บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - clubmoss

clubmoss
1. ช้องนางคลี่
คำศัพท์แนะนำ
forgetfully, brain fever, แหยม, stop (pull up) short, whereupon, โคลน, อุณหภูมิ, ปวดกบาล, woke, กราบทูล, gall, sterling gold, diphthong, Henrik, inebriety, pleuropneumonia, germination, outrode, dissentingly, สมอง, abashment, piston displacement, เหนอะ, สังฆราช, autocratic, นิ่งดูดาย, ดุ่ม, ตืด, bemoan, standing army, อนุเคราะห์, sadly, ปับผาสะ, nondescript, แก้เก้อ, ลับ ๆ ตื่น ๆ, political science, ปูน, pretorian, bell-wether, goldfish, lash, scone, blankness, นอมใจ, tie-in, duet, liberty of the press, done for,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์