บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - co-option

co-option (โคะออพ-ฌัน) n.
1. เลือกเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม, เกณฑ์เอาเป็นพวก
คำศัพท์แนะนำ
tomfool, mindful, temerity, astraddle, bull-baiting, model airplane, erratum, skirmish, co-, น้าว, ทินกร, Charlemagne, one-price, trophy, commensuration, ขี้ฉ้อ, Tate Gallery, กระแสน้ำไหลกลับ, fish ball, hopeful, break bulk, stratagem, กำหนัด, the Titanic, pocket expenses, feebleness, ยี่สิบ, quince, circa, ask after, international, ดอกจัน, ชัก, bogus company, ไส, blatant, jewelled, upside-down cake, oscillating fan, bare-headed, อัญเชิญ, shoelace, litigation, ผมเอาบันทึกนี้มาให้คุณพิจารณา, the Resurrection, litmus, amazement, ปืนร.ศ., bring into effect,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์