บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - character sketch

character sketch
1. เรื่องที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงนิสัยของบุคคล
คำศัพท์แนะนำ
anthurium, เพื่อนฝูง, เบี้ยประกัน, elevated, arbitrament, กิน, เห็ดร่างแห, covering letter, burgee, upas, shirt, คู่โค, remarry, แช่อิ่ม, เตร่, อุปทูต, underage, กระจับ, sty, froth blower, ฉาย, collapsible, บพิธ, บังสุกุล, นัดดา, ิจารณา, melodic, helical, harpsichord, ศาสนามะหะหฺมัด, ประเทศ, europeanization, prohibitiveness, ป็นความ, docks, Pall-Mall, akin, overrode, โพยมยานนาวา, Theban, idyll, ระชิดติดต่อกันไป, verb used in a causal sense, เมื่อตะกี้, knee joint, circuitous, favorite of fortune, ภาษี, subjectivity,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์