บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - comely

comely (คัม-ลิ) adj.
1. (หน้าตา) ดี, สวย
คำศัพท์แนะนำ
physiography, soliloquize, boiler plate, ลูกฟูก, comic strip, น้ำเชื่อม, กระเตาะกระแตะ, Nietzsche, Tom Jones, cool, ค้ามูล, นักประพันธ์, ่างเรียงพิมพ์, abusive, foul-tongued, ร่ร่อน , grandpapa, ageless, -gamous, ลูกปืน, implicitness, ช่องรับเงิน, ฤดูร้อน, demagogic, take time out, turbo-, -storied, tuberculous, cuttlefish, แก้ตัวเป็นควัน, bead tree, extraordinary, subjectively, Punic, exclusively, misanthrope, shackle, ญาณ, introspective, permanently, ecclesiastical court, go to pieces, อนามิส, unclothe, บรรพ, coupling, second wind, disregard, หัวพุงหัวมัน ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์