บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - commutor

commutor (ค็อมยูท-เออะ) n.
1. เรือหรือรถที่ใช้ไปมาระหว่างบ้านกับสำนักงาน, คนเดินทางไปมาระหว่างบ้านกับสำนักงาน
คำศัพท์แนะนำ
ต้นน้ำ, หยิกหยอง, ช้าŽ, breastdeep, เทวทัณฑ์, คนต่างด้าว, ผู้เยาว์, in order to, จิงโจ้, ยุบ, ดนัย, vicereine, Queensberry rules, institute, dogmatize, shred, bidder, temporalty, omelet, ต็มที่, กาลนานมาแล้ว, muslin, กว้างใหญ่, medieval architecture, เบิกพระเนตร, differently, หาบคอน, whom, instrument, ครูสอนเต้นรำ, rice sprout, urban districts, multifariousness, live out, application, gainsay, ปลีกตัว, infinitesimal, put (set) in motion, has-been, เรียงแถว, เย้าหยอก, mutual insurance, migrant, charmer, conspirator, red lead, compression stroke, ศิลาจารึก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์