บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - colletivist

colletivist (ค็อลเลค-ทิฝิซท) n.
1. ผู้สนับสนุนลัทธิกรรมสิทธิ์รวม
คำศัพท์แนะนำ
refractive, Norman, งอแง, Augean stables, ประกันไฟ, topidity, คุณค่า, เรือมาด, บางที, elephantine, เสบียงกรัง, structural engineering, cosmo-, rum, darky, profession of arms, เบิกบาน, inflationary, ลูกตั้ง, digressive, พินิจพิเคราะห์ , จอมพลอากาศ, wet dock, piratical, chick, point of vantage, chill, waterworks, knock down, หนัก, chalet, รี, limited, suffer, verify, race horse, projectile, เหี่ยวใจ, สามยาม, abruptly, พรรดึก, Omar Khayyam, susceptibly, particularity, chirrup, pediatrist, N.Y., black water fever, roadability,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์