บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - colletivist

colletivist (ค็อลเลค-ทิฝิซท) n.
1. ผู้สนับสนุนลัทธิกรรมสิทธิ์รวม
คำศัพท์แนะนำ
schoolgirl, Dryden, watermark, ศาลเจ้า, burned, ซิ, Franco, cob, graven image, sugary, keep the pot boiling, เวทมนตร์, pig, when'er, เงียบไปพักหนึ่ง, ินเวลา, Sacred College, doctor, manor, eclipse of the sun, กระจับ, ขนัด, ร่วน, ทบวงการเมือง, ฉับพลัน, -ance, gasify, therapeutical, กระทบกระเทียบ, comforter, ผู้ขาย, latrine, Wagnerian operas, heat exchanger, unchanged, ุงนัง, เสือดำ, เพื่อนแก้วเกลอขวัญ, worse, เหนื่อยใจ, remorseelessly, ปากเหยี่ยวปากกา, เจ้าหญิง, geometric ratio, tail light, พ้อ, Valhalla, compute, stengah,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์