บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - coldly

coldly (โคลด-ลิ) adv.
1. เย็น, ที่อันเยือกเย็น, ว่างเปล่า, หนาว
2. ชืด, หวัด, โรคจับหนาว
3. ไม่ฉูดฉาด, ไม่น่าดีอกดีใจ, ไม่ทำให้ตื่นเต้น
4. ไม่รับรองด้วยความเต็มใจ, ไม่แยแส, เฉยเมย
คำศัพท์แนะนำ
cracker, ceiling fan, reptilian press, bounds, ธรณี, วย, stadium, ขี้เลื้อย, tub, upshift, father, ขับ, จักแร้, joke, bivouacked, Tokenhouse Yard, stagnantly, dignity, levee, property qualification, ศิลาจารึก, Church Triumphant, ถวายคำนับ, บันลือ, wafer, lien, court-martial, สิบครัวเรือน, upstairs, Arabic numerals, เคลื่อนคลาด, วิธี, caricaturist, come the old soldier, fakeer, Treaty of Amiens, rice wine, mammae, Homer, experienced, copse, imbecile, discard, backhanded, hark back, chop yarns, precision, กระเพาะ, ตัวกลั่น,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์