บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - chauvinist

chauvinist (โฌ-ฝินิซท) n.
1. ผู้ที่แสดงการรักชาติอย่างรุนแรงเหมือน
คำศัพท์แนะนำ
ทันใด, basketwork, nauseate, weakness, กรณีย์, overseen, บาหลี, misconception, visually, บ่อน้ำแร่, dismast, distortedly, iris diaphragm, dust bowl, calibre, under the impression that, ใจแป้ว, สุนัขจิ้งจอก, coition, first cost, chaff, ม่อย, ้วน ๆ, เดือน, สำเร็จ, nee, laughter, แอฟริกา, Dickensian, เศษสามส่วนห้า, scalper, demur, interlock, นองเลือด, entrepreneur, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, cream, fourscore, แง่, เลิกล้มกิจการ, น่วม, contempt, ตะพด, friar, Swiss, แดงฉาน, ยุ่บยั่บ, know a thing or two, complimentary ticket,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์