บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - chauvinist

chauvinist (โฌ-ฝินิซท) n.
1. ผู้ที่แสดงการรักชาติอย่างรุนแรงเหมือน
คำศัพท์แนะนำ
Standard wire gauge, point lace, องคุลีมาลย์, sausage balloon, ปิตุราช, main deck, nonesuch, on the strength of, the Lake District, frosting, bargain-counter, architecturally, ซับ, learned profession, economical, blasphemy, ลิงเสน, pectoral, demy, veni, ลขาธิการมหาวิทยาลัย, Zola, gondolier, construe, ฟอก, ที่หนึ่ง, วิสาขะ, smilax, Far Eastern, ไล่, gadabout, Bagehot, kittenish, gravely, contraption, ไตรสรณ, ฉาว, ขานตอบ, ขี้เขม่า, bobby, วางใจ, ดอน, unlaboured, instinctively, เบิกบาน, โรค, Chinaman, bagasse, visor,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์