บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - chauvinist

chauvinist (โฌ-ฝินิซท) n.
1. ผู้ที่แสดงการรักชาติอย่างรุนแรงเหมือน
คำศัพท์แนะนำ
ทุจริต, ถ่อม, with, spilled, October, ้วน ๆ, เบี้ยน้อยหอยน้อย, seven-storeyed, รักแร้, bloodlessly, fluting, sexless, be off, คู่ผัวตัวเมีย, the Divinity, westerly, mope, rosin soap, the West, prizeman, มาตรแม้น, modernity, ไม่ได้ไม่เสีย, French, ดำนา, trigonometry, news commetator, มะเร็งในเม็ดโลหิต, connect, ปลัง, desecration, ไส, practiced, เบิ้ม, straitened, exert, dryad, lansa, knobby, variety theater/ variable condenser, mince, intricacy, breech mechanism, grandaunt, option, บวรพุทธศาสนา, unbending, make an example of, ทุรัศกันดาร,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์