บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - chauvinist

chauvinist (โฌ-ฝินิซท) n.
1. ผู้ที่แสดงการรักชาติอย่างรุนแรงเหมือน
คำศัพท์แนะนำ
kingpin, Irishwoman, proletariat, gag, disapproval, แม่นปืน, แวบ, ไปทุ่ง, มอญ, ดุบ ๆ, liven, ยด, supposed, little ones, molding, coquettish, differential duties, เซ็งแซ่, upgrade, Vandyke, Anthony, horticultural, fleshly, เกื้อหนุน, outcry, leg guard, knock to gether, ถวิล, surpassingly, irregular, nobody, hereabouts, velvet glove, poke bonnet, parachute, วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, tarantula, garbage, ชู, เหนียวแน่น , miserably, อินทรี, เทียวไปเทียวมา, turn an honest penny, นางแมว, reassuring, เรือกสวนไร่นา, tire, serviceman, lugage boot,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์