บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - co-option

co-option (โคะออพ-ฌัน) n.
1. เลือกเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม, เกณฑ์เอาเป็นพวก
คำศัพท์แนะนำ
colonization, secessionism, pearl ash, indefiniteness, cheval glass, unstable, โกหก, phoney, zinc grey, เขาเอาตัวเองไม่รอด, ตามยาว, antecedence, seedsman, องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ, น้ำเหลือง, modish, กระสือŽ, ลวม, fib, ยุติธรรม, canning, ironmonger, bugler, ย่านเสื่อมโทรม, mettle, clamp, เอก, กะรัต, arrow, permit, double-quick time, ถวายชีวิต, พิษ, rewound, กังวล, conical, yacht, กุดั่น, millet, imbrue, conformist, offence, bracer, nothing of the kind, กระแอม, ผู้บัญชาการทหารบก, ยางดิบ, ฝึกหัดงาน, ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๐,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์