บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - colletivist

colletivist (ค็อลเลค-ทิฝิซท) n.
1. ผู้สนับสนุนลัทธิกรรมสิทธิ์รวม
คำศัพท์แนะนำ
, all there, ธนาณัติ, inductively, pacifist, swiftpassing, microwave, cow, much, german, descend, ฝาน, fatalism, calk, กถา, ะหว่างนั้น, ภาษีเงินได้, ชิดชู, สัตว์เลื้อยคลาน, relics, befitting, marjoram, strategist, genera, บุคคล, ันหน้า, จำนวนตายของทารก, ตะกอน, ซึ่งกันและกัน , locomotor ataxia, ทั้งหลาย, smelly, โรคท้องเสีย, อ้ายโง่, cleg, ปศุสัตว์, supposing, allusive, zambo, ต่อราคา ต่อถนนราคา, เปิด, Jewry, ฉาน, employ, tepee, โอบอ้อมอารี, washable, Hammurabi, แว่น,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์