บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - co-option

co-option (โคะออพ-ฌัน) n.
1. เลือกเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม, เกณฑ์เอาเป็นพวก
คำศัพท์แนะนำ
สนิมสร้อย, opine, หมากเก็บ, burthen, blown, รังแต่, beige, ชื้น, humanness, superlativeness, Corot, ยาน, เขาต่างหากที่เป็นฝ่ายก่อวิวาท, แอ่ว, simper, เกลา, expressible, mem, Beaconsfield, ปีกค้างคาว, surcharge, trenchancy, sonic boom, brother-in-law, conciliation, backwards, numbered, denude, justice, เจ้ากี้เจ้าการ, สำนักนายกรัฐมนตรี, ไม่เว้นแต่ละวัน, บรรจบ, กลอนสด, นิสิตเก่า, pewter, empty, air-like, succulent, spur pepper, ginger group, circumspectness, clog, ใกล้, variable, leaned, departmental heads, foster sister, ลงชีวิต,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์