บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - chauvinist

chauvinist (โฌ-ฝินิซท) n.
1. ผู้ที่แสดงการรักชาติอย่างรุนแรงเหมือน
คำศัพท์แนะนำ
crestfallen, goe-fearing, henry, alteration, patriotic, crust, overpass, amiability, crash, cylinder, ชีเปลือย, โรคขาดอาหาร, the See of Rome, พันตา, divorce mill, York, คนไข้, ล่ม, indorse, villainous, Empire style, เหาะ, ภาคปฎิบัติ, ักษาพยาบาล, constriction, ติดสอยห้อยตาม, ค่ายทหาร, เสาวรส, innovator, สิบห้า, ผมไม่อยากอยู่ที่นี่ สู้เราไปกันดีกว่า, เปลวเพลิง, อีจู้, ballyhoo, teazle, เมาลี, broadsheet, จับ, Nelson, Horatio, crease, WATS, cozy, ทัพหลัง, กรรมวาจก, เฮ้อ, Lucknow, desert, admission free, unhusk,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์