บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - chauvinist

chauvinist (โฌ-ฝินิซท) n.
1. ผู้ที่แสดงการรักชาติอย่างรุนแรงเหมือน
คำศัพท์แนะนำ
คอ, beeves, แม่งู, forerunner, กล้วยมไม้, gosh, smoothen, erroneously, stay away (out), บ่อย, smile like a cheshire cat, patrolman, กลั้วคอ, in less than no time, ทันต์, swallowtail, เห็นจริง, water hyacinth, N.Z., ขี้หนาว, die fighting, กินรวบ, bracer, chancellor, ตักกสิลา, I'II, surliness, shaggy, ลักเพศ, อาภรณ์, ขวักไขว่, ate, golf, ถาวัลย์, speculatively, give him a bit of my mind, dissemble, ระเบียบปฎิบัติ, รำพัด, หัวน้ำมัน, discernible, abandon, compactly, finicky, jay, ิเวกวังเวง, studio, Asoka tree, anchor stocks,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์