บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - coaxial

coaxial (โคแอค-เซียล) adj.
1. (ลวด) มีแกนร่วมกัน คือ มีเส้นกลางและเส้นหุ้ม
คำศัพท์แนะนำ
brothers of the brush, กัก, รู้แจ้งเห็นจริง, dusky, ปลัง, คราวก่อน, ภาพล้อ, ridicule, ก่อ, โต้ตอบ, flyfish, แขกผู้รับเกียรติ, afflict, โหรา, Prometheus, enamour, rupee, surplus women, ไม่ใช่กงการอะไรของคุณ, ฟอะฟะ, fable, helpfully, jugular vein, omnipresent, with young, precociousness, apprise, าดฟัน, pretty, nevertheless, paddock, cabin boy, inter alia, boo, stodehole, watercock, รำมะนาด, merit, ดังเก่า, ลมปาก, กระซิบกระซาบ, stoical, เหม่อ, jaggery, Magellan, อบตัว, ordinary, superable, ตรงเวลา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์