บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - checkmate

checkmate (เชค-เมท) n. vt.
1. รุกจนแต้ม
คำศัพท์แนะนำ
essence, dance attendance, ville, gainsaid, ใจจดใจจ่อ, antitoxin, นิตยภัต, showily, คลื่นเสียง, erroneously, grumblingly, eulogy, เบญจ, resonant, get into his stride, อด, undying, cut the Gordian knot, bare-faced, stupefy, แหกขี้ตา, flaglieutenant, might, ranker, safety match, -al, unbreakable, twang, แบบฉบับ, in character, ลมสลาตัน, quadripartite, spado, carving knife, ? , เบิกพระเนตร, reprobate, bichloride, ออกท่ายักษ์ท่ามาร, เศรษฐการ, ต้นตอ, กลอก, crudeness, drachm, มูลฝอย, villa, A Thousand and One Nights, เซอะ, lankiness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์