บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - chauvinist

chauvinist (โฌ-ฝินิซท) n.
1. ผู้ที่แสดงการรักชาติอย่างรุนแรงเหมือน
คำศัพท์แนะนำ
โคลนเลน, coupler, house of ill fame, สุขภาพ, wad, wheelbase, กุญแจ, เต็มที, รูปแพหนึ่ง, หนา, mummer, dissuade, on approval, สารเลว, New York, talon, ชะล้าง, punka wallah, home run, smothered, กลับลำดับคำ, pretend, Lord of Session, askew, untied, multi-, pear, พากัน, หนังหุ้มกระดูก, ผู้รู้, wet my whistle, เรือโป๊ะจ้าย, กระดูกหัวเหน่า, testator, accouter, ดวงใจ, whip, Uruguay, ขัดแข้ง ขัดขา, triple first, Thais, break the ice, อ้อนวอน, เดิม, -o-, เคลื่อนคลาด, oligarchy, Phra, seriocomic,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์