บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - character sketch

character sketch
1. เรื่องที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงนิสัยของบุคคล
คำศัพท์แนะนำ
bridle hand, distortion, inexact, ต่องแต่ง, บัวนาง, อุตสาหะ, T.S.H., เลยธง, put in force, Port of Bangkok, สินธุ, grillage, ลูกแหง่, beaded, emulsification, storekeeper, finished, mum, content, ปัจจุบัน, fruit, น้ำมันยาง, เรี่ยไร, financial, น่าอ่าน, dungeon, agalloch, กำแพงมีหูประตูมีช่อง, potshot, bridesmaid, Magna Carta, , แวง, กรมข่าวกลาโหม, ถ่ม, wakeful, sorceress, จาน, crestfallen, Borodino, precipitous, ทูล, ฉีด, stern, แปรสภาพ, ้าเทศ, missus, novocain, padlock,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์