บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - character sketch

character sketch
1. เรื่องที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงนิสัยของบุคคล
คำศัพท์แนะนำ
contrasty, -therapy, ปีมะเมีย, padre, horridness, X-ray Photograph, Pickwick, หลักแจว, swallow shrike, ไพเราะ, sympathetic strike, lose heart, room-mate, fighting fish, geniality, empire gown, observantly, dignitary, Wilsonian, sanctimoniously, dodecahedron, นายเงิน, pacifist, stop press, แพ้ผม, ladylike, enforceable, แคว้น, devotion, 3 ft. x 2 ft. x 2 ft., backhanded, welter, C-in-C, ย้เย้ , Chequers, ตักกสิลา, cross-grained, ซื้อง่ายขายคล่อง, เถียงไม่ขึ้น, draw in, royal time, ฝึกฝน, draw well, นิทานเก่าเอามาเล่าใหม่, quiz show, fine arts, crown colony, หนังสือเดินทาง, feat-ther-brained,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์