บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - coddle

coddle (คอด-ด'ล) vt.
1. พะนอ
คำศัพท์แนะนำ
, ท่ากับ, ง, attest, ปรุโปร่ง , ตั๋ว, theatrical, นพอง, verb used in a causal sense, corker, qualify, กันน้ำ, weak, ravenous, wieldy, ides, ใหม่เอี่ยม, punch pliers, มั่งŠ, สันทัดจัดเจน, ฮาไวอิ, ดาบทองหลาง, ฟัง, suggestively, Lebanon, riveter, cried, esthetical, unchaste, two-cycle, unconscionable, เต่า, ศูนยากาศ, run dry, subaltern, storm center, three-square file, กลาก, ปนเป , bloodred, abash, fore, Twelfth day, tern, great-uncle, แหกขี้ตา, ตามเรื่อง, strenuous, บอระเพ็ด,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์