บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - colletivist

colletivist (ค็อลเลค-ทิฝิซท) n.
1. ผู้สนับสนุนลัทธิกรรมสิทธิ์รวม
คำศัพท์แนะนำ
antecedent noun, bounty, addict, austerity, riotously, เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง, อนันต์, ตากตา, pride of the morning, play at sight, sugar refinery, hard-boiled, doggedness, Wash., Johnsonese, พลอยหุง, essential oil, land breeze, ยุดพัก, เยิง, เวร, รอย, loose tongue, enmesh, fitting, vizor, รือนหอ, unknown soldier, stand to it, precipice, กรรมการชี้ขาด, Mr., turn loose, ทันใด, kidney bean, impressionism, little people, flying officer, ระดูกงู, exchangeable, ท้องฟ้า, carbonic acid, pepper vine, bankruptcy law, ข้องแวะ, บำบัด, พร้อมเพรียงกัน, U.S.S.R., on all fours,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์