บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - commutor

commutor (ค็อมยูท-เออะ) n.
1. เรือหรือรถที่ใช้ไปมาระหว่างบ้านกับสำนักงาน, คนเดินทางไปมาระหว่างบ้านกับสำนักงาน
คำศัพท์แนะนำ
demureness, นำแสดง, สิงคโปร์, khmer, สังสัย, saddle-bow, เฉพาะ, ต่ถึงกระนั้น, indefatigability, retainers, regular, tend, Church Triumphant, induct, สุโขทัย, ไข่ลวก, detachable, ยมราช, unctuousness, semblance, รึกษา, thermocouple, prolongation, slothfully, tangle, sunniness, กาง, vaccine, ช้าพลู, นาเทอะ, crack, butterfat, trunkful, postage stamp, สากกะเบือ, อัดหายใจ, subsidiary, หัวต่อหัวเลี้ยว, ตุง, ขมุ, almanac, ลำเนาไพร, เหวย, fawn, Madeira, dynamic electricity, ทวย, if you please, chloroform,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์