บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - coddle

coddle (คอด-ด'ล) vt.
1. พะนอ
คำศัพท์แนะนำ
แม่นปืน, ware, sloth, ารพัด, Paradise Regained, -logy, archaeological, anger, urban, ืด, หม่อมเจ้าหญิง, conceitedly, ป้อมตำรวจ, the many, จำปูน, scratch, อาขยาน, รงหงส์, matchplay, transportship, จรัส, psychical, inoperative, California, devil's advocate, droop, ่วงประเวณี, turn King's evidence, pious fraud, ชุก, printed fabric, disputant, Reich, disinter, iamb, Romans, หมดหนทาง, สำมะโนประชากร, at al l events, ตากหน้า, sherry cobbler, bridal, iron ration, ตั๋วพิเศษ, เกม, เชิง, lefthanded, ventriloquism, bounty,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์