บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - chromatic

chromatic (คโระแมท-อิค) adj.
1. มีสี, รงค์
คำศัพท์แนะนำ
ค่าเสียหาย, เข้าออก, เร่ร่อน, allergy, pimento, สกา, กระทรวงมหาดไทย, จับคู่, ลา, sparrowgrass, กระจาบ, premise, petty sessions, tarpon, แสยง, hard-earned, dissection, waggonlit, หลักฐาน, ครบ, สันนิบาตชาติ, ตะคิว, จลาจล, แหบ, consecrate, เด้ง, objectionable, ถ่ายอุจจาระ, กระทบกระเทือน, governable, delighted, Rotarian, เหี่ยว, ที่สุด, explore, หมอตำแย, income, aggre-gate, ลายหอกปลายดาบ, overladen, จีนคณะชาติ, ต้องตาม, regiment, เหลา, lightning arrester, บ่วงบาศ, watertight, ศิลปวิทยา, ป็นหูเป็นตา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์