บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - character sketch

character sketch
1. เรื่องที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงนิสัยของบุคคล
คำศัพท์แนะนำ
salami, กุยช่าย, เร่ง, ward, vague, tender, รัชดาภิเษก, เบื้องขวา, geniality, สลักหักพัง, full-mouthed, ภูมิธรรม, วิพากษ์, insertion, vesper, หึ่ง ๆ, Morse, numbskull, long-limbed, ายหลัง, whist, spooky, ผิดสังเกต, ระส่ำระสาย, ลูกประคบ, กรรมพันธุ์, มีดเหน็บ, จุลภาค, ไม่เคยเจอสบู่, ตอหม้อ, ขาดตลาด, อุทกภัย, sonorously, โคนขา, ำบากลำบน, slept, overt, reward, draw up, 's truth, scholastic, Hall of Fame, mater, มนุษยชาติ, ปราจีนบุรี, มีชีวิต, comparable, cord, oligarchy,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์