บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - checkmate

checkmate (เชค-เมท) n. vt.
1. รุกจนแต้ม
คำศัพท์แนะนำ
ซื่อสัตย์สุจริต, tin pool, single bed, lane, ผม, ferociously, vocal score, ประพฤติ, capital grains, grayness, เลื่อม, appendix, normalcy, อรัญญิก, workaday, อโหสิ, sense of proportion, as large as life, crest, van, pilch, indenture, งามดังเลขา, คันไม้คันมือ, consortium, สถานเอกอัครราชทูต, กรรตุวาจก, dollyshop, Iceland, Lisbon, bed, เชย, หม่อมเจ้าหญิง, have the makings of, ชุน, Huxley, Thomas, ซ้องสรรเสริญ, dead loss, ผ็ดร้อน , arbitrator, quash, nitwit, slither, appraisement, hern, devise, chronologically, cheek, คำปราศรัย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์