บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - communtation

communtation (คอมมิวเท-ฌัน) n.
1. แปลง, แปร, ทอน, ทด, เปลี่ยนโทษ (จากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิต)
2. คิดเหมา
3. เดินทางไปมาระหว่างบ้านกับสำนักงาน
คำศัพท์แนะนำ
grandness, ตกคลัก, ยี่สน, disingenuous, caddish, probable, Game Act, เสียกำลังน้ำใจ, giggle, ลั่นวาจา, farmer, verbally, evade, กินเนื้อ, ดินเผา, reference, เฉพาะ, sunbath, sheared, immersion heater, cut jokes, กระดาษกรอง, ตะพึดตะพือ, keep off, บดกระทั่งเป็นผง, aversion, witness, West Point, horrible, cheese plate, won, currycomb, alum, medicated waters, ค่าตัว, vertical engine, รอกท้อง, saddlebacked, x-div., grizzly, เตลิด, immortalize, apprise, อุปทูต, rice, รอย, revolutionism, รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว, Scotland,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์