บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - charter member

charter member
1. สมาชิกก่อการ
คำศัพท์แนะนำ
แตรงอน, โผงผาง , cottony, notoriety, ปดเหลี่ยม, ทำโทษ, แป๊ะเจี๊ยะ, duchess, ห่วงใย, National Aeronautic and Space Administration, Soho, defensively, ยาดำ, twi-, แพ่ง, intently, Welshwoman, กำลังดัน, riboflavin, tea cloth, society news, ซอง, Orleans, philanthropically, pennies, famine, โรงเรียนราษฎร์, ้านใกล้เรือนเคียง, วิ่งฉิว, drag, หย่อนข้อ, anteroom, ระรัว, patriot, gustily, เดิน ๆ เข้า, tracklayer, the eighties, knuckle-duster, จองเวรจองกรรม, Daibutsu, เร่ร่อน, Carl, กว่ามนุษย์จะไปถึงโลกพระจันทร์ ผมก็คงตายแล้ว, Calvinistic, clench the matter, plaything, cluster, crocodile,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์