บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - complaisant

complaisant (ค็อมพเล-แส็นท) adj.
1. อ่อนโยน, ละมุนละม่อม, สุภาพ
คำศัพท์แนะนำ
ทั้งนั้น, -arious, partisan, prolongation, ผมทัด, startle, ก้านยาว, vigorousness, clipping, inoffensive, wedding march, purport, Statistic Yearbook, tease, เพ้อ, จีรัง, lordship, กฎเกณฑ์, glanders, กระทั่ง, -ment, Emprie State, ้อง, รัฐมนตรีว่าการ, สังข์ทอง, submersion, bind, ก้อง, whetstone, Titus, Irish terrier, oxeye, slum clearance, อุเบกขา, canton, Lords, เพื่อนร่วมเตียง, renewal, sabbatarian, candid camera, ไม่ยอมกระโตกกระตากเลย, ashen, กริยาวิเศษณ์, น้ำบ่อ, เป็นหนอง, slip on, fool, brine pump, jejune,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์