บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - communtation

communtation (คอมมิวเท-ฌัน) n.
1. แปลง, แปร, ทอน, ทด, เปลี่ยนโทษ (จากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิต)
2. คิดเหมา
3. เดินทางไปมาระหว่างบ้านกับสำนักงาน
คำศัพท์แนะนำ
embarrass, ขาม, ski, ilex, -chinned, apple wine, ดา, maraschino, ่วงทีวาจา, Belgravian, carton, because, pentathlon, milk hedge, ลอบ, influentially, stories, devilfish, fussiness, แค่น, เสเพล, trainload, รักเร่, กาง, ผนวช, implicitness, รูปห้าเหลี่ยม, กำลังทหาร, modiste, sundry, planimeter, สีฝึ้ง, ชวา, โคนนิ้ว, intensive verb, scribe, ผิดนัด, บัดนั้น, vers libre, nose pipe, catchy, ill-timed, laser, flunk, probate, ีหน้า, repute, Plaine des Jarres, tumultuous,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์