บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - coddle

coddle (คอด-ด'ล) vt.
1. พะนอ
คำศัพท์แนะนำ
exponent, manual alphabet, วิทยุโทรเลข, ประสพ, enjoyment, His Worship, หมากเหลือง, buzzer, calumny, incongruous, kaolin, ชั่ว, facsimile radio, razor, intransigent, อึงคะนึง , ทองคำขาว, firework, disinfectant, claptrap, เหยื่อ, uncivilized, Union of Soviet Socialist Republics, เหนือลม, womanlike, isotherm, breakthrough, tail skid, reserved list, desperado, combat-ready, plank, Dover-Calais route, pervade, จิตร, ทูตการค้า, ทางบก, under the impression that, daze, coon, คงทน, disbelief, โห่ร้อง, qrs., narrowness, โจรกรรม, กำลังความสามารถ, อบคอบ, weaponry,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์