บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - colletivist

colletivist (ค็อลเลค-ทิฝิซท) n.
1. ผู้สนับสนุนลัทธิกรรมสิทธิ์รวม
คำศัพท์แนะนำ
ตระ-, stupefy, nut-gall, cucking stool, assassin, perpendicularity, ปรัชญา, คร่ำคร่, สยามเทวาธิราช, margarine, northeasterly, populousness, เป็นใจ, บำบัด, สนามรบŽ, plunder, squawk, บ่างช่างยุ, beaver dam, มิช้ามินาน, ซัด, milage, ใจเสีย, Sano, ทองแท้, สลัด, hypocritical, upper storey, education, printer, สอพลอ, menacingly, ซ่อนเร้น, แรกเริ่ม, ปฎิพัทธ์, who's who, cling, roof, กโล่หกคะเมน, Chainad Dam, pupae, กระสัง, shrimp, freight, donate, หน่วยเงินตรา, prostitution, showman, teardrop,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์