บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - communtation

communtation (คอมมิวเท-ฌัน) n.
1. แปลง, แปร, ทอน, ทด, เปลี่ยนโทษ (จากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิต)
2. คิดเหมา
3. เดินทางไปมาระหว่างบ้านกับสำนักงาน
คำศัพท์แนะนำ
กระยางแดง, เซอร์, verboseness, scuttle, defensive, ยมโลก, lraq, rimer, แจงลอน, ไข่เต่า, seize, eggshell china, expressly, congenital, have nothing to do with, photograph, corpulent, record changer, contemptuous, eat his head off, strike while the iron is hot, ถนัดถนี่, overstatement, revere, โคนผม, emanate, ยื่นหน้ากระป๋อหลอออกมาจากหน้าต่าง, เหยียดหยาม, แหยง, หอยตลับ, Augean, ฉะอ้อน, platinum, squalidness, ดีปลี, สอย, foolery, ไม้จัตวา, misunderstanding, Marie Louise, รัฐ, cymbalist, ร่ง, Tasmanian, upon my word, doorplate, germination, characterize, at the same time,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์