บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - coconut cream

coconut cream
1. กะทิ
คำศัพท์แนะนำ
แอบ, master of the King's Household, electrocute, เหาะเหินเดินอากาศ, break in, ขอยืม, innocuousness, bidden, count the cost, ionosphere, Lord Prresident of the Council, climate, สายสวาท, เหนื่อยใจ, จินตกวีนิพนธ์, merger, downpour, imnpression, decathlon, frizz, ชวนหัว, habitat, กาบหมาก, แย่, undisciplined, เลือดตกยางออก, poacher, heart of oak, บทบัญญัติ, ข่อย, กรมสารบรรณกลาโหม, keen, forlorn, ง่วงนอน, ต้น-, ขนง, exert, consign, composedly, ฟอด, parch, seamy side, headphone, ิดเบือน, Hall of Fame, ขายผ้าเอาหน้ารอด, quickwitted, botchery, raise land,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์