บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - colletivist

colletivist (ค็อลเลค-ทิฝิซท) n.
1. ผู้สนับสนุนลัทธิกรรมสิทธิ์รวม
คำศัพท์แนะนำ
sway, velvety, hulking, wind-sail, แดะแด๋, sadist, incense, progress report, cannibalism, mellifluent, Glauber's salt, ถึงฆาต, ปลด, ไก่สาว, efficacy, ยิ้มกริ่ม, ขัดเงา, หักใจ, ล่ะ, morality play, neo-Greek, chine, พิ่ม, electrify, phone, make way (room, place) for, กระหวัด, asseveration, ทูตสวรรค์, เหตุการณ์คับขัน, yore, tonneau, แสนหวี, headsman, cattle thief, toe ball, hi-fi, กระดูกน่อง, carpentry, ช่วยตนเอง, ลาะ, ahead, antihistamine, ข้อกฎหมาย, acoustician, in a fair way, sublime, heartlung machine, พ้นเคราะห์,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์