บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - colletivist

colletivist (ค็อลเลค-ทิฝิซท) n.
1. ผู้สนับสนุนลัทธิกรรมสิทธิ์รวม
คำศัพท์แนะนำ
principal boy, sensationalism, acumen, อนเอียง, โว่, เฮฮา, desk, คู่หู, potential difference, give him hell, เปลือยกาย  , ะเยิบ, season, ระสิทธิภาพ, breakers, lackey, Indian beech, mammae, meritoriously, Rape of Lucrece, ยุดพัก, driness, ทอดน่อง, ดื้อ, ระเบิดไฮโดรเย็น, เรียงพี่เรียงน้อง, neutral vowel, tell off, crankshaft, สำราก, milk and honey, แหกพรรษา, rattle, ground-tackle, feast, Academie Francaise, jewelweed, บุรุษที่สอง, คลื่นไส้, ลูกพี่ลูกน้อง, purview, sandblast, resection, ซอก, view camera, morning glory, soviet, in days of yore, tuberculosis,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์