บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - colletivist

colletivist (ค็อลเลค-ทิฝิซท) n.
1. ผู้สนับสนุนลัทธิกรรมสิทธิ์รวม
คำศัพท์แนะนำ
-ize, ถ้วยแก้ว, fuzzily, meantime, feasibility, sticking plaster, kestrel, สังหารผลาญชีวิต, linear, sheeted dead, tenant at will, มนุษยชาติ, necessarily, มูรธาภิเษก, Battambong, toiler, regardlessly, die game, dec-, อารัมภกถา, tax holiday, Treaty of Portsmouth, wall gecko, พูดกะล่อน, แตกฉาน, tally sheet, Fleming, เมี่ยง, varicose, archway, เพี้ยน, Officers' Training Corps, there were, passably, exist, ังฉี่, mine-thrower, กรมกัลปนา, dope sheet, comprehensiveness, modus operandi, เจ้ากรมสารบรรณ, aileron, clearly, fowl, พระครู, eagle, hold in suspense, pick up his heels,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์