บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - colletivist

colletivist (ค็อลเลค-ทิฝิซท) n.
1. ผู้สนับสนุนลัทธิกรรมสิทธิ์รวม
คำศัพท์แนะนำ
อดีตชาติ, presents, flauntingly, progress, Taffy, แมง, deformation, tabloid, Perak, dethrone, hit the nail of the head, yellow flag, closed circuit, ราบเกล้า ฯ, deed, precipitousness, uncompromisingly, Roland, burgh, wat, หลานยาย, คนเขลา, potato bean, exhaustion, redundance, agricultural, muscularity, close, module, graved, หมายเหตุ, red book, มารดา, ใจแตก, แพ่ง, ซ่น, rub shoulders with, รรแสร้ง, thriftless, feebly, บันลือโลก, hard-favored, grown over, ominous, lama, manicurist, blazer, พรูดพราด, Marat,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์