บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - coddle

coddle (คอด-ด'ล) vt.
1. พะนอ
คำศัพท์แนะนำ
chattiness, -ence, ผู้พิพากษา, toothache, ำเกินไป, Belgrade, affluence, French, plagiarism, กะหำ, นอนเหยียด, armylist, generically, dinosaur, กองตำรวจภูธร, kopek, Philip's screw, วัว, พยากรณ์, temper, มากมาย, pulled bread, bevel, canary yellow, Archimedean, conic sections, สะอาด, ดีŽ, เขต, ปลูกสร้าง, artificer, juggle, areca palm, บก, shepherd, ค้าฝิ่นเถื่อน, ไม้คาน, Politburo, voice less consonant, snowfall, ตั้งแต่ต้นจนจบ, Wiseman of Gotham, affability, ระยะ, อายุขัย, เบี้ยหวัด, He's been here, เวทนา, minority,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์