บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - chauvinist

chauvinist (โฌ-ฝินิซท) n.
1. ผู้ที่แสดงการรักชาติอย่างรุนแรงเหมือน
คำศัพท์แนะนำ
ครั้งนี้, back bench, ถู, humanity, squirearchy, scathing, sketch map, gamut of emotions, give ear, withal, outdid, aphrodisiac, benzene, recourse, lugubriously, boatman, closeness, รุ, pull over, กริ้ว, public utility, ฝ่าย, ร้อยหวาย, direct advertising, commensurable, ชุมนุม, เสือกระบาก, figment, อรไท, คฤหบดี, นางกำนัล, ลัทธิประชาธิปไตย, aircraftsman, ylang-ylang, hard as nail, spirit rapper, varicose, accouterments, unsettled, established, burnous, ผัว, sprue, ความฉลาด, port, หุ้มเกราะ  , as, หมาร่า, retardatory, optimist,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์