บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - co-option

co-option (โคะออพ-ฌัน) n.
1. เลือกเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม, เกณฑ์เอาเป็นพวก
คำศัพท์แนะนำ
เกาะแก่ง, penury, chancellery, ร่วม, สีสวรรค์, พุทธมามก, admonish, meagreness, good-natured, functionduty, constitutionality, merchant tailor, Sunna, wheelchair, รู้, immanent, ชุมนุมพงศาวดาร, false pretences, pooh-pooh, ชี้น, ฝนขาดเม็ด, novocain, Tengu, by half, ข้าหลวง, coif, take a glance, บนเวหา, selectivity, undoing, harbinger, flush, retina, ุดหนุน, chorea, แม่ยาย, deacon, purr, assuming, ประกาศ, endwise, mysterious, พิมพ์จำหน่าย, lay hold of, อวบ, bumptious, Memphis, ซอไวโอลิน, ไข้ทรพิษ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์