บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - coddle

coddle (คอด-ด'ล) vt.
1. พะนอ
คำศัพท์แนะนำ
guide rope, วิด, ดาษดา, ทีละขั้น, กระเจิดกระเจิง, fallen angels, Muslim, กรณีวิสามัญ, cutlet, กระดอน, lucid, chain letter, sugar apple, damp, slangy, bit by bit, Ra, steelyard, in the distant future, charity, overarch, page, surgically, inexperienced, ุลี, Utopianism, italicize, vector, king's color, rump regime, สิบสาม, เจียมกะลาหัว, จวนเจียน, superintendent, หลับใน, exuberant, ทศชาติ, web-footed, machinemade, nay, railway engineer, Ruritanian, เห็นด้วย, archbishop, ลุ้ย, ตัน, จริง, สละสลวย, mealy-mouthed,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์