บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - coconut cream

coconut cream
1. กะทิ
คำศัพท์แนะนำ
no comfidence, equinoctial, widow, stimulation, triplex, ด้ามบน, พระเดชพระคุณ, ข่าย, เขียง, thieves' Latin, give a Roland for an Oliver, greengage, สัพยอก, oxeye, pronouncing, earthquake, คอผู้หญิง, cyclopaedia, numerable, bootlegger, deserts, hoy, by all means, ego, conclave, กริยาคุณศัพท์, ratty, it so happens, ทิวธง, historian, นกยูง, Reform Acts, พระเสาร์, incessant, ปัพพาชนียกรรม, กระตุกสายใย, gudgeon, ทิฐิ, unturned, keep track of, สาธุชน, ้อนตัว, บิณฑบาต, damage, โกลน, ตุลาการ, นครราชสีมา, Hampton Court, ทียมม้าสี่,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์