บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - character sketch

character sketch
1. เรื่องที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงนิสัยของบุคคล
คำศัพท์แนะนำ
ข้อเสนอ, glover, ประเสริฐ, เยา, passionate, ลมเกลียว, เค้าแมว, grimness, southwestern, blown, beachcomber, bone-dry, estimation, reader, oxidize, ยาคู, กร่อน, มหาชาติ, ออย่าให้ตกใจ, สารานุกรม, perturb, classwork, cheroot, quarry, infect, Bible Society, ห่วง, Marathon, arid, howdah, self-contained, au revoir, birdseed, severance, inculcation, financially, status quo, globe, Sanskrit, โมง, wholehearted, foolhardiness, stableman, disappear, in addition to, wonderfulness, sign off, าษี, ทรยุค,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์