บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - checkmate

checkmate (เชค-เมท) n. vt.
1. รุกจนแต้ม
คำศัพท์แนะนำ
degrade, สุขใจ, deca-, funny bone, Rape of the Lock, impudent, bonded debt, directorial, dogged, borrow, sightly, rebirth, เป็น, miracle play, ferric, microscopy, soot, สงเคราะห์, เพชรน้ำหนึ่ง, Welshwoman, mine-thrower, ghastliness, stock car, vocational training, กะต๊าก, necromancy, lockout, freezer, worked, รู้สึกหวิว, whitening, inconsistency, by the way, monumental, dalliance, scull, portable receiver, heeler, in point, sweatless, gentle, take a back seat, indicate, ิดใจ, espousal, straying, complaisant, reduce, token money,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์