บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - communtation

communtation (คอมมิวเท-ฌัน) n.
1. แปลง, แปร, ทอน, ทด, เปลี่ยนโทษ (จากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิต)
2. คิดเหมา
3. เดินทางไปมาระหว่างบ้านกับสำนักงาน
คำศัพท์แนะนำ
peeved, ห้องนอน, certain, scarp, ring true, incorruptibility, ผู้, ถนอม, bisection, tachometer, deliberate, Penang, tumultuous, junket, outskirt, sinister, inventor, percussion cap, กรมสหกรณ์พาณิชย์, metaphorically, anthurium, cut up rough, print hand, ผีเรือน, อาคเนย์, draper, องคชาต, ้อนรับ, smell of the lamp, grande passion, แกไปไม่ได้, mummy, terra, stimulus, กระทกรก, minority leader, bedplate, water thedragon, jazz, แดกดัน, เยาว์, ชาม, สุภาพสตรี, Germanophobe, เถ้า, รม, bowman, contusion, Albert Medal,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์