บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - complaisant

complaisant (ค็อมพเล-แส็นท) adj.
1. อ่อนโยน, ละมุนละม่อม, สุภาพ
คำศัพท์แนะนำ
fiber glass, จอมทอง, สามแซ่, stern-way, volute pump, อิทธิฤทธิ์, abbe, ถอน, Gregorian, lugger, asinine, เปรียบเทียบ, พระสงฆ์องคเจ้า, saponaceous, all abroad, น้ำตากำมะลอ, relief map, whip hand, ant-eater, เสียมารยาท, พอใจ, cote, กระจาย, benefaction, คิดอ่าน, เตาเผาอิฐ, M.R.C.P., แพรวพราว, monumental, คอสะพาน, sheeted dead, chapter, lonely, ฉ้อฉล, ตาด, ขยาด, presumable, stake-holder, สั่งเสีย, ดวงประทีป, uncanny, frivolousness, colorbar, ทุ่ม, palette knife, heather, cremation, ขอŽ, fixed focus lens,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์