บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - chromatic

chromatic (คโระแมท-อิค) adj.
1. มีสี, รงค์
คำศัพท์แนะนำ
diameter, tripos, sabotage, last honors, preeminent, exportation, ดิรัจฉาน, Postmaster General, เห็นสมควร, disabuse, school mate, emphasize, raving, controversial, forg etfulness, ค่ารถ, tract, relative adverb, kerb, masticate, กรรมวาจกŽ, ขยิก, ถ้วยทอง, ซอกซอน, ทางรถไฟสายใต้, unfinished, ragtime, ทรัพย์, water glass, notable, monotonously, มังสาหาร, payer, ตรียัมปวาย, เมื่อก่อน, หีบบุหรี่, หายใจออก, squirrel cage, clearing, pre-Ayudhya, passer, borough, Koranic, Brahma, cranium, Doomsday Book, หน้าที่, reserved, arise,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์