บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - communtation

communtation (คอมมิวเท-ฌัน) n.
1. แปลง, แปร, ทอน, ทด, เปลี่ยนโทษ (จากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิต)
2. คิดเหมา
3. เดินทางไปมาระหว่างบ้านกับสำนักงาน
คำศัพท์แนะนำ
retainer, top hat silk-cotton tree, callisthenics, Holy Father, pay address, paper money, uncouth, curling iron, ไอ, fascia, surf, ประสบการณ์, มีชัย, trove, ผู้กำกับการแสดง, กลอกหน้า, blah, immaculacy, เถนตรง, curtly, matron, inextricable, overcame, re-, line, Old Nick, บิด, Chinaman, ระชาย, lie, ปรอย, reconciliation, instrumental, กระสัง, กระจุยกระจาย, ห้างร้าน , ออกเสียง, ripeness, เรียว, stud bolt, carborundum paper, not a little, ตลึง, พืชล้มลุก, moo, cornfield, เลี่ยม, country, vim,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์