บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - coldly

coldly (โคลด-ลิ) adv.
1. เย็น, ที่อันเยือกเย็น, ว่างเปล่า, หนาว
2. ชืด, หวัด, โรคจับหนาว
3. ไม่ฉูดฉาด, ไม่น่าดีอกดีใจ, ไม่ทำให้ตื่นเต้น
4. ไม่รับรองด้วยความเต็มใจ, ไม่แยแส, เฉยเมย
คำศัพท์แนะนำ
ระแทะ, Bonn, slightly, squill, identity, have the makings of, นางอาย, do myself proud, rock-bottom prices, กนกนารี, ข้าวต้มหมู, สหภาพโซเวียด, รุกราน, รัดเกล้า, religious, veil, coefficient, conviction, -wheeled, malefactor, junior, congratulatory, party, กะโตงกะเตง, starvation wages, ป็นลำดับ, spied, พระองค์เจ้า, dregs, ไร้แรงสะท้อน, N.N.W., exclamation, สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ, swing music, กิโลเมตร, travel-soiled, อีหลุกขลุกขลัก, พาราณสี, โหวต, าจเอื้อม, จะกละ, marly, เข็ม, blanket, stockbroker, ล่วงเกินŽ, วัยรุ่น, มุง, germinal,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์