บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - checkmate

checkmate (เชค-เมท) n. vt.
1. รุกจนแต้ม
คำศัพท์แนะนำ
Land's End, unmentionable, turning circle, นิยมชมชอบ, เท่าไร, ดรุณี, มีดตอก, spherical trigonometry, ปากมาก, expressionless, take breath, ปลวก, เรือค้าขาย, ตริตรองŽ, privation, เตาเผาอิฐ, grippe, abbatial, จิ่ม, กีฬาโอลิมปิค, อุ้งมือ, damask steel, ungrammatically, อบ, phosphorescence, ชั้นโท, ลาดชัน, womenfolk, tower, id est, tail up, confidence man, ทำหูทวนลม, -up, สมุลแว้ง, stand at attention, parishioner, apoplectic, weal, threatening, C.B., แสมสาร, เลือกที่รักมักที่ชัง, pull up, เซลล์, อุปาทาน, ตายทั้งกลม, ferriferous deposits, hooliganism,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์