บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - colletivist

colletivist (ค็อลเลค-ทิฝิซท) n.
1. ผู้สนับสนุนลัทธิกรรมสิทธิ์รวม
คำศัพท์แนะนำ
excitement, คาวี, เข้าปก, mouthpiece, คันสูบ, the Fens, age of discretion, คุย, กาลักน้ำ, go-kart, incontinent, go the pace, amused, ปรุง, raspberry, surprise, พระเมรุ, composed, prentice, connivance, estrange, core, อนาธิปไตย, thermostat, conversant, assuring, separation, กระสับกระส่าย, หัวถนน, รีดลวด, unremitting, ตะรังตังช้าง, pro, เหนื่อยกะปลกกะเปลี้ย, เตะ, อุกกาบาต, prison crop, เร่ร่อน, God's acre, market place, วาดเขียน, radial-ply tire, get in with, immeasurable, placeman, ปกป้อง, ปลงอาบัติ, bad blood, versus,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์