บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - chauvinist

chauvinist (โฌ-ฝินิซท) n.
1. ผู้ที่แสดงการรักชาติอย่างรุนแรงเหมือน
คำศัพท์แนะนำ
Star Chamber, วาดเขียน, mill hand, razor, soft water, retraction, ว่าจ้าง, bit of muslin, sultriness, put out of his head, Finnic, จ้องหา, ขุน, status quo, unprincipled, ชลนา, ขลุม, V., apache dance, in gear, นายด่าน, in the family way, จองจำ, สูงอายุ, แทน, ระจ่าง, sheet sham, อิเหนา, dexterous, นีติ, คล้อง, ธรรม, อัยกี, airvice-marshal, interchangeableness, genii, Anna and the King of Siam, on-, airiness, socialization, mountainous, on the hop, thenceforward, ขมขื่น , เลก, keg, versed, ถนนราชดำเนิน, Scotland,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์