บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - colletivist

colletivist (ค็อลเลค-ทิฝิซท) n.
1. ผู้สนับสนุนลัทธิกรรมสิทธิ์รวม
คำศัพท์แนะนำ
masculine rhyme, oven, Shackleton, Sir Ernest Henry, รุ่งสว่าง, meretricious, unconcerned, Troy wooden spoon, กระแห, immersion heater, ไข่เยี่ยวม้า, ill-favored, allies, reed organ, พระเคราะห์, จตุสดมภ์, Billingsgate compliment, nozzle, ข้าเค้า, stomacher, ประเชิญ, Afghan, ัธยาศัย, reasonableness, wild goose, lay bare, เสร็จ, ยันต์, Mercury, appositeness, respirator, กรรมาชีพ, Botticelli, ทิศตะวันตกเฉียงใต้, diathermy, projection, ลบหลู่ดูหมิ่น, halfpence, ผ้าห่มนอน, snaky hair, พลโลก, gambler, unsorted, ุกจน, superbness, พันธุ์ไม้, tail gate, ขี้โกรธ, ดล, Theban,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์