บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - chromatic

chromatic (คโระแมท-อิค) adj.
1. มีสี, รงค์
คำศัพท์แนะนำ
midstream, gee west, ละเม็งละคร, derisively, topgallant, glib, cling-stone, Tummbledown, ทุกครั้ง, neology, elusiveness, แดนสุขาวดี, trying, baffler, telegraphically, incongruity, mungo, analyse, supernal, stone-broke, scarab, แก่งแย่งเพื่อเอาทรัพย์, วิกฤตการณ์, make short work of, unsprung, สิทธารถ, ladies of the court, bayonet mount, พุงทะลาย, อึงคะนึง , Bowring, Sir John, latch, handsome, กุญแจ, triangle, podge, น้ำกระสาย, Gambetta, Leon, amiableness, stenographist, กบราง, หมู่เกาะฟิลิปปิน, -ate, กลัดกระดุม, convulsive, postpone, bonne bouche, squeeze, Paradise Regained,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์