บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - commutor

commutor (ค็อมยูท-เออะ) n.
1. เรือหรือรถที่ใช้ไปมาระหว่างบ้านกับสำนักงาน, คนเดินทางไปมาระหว่างบ้านกับสำนักงาน
คำศัพท์แนะนำ
solos, อย่างนั้นนี่เอง, ร่อยหรอ, major scale, intercommunication system, รถประจำทาง, black-haired, เสี่ยงอันตราย, scrutin d' arrondissement, napkin, mange, แมลง, นวด, unfatherly, หมาหัวเน่า, warmth, ดีเดือด, ปลื้ม, บ่าว, ีความ, time, unadaptability, rookery, ผลสำเร็จ, wiliness, wasn't, marine glue, sylvan, นำแสดง, make the pot boil, Tennessee, ลาดลง, ซ้าย, เอสกิโม, Cobdenism, feeble-minded, margarine, อาศิรพจน์, รูปแกะสลัก, corbel, painful, carroty, horsesense, ประเดิม, bizzare, กระทรวงเกษตร, throve, florist, martial,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์