บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - communtation

communtation (คอมมิวเท-ฌัน) n.
1. แปลง, แปร, ทอน, ทด, เปลี่ยนโทษ (จากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิต)
2. คิดเหมา
3. เดินทางไปมาระหว่างบ้านกับสำนักงาน
คำศัพท์แนะนำ
อาทิตย์ . A partial list of, สุริโยทัย, swimming belt, the hereafter, ะอย่างหยาบ ๆ, ชุมนุมนักประพันธ์, -hued, ถ้าหากว่า, ถือท้ายเรือ, Franklin, hole, set, tilt, ขิม, แค้นเคือง, contraption, เรือรบ, feel, World power, ข้อ-, falsify, หลาบ, Ganesha, pipe wrench, mutton sleeves, stern-way, tired, basil, put to the touch, potentiality, วิสูตร, constituent assembly, unscrupulous, stalemate, ทะเลหลวง, เพลา‹, cold war, ก่อนอื่น, วิงวอน, ครธม, Prince of Denmark, camera, free translation, kingdom, strategy, dishonor, จ้ำจี้, จริญ, สอดรู้,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์