บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - colletivist

colletivist (ค็อลเลค-ทิฝิซท) n.
1. ผู้สนับสนุนลัทธิกรรมสิทธิ์รวม
คำศัพท์แนะนำ
touch-and-go, แว่นทิพย์, feather-headed, pellmell, sodium carbonate washleather, ตัวต่อตัว, Negrito, trash, gawky, plunge bath, German silver, try your hand, lose heart, under seal of confidence (silence), fritter, tong, ตับอ่อน, trophy, tantalum, โหยหา, สัปดาห์ที่แล้ว, ธำรง, แขวะ, inglorious, ตลอดทาง, น้ำบาดาล, Norfolk, A.I.E.E., standing water, plentifulne ss, barley, ภาคทัณฑ์, handle, burg, profession of arms, ทับถม, metric, ประพนธ์, evening dress, unwind, ruminant, เงินเดือน, lordship, หน้าเฉยตาเฉย, condescension, เทียม, tobacconist, สาเก, salutation,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์