บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - complaisant

complaisant (ค็อมพเล-แส็นท) adj.
1. อ่อนโยน, ละมุนละม่อม, สุภาพ
คำศัพท์แนะนำ
อาวุธยุทโธปกรณ์, consular, pinery, hypoid gear, misguide, ragged, knell, ขัดขวาง, object, firedogs, green eye, mob law, open ranks, excitable, salt mine, งับ, อุตสาหะ, Cowes, equerry, sign painter, tan, disconcerted, cheeky, คงกระพันชาตรี, least common multiple, felted, theoretically, กองงาน, catch sight of, teaching, frustrate, exigency, ขุนหมื่น, รองผู้จัดการ, ดเว้น , -otious, ด้วง, aquamarine, valiantly, ตึก, นื้อความ, มือไว, sexagenarian, inexpensive, upside down, chocolate, วามถี่, ุจดัง, ไข่หวาน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์