บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - commutor

commutor (ค็อมยูท-เออะ) n.
1. เรือหรือรถที่ใช้ไปมาระหว่างบ้านกับสำนักงาน, คนเดินทางไปมาระหว่างบ้านกับสำนักงาน
คำศัพท์แนะนำ
Athenian, appositely, lazulite, stand-offish, pulverization, absolute temperature, ึง, monologue, เผ่า, opalescent, Lords of the Admiralty, recumbent, ตระหนกตกใจ, gull wings, lexicographer, Midwest, อ้อยส้อย, ปฐมสมโพธิ, set them by the ears, การประชุมนี้จัดขึ้นให้พวกเราได้มาร่วมกัน, stoniness, swerve, Paget's disease, เกร็ดพงศาวดาร, bushmanship, ชัยนาท, drug, ยาหม่อง, ปร่งตา, เทพนิยาย, bicycle, presidential, เครือจักรภพอังกฤษ, mystic, calendar month, แชมปู, amnesia, cello, purulent, เก่งไม่แพ้, tallyho, Tennessee, humanize, kinetics, social bees, สำเนาความ, อธิบาย, frequently, suspension,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์