บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - commutor

commutor (ค็อมยูท-เออะ) n.
1. เรือหรือรถที่ใช้ไปมาระหว่างบ้านกับสำนักงาน, คนเดินทางไปมาระหว่างบ้านกับสำนักงาน
คำศัพท์แนะนำ
inapprehensible, mass media, indisputably, maidenly, bogus, เหง้า, sociality, oral examination, leeside, moroseness, relinquishment, supportably, pray, short selling, golden rod, ช้างสีดอ, Long Island, sulfate of copper, artist, All Fools Day, philologically, private parts, Straits of Dover, earthenware, flush, สงวน, ินหูชินตา, kerf, เคราะห์, moire, ชั่วโมง, พลการ, Twist, Oliver, on the square, ครองสิกขา, ตอน, พลอย, harmfully, trick, แหล่, nasty, sceptical, Hastings, Warren, เฆี่ยน, wristlet, greybeard, emergency, syphilis, สว้าน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์