บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - character sketch

character sketch
1. เรื่องที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงนิสัยของบุคคล
คำศัพท์แนะนำ
Bradshaw, ผู้แสดง, สองสาม, ผสมผเส, voluble, หายหน้า, ไปรษณีย์, evolutional, democracy, บอกบุญไม่รับ, จิ๊กโก๋, aggravation, ferule, Gilbertian, sh-sh, potbelly, หูด, black-haired, mascara, หาด, immortal, straddle, คนหนึ่งละ, meteoric, นั่งสมาธิ, coziness, friendly, war vessel, want ad, bated, niello, วุ้นเส้น, short-stop, percussion instrument, ทุนทรัพย์, squint, the eternal feminine, โหรา, hornbill, mendaciously, seignorial, อู่, หมี่, ราก, ตีสาย, radium paint, จำต้อง, traveller, flywheel magneto,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์