บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - chauvinist

chauvinist (โฌ-ฝินิซท) n.
1. ผู้ที่แสดงการรักชาติอย่างรุนแรงเหมือน
คำศัพท์แนะนำ
กระยางกรอก, astern, soap nut, Irish terrier, commandingly, ซากศพ, แย่ง, principally, tractive effort, อิศวร, output of a tin mine, potato race, yield, เต๊าะ, impudently, vender, North America, แทบ, fame, Madame Tussaud's, celebrated, Metropolitan Railways, WRAF, box wrench, แสร้ง, scrutinizing, King Log and King Stork, อามิษ, เจ้าของ, crinkle, เมษายน, ใจเพชร, expediency, จังหวัด, disrespectfully, harem, machine tool, stringer, เหมือด, social compact, potential difference, quittance, เส้นสาย, toleration, old-timer, mystery on mystery, ขย้อน, found, in two minds,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์