บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - communtation

communtation (คอมมิวเท-ฌัน) n.
1. แปลง, แปร, ทอน, ทด, เปลี่ยนโทษ (จากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิต)
2. คิดเหมา
3. เดินทางไปมาระหว่างบ้านกับสำนักงาน
คำศัพท์แนะนำ
กงกาง, ั่งสอบไล่, watermark, A.C.A., asparagus, Germanic, ลูกพี่ลูกน้อง, star-apangled, โสโครก, จำศีล, pooh, thesaurus, tube tire, alkaline, ulterior, annihilate, altercation, furnish, ถ่านลิกไนท์, นิติ, perfidious Albion, bumpy, ชุ่มโชก, แปดทุ่ม, many times, lonia, coconut shy, ำตาเขียว, Nuremberg, โขลก, weanling, cruet stand, Francophile, กองเขละ, Caruso, เขาไม่มีเสื้อเชิ้ต, กางมุ้ง, rock, eightfold, vote privilege, bewilderment, producer gas, พลุ้ย, Dame of the British Empire, กระเสือกกระสน, snappish, sell out, mass trial, จตุกรณีย์,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์