บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - coldly

coldly (โคลด-ลิ) adv.
1. เย็น, ที่อันเยือกเย็น, ว่างเปล่า, หนาว
2. ชืด, หวัด, โรคจับหนาว
3. ไม่ฉูดฉาด, ไม่น่าดีอกดีใจ, ไม่ทำให้ตื่นเต้น
4. ไม่รับรองด้วยความเต็มใจ, ไม่แยแส, เฉยเมย
คำศัพท์แนะนำ
ผัน, attributive, namby-pamby, สาคู, Thomas, คลื่อนไหว, fineness, ระยับ, ปลาส้ม, unfair, unchallenged, livery stable, วางโครงการ, graven image, mariner, ขี้ลม, ตรง, ผุยผง, stingray, สงเคราะห์, กังหันน้ำ, ประคบประหงม, toast rack, อบอ้าว, dull, ฉาวโฉ่ , with impunity, splinter bar, on his coattails, นายทหารบก, snob appeal, ที, B.E.F., ornament, ribald laughter, ณู, leastways, socker, rutted, bloodguilty, ทพนารี, white ant, aside, unman, unforgettable, adjustable spanner, เข้านอน, Galahad, vacuum bottle,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์