บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - co-option

co-option (โคะออพ-ฌัน) n.
1. เลือกเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม, เกณฑ์เอาเป็นพวก
คำศัพท์แนะนำ
สุขาวดี, ญาติ, red light, แพร, พระรามลงสรง, congressman, sub rosa, ปรินิพพาน, quicken, dismissal, rapscallion, trial and error, ลายเสือ, today, malarious country, ม่านเหล็ก, สัปดาห์ที่แล้ว, remittance, botchwork, police state, incisiveness, conceal, doz., sports coil, ringleader, disdain, สัตว์มนุษย์, tetanus, enclosure, เปลี่ยวดำ, คำ, willing, เสี้ยว, -rigged, garden truck, grandness, predominantly, กระจิ๋วŽ, guardian of the poor, วาดต้อน, Roman Law, บวช, extreme unction, หยดย้อย, กัลบก, busman's holiday, ใจหวิว, แก่ชรา, World Bank,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์