บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - character sketch

character sketch
1. เรื่องที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงนิสัยของบุคคล
คำศัพท์แนะนำ
หินปูน, indescribable, separatist, อาหอกปลายปืนจ่อ, traitorousness, usefulness, inflationary, Austerlitz, rock crystal, ธรรมขันธ์, visitant, reliability, chilliness, Hesperus, highest common divisor, gravy boat, disappear, quack, ค่าโสหุ้ย, close his days, lynch law, จัญไร, Sudra, drunkard, map, hand over hand, ได้ใจ, platten, verdantly, culturally, vaselin, antedate, field officer, silver standard, breadth, ทาบ, ตีแตก, lozenge, Asia Minor, aglitter, Israelited, towardly, นานาจิตตัง, codger, navigability, stab, mediocre, อย่างนั้น, สิ่งมีชิวิต,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์