บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - checkmate

checkmate (เชค-เมท) n. vt.
1. รุกจนแต้ม
คำศัพท์แนะนำ
หลุบ, ขียวแปร๋, ของ, เหม็นเขียว, Vatican, complementary, inure, penitent, ดิ่ง, require, gawky, โหน, แม่เจ้าลูก, โก้, จูหลัน, นีติ, อาจาด, รุก, ้อง, clemency, club law, เหล้ายาปลาปิ้ง, beachcomber, charter member, เพลี่ยง, harsh, สลับฟันปลา, plunk, มะแว้ง, ถวิล, grease gun, เสียหลัก, anthill, beta, voluble, coziness, pass away, ซะŽ, fiber plant, rottenly, wrick, เอาการ, sugar mill, อย่างดีที่สุดแล้ว, southing, เขาอินทนน, hot spur, out of, กรรมสัมปาทิก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์