บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - coconut cream

coconut cream
1. กะทิ
คำศัพท์แนะนำ
subversion, ไม่ยอมกระโตกกระตากเลย, railroad engineer, มิ่งมเหษี, Woodrow, expiable, sherry cobbler, arboraceous, unquestionable, sevenfold, trigonal, รม, actuate, farrier, inevery respect, โยเย, Ladies, vice versa, Caruso, saxophone, ที่ราบ, พริบ, พนัง, แมะ, ตะพึดตะพือ, alleviate, intaglio, elaborately, promontory, ออกโขน, technical education, ทลาย, trade show, กนกนัครา, ลือชา, triple, h'-, contrite, starting price, heathendom, looseness, experimental, cat, white-livered, คิดแล้วคิดเล่า, crises, protective, cynicism, calorie,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์