บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - coddle

coddle (คอด-ด'ล) vt.
1. พะนอ
คำศัพท์แนะนำ
งุ่มง่าม, butt, drugstore, แต่ง, santol, ข้าวเจ้า, broadside, hippie, obstinately, double-dealer, stump oratory, คำพูดของเขากินความมาก, ทึนทึก, tabulation, coaler, stock-still, ลั่ง, sword dance, in season, อินทรวิเชียรฉันท์, backfire, ตลุย, undergarment, ขี้, คอตั้ง, ช้างสาร, tiara, พิกุล, cruiserweight, 3 ft. x 2 ft. x 2 ft., ด้าน, conduit, สุเมธี, เคลือบ, สามี, ขี้ลืม, ทียมขนาน, วิศวกรรม, oddly, commercially, quartette, โจทก์, tartaric, ใบแข็ง, counterespionage, ปราการ, สูญหาย, มิถุนายน, กง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์