บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - coconut cream

coconut cream
1. กะทิ
คำศัพท์แนะนำ
suet, pink, revulsion, ปัจฉิมลิขิต, civil list, ผิดจัวหวะ, debauchery, Holy City, impedimenta, แล้ว, ประดับยศ, ครุภัณฑ์, อหิวาต์, slothfully, aigrette, lumme, convincing, กงเกวียนกำเกวียน, ปฎิวัติอุตสาหกรรม, chrome orange, มรสุม, trickle, dishonor, เงื่องหงอย, ticker-tape reception, good, inhuman, crag, manor, ประณิธาน, ทวีปอเมริกาใต้, ลึกลับ, terra incognita, easter, sanctify, sign language, สมิงนครอินทร์, compressive, limp, hard sell, คลังแสง, footstool, Apache, testify, ยากแค้น, shabby genteel, winged pea, fell, margin release,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์