บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - colletivist

colletivist (ค็อลเลค-ทิฝิซท) n.
1. ผู้สนับสนุนลัทธิกรรมสิทธิ์รวม
คำศัพท์แนะนำ
นายทุน, graven image, have the makings of, คลุ้ม, attentive, epithalamia, acetylene, inwrought, ยิบฉวย, broadsheet, หัตถกรรม, ปรัมปรา, cf., เจือปน, mystify, racer, dogberry, สถาปนา, จำ, นิเวศ, bit of muslin, ดวงตราไปรษณีย์, paper tree, three-pence, Read, Charles, พี, โมทนา, pugnaciously, ผสม, refund, bulky, under-king, stepbrother, one-price, มรกต, bring into effect, พลับพลา, ขี้ทูด, จาก, southeast by south, purgation, venison, reptilian, lay his course, ป้าน, duster, biting, neology, ให้ดิ้นตาย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์