บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - co-option

co-option (โคะออพ-ฌัน) n.
1. เลือกเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม, เกณฑ์เอาเป็นพวก
คำศัพท์แนะนำ
หมากดราฟท์, เสื้อนอก, ออกไฟ, churchwarden, mud flat, regularly, ฉี่, marchese, excursion train, NATO, boric, หลวงตา, หน้าบอกบุญไม่รับ, line and staff system, ่อย, ทันสมัย, striking distance, Union of Burma, oof, puritanical, tenement house, ภพ, กฎกระทรวง, rubidium, trans-, high-angle, dereliction of duty, niece, ตระ-, ทวีป, clink, season, ลุกโพลง, noxious, underfoot, legitimation, derisory, กระไดเวียน, กลิ่น, คุณวลี, contritely, probable, ฝาด, likeness, กระชาย, รายการ, star chart, nightie, แก้,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์