บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - colletivist

colletivist (ค็อลเลค-ทิฝิซท) n.
1. ผู้สนับสนุนลัทธิกรรมสิทธิ์รวม
คำศัพท์แนะนำ
-escent, นงเยาว์, abnegation, preclude, jeopardize, ลหุโทษ, wary, มีครรภ์, Parnell, Charles Stewart, ่าเช่า, moveable, watering can, ัก, กระทรวงพลำภัง, snobbishness, completelyentirely, เพราะดังนี้, เกลียดชัง, work up, monoplane, cornet, glycerin, steering knuckle, pitiable, harshness, foretold, edible, beast of prey, ที่แจ้ง, แผดเผา, baffled, สูญพันธุ์, scrummage, vow, willow, เขม้น, quit, fairness, sixteenth, weedy, ับA.หลวม, wear plate, รึ, ขาล, กลีบ, unofficial, ป็นลำดับ, งาลั่ว, spying,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์