บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - checkmate

checkmate (เชค-เมท) n. vt.
1. รุกจนแต้ม
คำศัพท์แนะนำ
redundance, discussion, frosty, ชราภาพ, Diesel hydraulic locomotive, watercock, สร็จเรียบร้อย, แบบฝึกหัด, chemical engineer, งัวเงีย, long drink, จ่านายสิบตรี, small. slight. peetty, direct-coupled dynamo, เรื่องลึกลับ, มะม่วง, hand-post, shaky, mango trick, connubial, poll tax, flight lieutenant, บ่าย ๕ โมง, anchovy pear, recommendatory, ยกกระบัตร, monism, comb, wager of battle, preposterousness, orifice, betrothal, incontinent, ตำบล, ุกรุก, มักน้อย, warn, engraving, thus, whopper, menace, inexact, impassable, อยาก, Golden Hind, game law, คุ, highly, inexorable,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์