บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - colletivist

colletivist (ค็อลเลค-ทิฝิซท) n.
1. ผู้สนับสนุนลัทธิกรรมสิทธิ์รวม
คำศัพท์แนะนำ
สนใจ, naphtha, English, black-varnish tree, back door, ตลอด, Oxford Tracts, turquoise, blustering, piquant, หดตัว, ไหซอง, embroi dery hoop, susceptibly, video tape, width, face massage, electrocution, in a manner of speaking, นาวิกสภา, probity, เรียกร้อง, Troy, shopkeeper, fence season, confidence, aegis, repellent, สม, inexplicalbe, ambling, torch of Hymen, ปึ๊ด, กล่อมเกลี้ยง, telephoto lens, check point, lowbred, comprehensively, occlusion, detenu, swarm, บีฑา, จานเชิง, candour, จารกรรม, dewy, golss, tone arm, noted famous,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์