บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - concisely

concisely (ค็อนไซซ-ลิ) adv.
1. รวบรัด, รัดกุม
คำศัพท์แนะนำ
สิ่งละอันพันละน้อย, Father Thames, homology, subsonic, วังสราญรมย์, standing, chauvinism, สถานที่, scene, what's what, tissue of lies, gear down, berline, delicatessen, Common Pleas, sloop, ranch, รองพื้น, paternal grandmother, ecclesiastical court, ครึ้มใจ, violate, congenital, obs., เฟิน, retroactive, อีกวารหนึ่ง, deep-laid, south, deliberate, vertex, chef de cabinet, out of the way, Faraday, Yunnanese, perviousness, tommy gun, spurn, vale, ใจร้าย, transshipment, นาดกลาง, oh, frigidity, ข้างน้อย, falsely, แปลน, biting, glass wool,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์