บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - comely

comely (คัม-ลิ) adj.
1. (หน้าตา) ดี, สวย
คำศัพท์แนะนำ
past master, letter of credit, quatercentenary, กะบ่อนกะแบ่น, walking beam, เก็บมันเสีย, Germanism, แห, Tripitaka, chablis, Ascension Day, beautifully, moulder, solemn, first cost, cowpea, assert, substantially, coster, waggishness, Livingstone, David, ผีสางเทวดา, enterprise, เงอะ, wardrobe, toothache, Roentgen, mishandle, มประกอบ, bondsman, Mt., inconceivability, tidily, Baden-Powell, Sir Robert, วิ่งฉิว, Queen Empress, tapioca, ่อนเร้น, serviceableness, feint, office seeker, photoflash, card table, นะ, concavity, เอกเทศ, ปลาเจ่า, Virginian, marquis,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์