บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - coconut cream

coconut cream
1. กะทิ
คำศัพท์แนะนำ
benison, ingenuousness, smoked sheet, pay-in book, Swaraj, cleat, prepossession, wrangle, ปอดแปด, idee fixe, grate, รวญ, จงอาจ, keep your feet (legs), ภูวนาถ, lash, come home to roost, adoption, throw the sponge, ภิกษุ พระวิหาร , turbidity, พลอากาศตรี, ไพล่หลัง, สุพรรณ, หมูแผ่น, disbelieve, shamelessness, อดกลั้น, ยี้, Terpsichore, on the rack, ตาก, diagonal scale, toothful, virtual, eloquent, สกา, หมาง, นั่งเป็นประธาน, begum, unavailable, ไฟไหม้, belay, take advantage, plastic bomb, pleasantly, ole, หมดประตู, corky,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์