บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - character sketch

character sketch
1. เรื่องที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงนิสัยของบุคคล
คำศัพท์แนะนำ
อากาศ, ิ่ง ๆ, sprite, ประกันสังคม, คอด, grow less, squeaky, nd., ราชินิกุล, periodic law, Vesuvian, Captains Courageous, shows his face, featured film, toughly, tawdrily, blushful, rob Peter to pay Paul, dejected, wood spirit, ร้องไห้, localize, un-English, ตาถั่ว, tuneful, เรือโป๊ะจ้าย, ไข่เหา, cool hand, จ๋อย, prevalent, เขตเทศบาล, underpin, himder, expressed, เสวยราชสมบัติ, snug, ไล่กวด, แหนง, futurist, dying, magnetic South, ดั้นเมฆ, กำแพง, อ่าวตังเกี๋ย, จัดการ, ปัญหา, ชมดชม้อย, for the best, curiously,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์