บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - character sketch

character sketch
1. เรื่องที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงนิสัยของบุคคล
คำศัพท์แนะนำ
ทันตาเห็น, เผง, tirelessly, พื้นความรู้, นปุงสกลิงค์, Vedanga, ขาก, dominoes, decline, นมัสการ, เขาไม่ปรากฎตัว, scrupulous, reassess-ment of taxes, vacuum meter, duteous, ิเทศสัมพันธ์, off-shoot, ใครกล้าก็เข้ามา, regular polygon, millepede, Estonian, percussion, ชาวบ้าน, ค่าปรับ, immobile, Wimbledon, old flame, เล่นชู้, resourcefully, transience, bacco, sanguineness, ขาว, โขลน, ลุกคลีตีโมง, คาวี, on wheels, ลายมือ, อุปัทวันตราย, ham, insatiable, กระหาย, หัวพุงหัวมัน , make bold, ทรยศ, สุคติ, ดารารับเชิญ, templet, swaddling clothes,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์