บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - character sketch

character sketch
1. เรื่องที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงนิสัยของบุคคล
คำศัพท์แนะนำ
กระบอก, ่ายวิชาการ, จนแต้ม, parsimony, บุรุษที่สาม, Gregg's system, unnecessary, galvanometer, Z-bend, procession, lockage, เจดีย์ พระภิกษุ , passion-flower, ปกิณกะ, prototype, ใจเร็ว, น้อมคำนับ, นาวิกสภา, ohc, ตะโพน, photo-engra-ving, อิดเอื้อน, lamp holder, กะพริบ, แท้ง, every where, ขี้ก้าง, Ayudthya, portray, ผมคิดเลขข้อนี้ไม่ออก, Beowulf, Officers' Training Corps, pacifist, laddatory, rice milk, ่อความครึกโครม, last honors, slush, ดั้ง, Amazonian, dog collar, spherical, พ่อขาช่วยฉันด้วย, เถรานุเถระ, police woman, transportability, vigilant, stylishness, ยนต์,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์