บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - coddle

coddle (คอด-ด'ล) vt.
1. พะนอ
คำศัพท์แนะนำ
หยิกงอ, smokeless, ภูเขาหิมาลัย, shack, smarten, เตาแยกปรมาณู, intercourse, monument, กระพังโหม, whomsoever, Thermopylae, nicely, stye, bereaved, uncoil, acumen, druidic circle, ประชาทัณฑ์, ดุร้าย, jeans, numskull, breastpin, Polaroid, สิ้นปราณ, -meter, จำนนต่อเหตุผล, citizenship, ได้ส่วน, บุ๋น, assignor, pulse, substitution, ใด, กองถ่ายภาพยนตร์, explosively, สมาชิก, Magellan, crayon, หยอดน้ำมัน, Rule Britannia, avenge, souther, deposit, every few days, Ministry of Supply, miasma, Grand Old Man, shandygaff, artificial satellite,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์