บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - coddle

coddle (คอด-ด'ล) vt.
1. พะนอ
คำศัพท์แนะนำ
crown of thorn, แต่คนเดียว, swan shot, เขากินยามื้อละสามขนาน วันละสามมื้อ, plague, playtime, marksmanship, chrome green, blamable, เลื่องชื่อ, celluloid, ครึ่งต่อครึ่ง, strengthen, yew, saintly, garnishment, tractability, ติดขัด, advocate, next above, decorator, ขัง, autograph will, repletion, unopposed, a la carte, obverse, ศีลสิบ, ขาเข้า, picture window, overdose, สรรพางค์กาย, จตุรคูณ, by all accounts, เหลื่อม, ผ้าสำลี, experienced, grannie, white Russian, ticking, yachtclub, throttle up, cloth cutting, แม่กองเรี่ยราย, กะทือ, ฉ่า, มอดม้วย, Anglomania, โกโรโกเต,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์