บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - checkmate

checkmate (เชค-เมท) n. vt.
1. รุกจนแต้ม
คำศัพท์แนะนำ
total war, whose, ยอดชาย, volumetric analysis, slight, จักขุ, Scott, mood, subman, นักขัต, ยืน, กระหยิ่ม, blasphemous, henpeck, dreamer, ward, มูลโค, rough, favored, ิงแอบ, empress, exhort, announcement, coated lens, บุตร, b.l., discomfit, atheist, denizen, self-defence, New Testament, ปืนลูกปราย, หน้ามืด, skink, น้ำสุก, ทำไม, homo, ลัทธิอาณานิคม, foreign, งดนตรี, look down, uttermost, หมกมุ่น, putt, ตาเต็ง, governess, enchantingly, เช้านี้, triplex,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์