บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - checkmate

checkmate (เชค-เมท) n. vt.
1. รุกจนแต้ม
คำศัพท์แนะนำ
อป-, batten, gunwale, oyez, Turkey carpet, mannerism, มัจฉาชาติ, โปน, intoxicate, emaciate, refuge, lame duck, เหมาะ, moderation, registered mail, เถียง, causerie, ขนมหอยแมลงภู่, กะตัง, straighten up, normal, behave, ไชย, ปิดประตูค้า, insurmountable, เปิดเผย, -itis, โดยไม่หือ, broom, bobby, symmetry, in full cry, palace laws, instructiveness, ปราด, jaundiced eye, ไกลลิบลับ, ichneumon, mellow, skied, เครื่องเดินทาง, artfully, มึนตึง, spine, ่อหน้า, ล้าง, ทิพยโสต, alackaday, คางทูม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์