บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - character sketch

character sketch
1. เรื่องที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงนิสัยของบุคคล
คำศัพท์แนะนำ
codling, สภานายก, martyr, น้ำเต้า, ละมั่ง, mass, etc., โกยแนบ, verbosity, งานค้าง, ชอบธรรม, cleverly, Yours to command, truss, ship canal, Mephistophelian, จมร, Castillian, last honors, กระเถิบ, squirrel monkey, หมดเปลือง, hickory, victim, เท่อ, Dogger Bank, ฆ้องวง, dry battery, กองทัพอากาศ, สอบทาน, ช่างทำผม, querulousness, เฉลิม, ฝึกหัด, alarms and excursions, เบ็ดเตล็ด, าก, splutter, ูบฝิ่น, คนละ, outlive, -ory, miss, equip, หย่อนใจ, ระแสรับสั่ง, เสื่อม, prudery, scourge,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์