บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - character sketch

character sketch
1. เรื่องที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงนิสัยของบุคคล
คำศัพท์แนะนำ
Fahrenheit, attraction, อารยประเทศ, signal corps, Round Table, well-being, Tom Jones, outgeneral, polyandrist, numeration, เวิก, เครื่องเล่นจานเสียง, immunize, น้ำกร่อย, ethnical, calculating, training school, inconceivable, starlet, ทองเหลือง, ช้างเท้าหน้า, zombi. zombie, รรษา, tax farmer, heavy, cynical, ผลุนผลัน, toilet soap, ฉูด, polugynous, Nosy Parker Bill, irrevocable, ขาดวิ่น, false position, womanish, alleviative, perspicacity, haughtiness, generic, ถัดจากบ้านผมไป, disagreeably, รุกร้น, refraction, เล่ห์เหลี่ยม, impartiality, imaginatively, นผี ๆ, vastness, painfully,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์