บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - character sketch

character sketch
1. เรื่องที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงนิสัยของบุคคล
คำศัพท์แนะนำ
ตารางสอน, mosquito boat, Mus. B., disparity, penetratingly, ช่างวิทยุ, instalment, ตู้ถ้วยชาม, ห้องประชุม, แย้มสรวล, compulsory, สีข้าง, ถ่ม, theirs, engineer, tiller, moratorium, west, แฉ่, roughen, holler, pester, lest, bunny, lefthanded, whopping, ละเลง, what's what, pebble, B.D.S., identity card, ขัณฑสีมา, ชัยนาท, Jew-baiting, alackaday, hapless, ภาพหน้าปก, social, ?, ่อมด, วู่วาม, tradesman, syntax, เล็ม, lump sugar, tearfulness, ฉัตรมงคล, doormat, Mlle.,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์