บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - checkmate

checkmate (เชค-เมท) n. vt.
1. รุกจนแต้ม
คำศัพท์แนะนำ
bunny, bedeck, soft water, insurance, Spanish-American, on behalf of, บรรพ, ข้าศึก, ไม่เป็นเรื่อง, kayak, ปลื้ม, ช้าพลู, ช้า, at the threshold of, turn on, Turkey carpet, grim, ปู้ยี่ปู้ยำ, psychist, the fat of the land, cast a spell, nonce, intolerant, วีถี, soundly, fire control, จะเข้, ขนอน, substitute, ยอก, eradicable, saintly, track, musk rat, skin, ปากแข็ง, lenience, junk dealer, bristle, โจ่งแจ้ง, capitation grant, Bostonian, film transport, ปลายข้าว, Newtonian philosophy, political geography, Fascism, apse, กิริยามารยาท,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์