บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - communtation

communtation (คอมมิวเท-ฌัน) n.
1. แปลง, แปร, ทอน, ทด, เปลี่ยนโทษ (จากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิต)
2. คิดเหมา
3. เดินทางไปมาระหว่างบ้านกับสำนักงาน
คำศัพท์แนะนำ
flannelette, ผู้คุม, hold back, รี่, าลุก, bereaved, minor, พระพุทธรูป, water of life, volcanic, เต้นรำ, depot, โหม, watering pot, litany, scooter, ta, วนอุทยาน, whome'er, pick up, haemorrhagicfever, substantive law, the Guards, garish, bill of health, basal, เป็นนิตย์, กล่าวร้าย, wanderingly, dolorous, ชั้ว, Chilean, Young Men's Christian Association, magenta, Petition of Right, moratorium, การัง, แวบวับ, satanically, chilled meat, พ้เปรียบ, specific heat, ้องยาเธอ, ยุให้รำตำให้รั่ว, aileron, forethought, Hawaiian guitar, excellence, barometric,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์