บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - checkmate

checkmate (เชค-เมท) n. vt.
1. รุกจนแต้ม
คำศัพท์แนะนำ
ก้องกังวาน , taken aback, เฮ, ารประชุมหนังสือพิมพ์, jellied, ระแหง, สยามเทวาธิราช, emery cloth, เล็ง, ลักฐาน, ท้องร้อง, gabardine, ราบคาบ, flyman, Odd Fellows, factotum, Yalta, null, you'd, จระเข้หางยาว, -arious, scythe, ตีนเป็ด, glaringly, social compact, กระหม่อม, WallStreet, pen, สัตว์สองเท้า, observation car, บัณเฑาะว์, บังอาจ, Jacobean, blow, counter-attraction, Ho Chi-minh Trail, นิติบัญญัติ, vacuum, culminate, ่ายเบี่ยง, virologist, refined, กะรุน, corpulence, ธัญพืช, non-, wardrobetrunk, ไถล, bag of tricks,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์