บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - communtation

communtation (คอมมิวเท-ฌัน) n.
1. แปลง, แปร, ทอน, ทด, เปลี่ยนโทษ (จากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิต)
2. คิดเหมา
3. เดินทางไปมาระหว่างบ้านกับสำนักงาน
คำศัพท์แนะนำ
pediatric drops, pajamas, surrealism, cola, sapid, stop-cylinder press, Suez, maths, in time, suppurate, อาทร, stratagem, ตะวันตกเฉียงเหนือ, ช็อกกะรี, tying, turn the scale, signature, Wright, Frank Lloyd, federated, beardless, เกลือจืด, artisan, ถูกละ, Master of the Rolls, ภารโรง, go round, ฟ่าม, mono-, เลขคณิต, ถ้าเขามาโปรดบอกผมด้วย, gnarl, a stitch in time, skepticism, แม่เบี้ย, beneficiary, inferiority, resumption, eugenia, City man, สองหน้า, transmutation, ภาคินี, แก้วมรกต, as a matter of form, warrant of arrest, trigonal, ื้อถอน, comfortable-looking, หรดาล,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์