บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - chauvinist

chauvinist (โฌ-ฝินิซท) n.
1. ผู้ที่แสดงการรักชาติอย่างรุนแรงเหมือน
คำศัพท์แนะนำ
outrage, บทเฉพาะกาล, curst, spark plug, เหรา, generous, โดยสาร, see eye to eye, ายตัว, tamp, สลากกินรวบ, angrily, glen, preceptor, ปา, foot, Saint Leger, ruthlessly, coldly, suggestio falsi, จ๊ก, สห-, สกัด, lecture, ขุนเมือง, hula-hula, fleur-de-lis, บางที, Amsterdam, explanable, dust storm, กระเซอะกระเซิง, ินเวลา, unappetizing, โย้เย้, jostle, ตลอดจน, สันตติวงศ์, piano organ, pitched battle, croquet, โคลน, near and dear, make whoopee, gaiety, minuteman, spick and span, backstairs, unwilling,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์