บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - colletivist

colletivist (ค็อลเลค-ทิฝิซท) n.
1. ผู้สนับสนุนลัทธิกรรมสิทธิ์รวม
คำศัพท์แนะนำ
byway, ช่างตัดผม, each other, อวสาน, urinal, เกลี่ย, wedded pair, ช่องคลอด, ภาพตาย, courtyard, Europe, horse, gravure, extract, นางห้าม นางนม n. a wet nurse, truck system, floodgate, ผู้บัญชาการ, hornless, ฝัง, book-lined, pintle, Sahara, คนโท, filibuster, บุรุษ, ปริมณฑล, bequeath, Poland, impassible, ย่อยยับ, ปิ่ม, copper sulphate, initiative, listener, กราบเท้า, เอกสิทธิ์, shore leave, nationally, ไข, แฉะ, inconsequential, harmless, nightshade, love-sick, ของแข็ง, co-executor, a. ploddingly, pasteurize,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์