บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - colletivist

colletivist (ค็อลเลค-ทิฝิซท) n.
1. ผู้สนับสนุนลัทธิกรรมสิทธิ์รวม
คำศัพท์แนะนำ
fleck, dia-, สโมสรราชตฤณมัย, ดอกกุหลาบ, explicitly, superscription, done to a turn, mystically, เริศร้าง, resigned, ใบเรือ, temporize, ไม้วา, heap, pean, ตะปิ้ง, hauteur, capita, gregariously, margin release, นิทราชาคริต, เพียร, put back, ตีสอง, stair rod, มหาบพิตร, ปลูกเรือนคร่อมตอ, ปให้พ้น, pilot screw, สำนวน, คาย, ฟองมัน, operating theater, every other hour, sugar, colour, หยุกหยิก, alone, chauvinism, ้องสงสัย, pilaster, เจ้ากรมอัศวราช, spiral balance, gravy, ระดม, a good many, ascertain, แป้งมี่, fulcra,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์