บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - commutor

commutor (ค็อมยูท-เออะ) n.
1. เรือหรือรถที่ใช้ไปมาระหว่างบ้านกับสำนักงาน, คนเดินทางไปมาระหว่างบ้านกับสำนักงาน
คำศัพท์แนะนำ
ส่งตัว, intent, distinter, elaboration, townsman, exception, เล่นพวกเล่นพ้อง, -dom, brusqueness, interlining, frenchify, apprehensive, เบื้อ, lechery, จินตกวีนิพนธ์, congruous, anemia, transistor, หลอดลม, ideological, auspices, มาตุเรศ, ักรังดุม, คุย, journalistic, obdurately, สวนสัตว์, automatic rifle, bawdy-house, homesick, differential gear, immodest, กระโจน, กำแแพงเจ็ดชั้น, interpreter, arrant, Poland, slake, เปี้ยว, alleviation, incarceration, flukily, มอซอ, beware of train, blueprint, ingot, premium, กองถ่ายภาพยนตร์, ตำรา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์