บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - checkmate

checkmate (เชค-เมท) n. vt.
1. รุกจนแต้ม
คำศัพท์แนะนำ
crossness, หัตถกรรม, cosecant, curry leaf tree, , unmixed, apathy, ลูกกลอน, commission merchant, spotted dog, big-name star, clinical thermometer, ไวยาวัจกร, สลับฟันปลา, thickskinned, overgrowth, glass fiber, antifreeze, double-barreled, parachute troops, พู่ระหง, ยโส, matador, Eskimo, baffle, narrator, for a while, yn., ทา, ริ้ว, red-tapery, horn of plenty, flag day, hematite, floriculture, plurality, Public Utility Act, speedily, Ukraine, deathlike, far-reaching, เขยิบ, ขี้กลัว, mound, nihilistic, มัดเด็ด, กระทอก, Aladdin, trying,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์