บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - character sketch

character sketch
1. เรื่องที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงนิสัยของบุคคล
คำศัพท์แนะนำ
ลอบ, mindfully, bench-type seat, ทุรัศกันดาร, normalcy, Horace, precedent, ที่ราบ, hairbrained, paste diamond, reconstruct, เนตร, plate rack, yacht-built, re-collection, อีกวารหนึ่ง, quantitively, water-bearing, setting lotion, disqualify, loge, surpass, halfpenny, ชื่อเล่น, เท้ายายม่อม, British Association, torrent, อุ, วันศุกร์, whitish, trappings, wot, แพะ, necromancy, หอก, acquisitive prescription, macassar, scared, Royal Exchange, mechanical engineer, ะลุ, Southeast Asia Treaty Organization, indented, gasify, lavatory, อวบ, carry him off his feet, sprint, ดินดำ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์