บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - colletivist

colletivist (ค็อลเลค-ทิฝิซท) n.
1. ผู้สนับสนุนลัทธิกรรมสิทธิ์รวม
คำศัพท์แนะนำ
มิหนำซ้ำ, สมเพช, ไข้ดำแดง, tactical, เบิกร่อง, confiscate, supreme commander, naturalistic, juggling, อยุธยา, succinctness, desolateness, take a photo, eczema, balustrade, wiry, mechanical mixture, clockwork, fulfillment, togetherness, axes, accompanist, neck and neck, viticulture, uncouth, vested rights, lorikeet, coaling station, grilse, persistently, lay, cormorant, amateurishly, alarmed, mono-, songbird, ำแนกแยกแยะ, antelope, a thousand thanks, จตุกรณีย์, ปุ่ม, Caucasian, chain pump, aval, chaulmoogra, meal, berry, verso, gravelly soil,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์