บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - commutor

commutor (ค็อมยูท-เออะ) n.
1. เรือหรือรถที่ใช้ไปมาระหว่างบ้านกับสำนักงาน, คนเดินทางไปมาระหว่างบ้านกับสำนักงาน
คำศัพท์แนะนำ
รามัญ, dissipated, sprightliness, การเวก, มารยาสาไถย , ราชบัณฑิตยสถาน, ทอง, ดะโต๊ะ, เหยิบ ๆ, Midas, admiral, defeatist, ปลาย, potassium permanganate, duplicate, song writer, ป้อม, แพ่น, ภารโรง, กรมจเรทหารอากาศ, impressively, คลาย, เจอ, intentness, sunstroke, pikestaff, ชักชวน, citizenship, ตด, เศษสิบ, engine, -pounder, สามเณรี, คืนดีกัน, carryings-on, scrupulousness, placate, excitation, ข้ามหน้าข้ามตา, duckboard, drift, ลุ่นตุ้น, shuffleboard, roue, ุบ, รูปแปดเหลี่ยม, eave board, cwt., thick-skinned,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์