บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - commutor

commutor (ค็อมยูท-เออะ) n.
1. เรือหรือรถที่ใช้ไปมาระหว่างบ้านกับสำนักงาน, คนเดินทางไปมาระหว่างบ้านกับสำนักงาน
คำศัพท์แนะนำ
fleeing, สนามรบŽ, ิ่งใด, Lopburi, รถไฟหุ้มเกราะ, traveling salesman, quartette, warningly, sophistication, KW, อัดไฟแบตเตอรี่, ทนต์, thraldom, liberalization, มืดค่ำ, สุ-, ยับจะถึง, ัญชาการ, ประทานโทษ, ย้มพราย, overtrain, picture house, monoplane, hold back, ชิมลาง, เบี้ยน้อยหอยน้อย, applied chemistry, รื่นฤดี , wig, draw to a close, waterline, split peas, dormy, amir, ื้อถอน, อดอยาก, แฉะแฉะ, ๖ นาฬิกา, playfulness, triratna, picturesqueness, exorcist, ภิกขุนี, ศาสตราจารย์, regularize, looseness, The Black Tulip, henceforth, อวดตัว,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์