บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - chauvinist

chauvinist (โฌ-ฝินิซท) n.
1. ผู้ที่แสดงการรักชาติอย่างรุนแรงเหมือน
คำศัพท์แนะนำ
Friday, ิ้ง, straight off, koel, คอเสื้อ, palpability, incubatory, fog lamp, จความ, สถูป, ปลิง, หวานคอแร้ง, first and foremost, หวั่นใจ, Judah, blouse, unfeeling, Augean stables, correspondingly, sump, ั่น, หูหนู, กรมข่าว, หวยเบอร์, พลวง, -ing, mismatch, ticket-of-leave man, bustling, proprietor, กระสับกระส่าย, astronomical, tacit, M.C., crimp, หัวเรี่ยวหัวแรง, food for powder, หักคอ, สันนิบาตชาติ, exhausted, แสม, veneer grafting, pettifog, อกแซก, เขียวชอุ่ม, smacker, strip map, slothfully, rampart,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์