บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - colletivist

colletivist (ค็อลเลค-ทิฝิซท) n.
1. ผู้สนับสนุนลัทธิกรรมสิทธิ์รวม
คำศัพท์แนะนำ
offer, ฤกษ์, สมภาพ, within an inch of his life, Diderot, merry-go-round, กรมประมวล, extremism, ข้อไข, snowshoe, second thought, ลำบอง, vive, มันสมอง, recommend, dinar, foreshorten, primer, aqueduct, ยมโลก, awfully, ล้อหลัง, rumshop, graving dock, primogeniture, ขี้เกลือ, sense, skim, role, nudism, percolator, coaster, ะริก, fly off the bundle, ข้อโต้แย้ง, สกล, nonappearance, ชูรส, to-morrow week, window card, smoothness, assured, steel-clad, telepathically, anthropologist, conflicting, พระยา, laughingly, hard-fisted,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์