บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - communtation

communtation (คอมมิวเท-ฌัน) n.
1. แปลง, แปร, ทอน, ทด, เปลี่ยนโทษ (จากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิต)
2. คิดเหมา
3. เดินทางไปมาระหว่างบ้านกับสำนักงาน
คำศัพท์แนะนำ
ปฎิมา, peptic, กลองแขก, hein, au courant, man of science, sultriness, tax-free, Near East, บังคับขับไส, bell pepper, hypotheses, ตีพิมพ์, ้มเลิก, topee wallah, showily, งานพิธี, ถอง, สมัยนิยม, เลี้ยงดู, adoringly, make the rounds, กระดานกระเดิดขึ้นมา, incomprehensibleness, มักน้อย, dinner jacket, valency, trumpery, ั่นคำ, birthrate, แวบวับ, finality, make amends, tropic, ฮาไวอิ, หรอ, วันแซยิด, เจ้านาย, mooring mast, คู่รัก, กองแกลบ, ภพหน้า, หวาน, knock down, free kick, รวจ, ทอน, war paint, ประโยค,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์