บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - character sketch

character sketch
1. เรื่องที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงนิสัยของบุคคล
คำศัพท์แนะนำ
dolt, character, ถ้วยทอง, utter, ดีละ, ญาณวิถี, เนื้อที่, toxemia, revenue cutter, ตุ๋ม ๆ ต้อม ๆ, พยนต์, rehabilitation, sparkle, subjective case, Lamb, break neck speed, honored guest, ปีใหม่, matins, ข้อแก้ตัว, redoubtable, ฮึ, sandpaper, พึ่ง, once upon a time, make head or tail of, สามัญนาม, shiness, ชั่ง, พระราม, เปล่ง, พลวง, ประเภท, คุก, wrote, postilion, rear guard, chancel, pomelo, reunion, straggling, clergy, ระส่ำระสาย, condensed milk, เดื่อ, จ้ำจี้จ้ำไช, โอตตัปปะ, ทประพันธ์, ทอดกฐิน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์