บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - complaisant

complaisant (ค็อมพเล-แส็นท) adj.
1. อ่อนโยน, ละมุนละม่อม, สุภาพ
คำศัพท์แนะนำ
oleander, protectively, นอแรด, western, ลวดหนาม, ุบยับ, beneficially, distingui shed, redeem, ร้อยแก้ว, oust, สาขา, libertinism, growl, hippopotami, Independence Day, honeycomb radiator, convulsively, อวบ, pisciculture, laity, madhouse, mirror optics, motor, all along, สงบเสงี่ยม, small capitals, สุรคต, กระโชก, -tor, Damascus steel, สังสกฤต, ประการแรก, สารทิศ, send off, สัตย์จริง, เกียดกัน, ludicrously, delusory, philosopher's stone, ม่เป็นอะไร, society editor, น้ำลง, accelerando, apache dance, canst, ค้อน, บานตะเกียง, abstruse,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์