บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - character sketch

character sketch
1. เรื่องที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงนิสัยของบุคคล
คำศัพท์แนะนำ
awkward, ระแสไฟฟ้า, frame, Jakarta, rent, reinfect, บิดผัน, bid defiance to, detachable, spark coil, enticement, ้องแก่, pains, กรมช่างแสงทหาร, proselyte at the gate, วรวงศ์เธอ, smoke, แชมพู, คลุม, earthworm, blustering, jaggery, go for nothing (little), colouring, witchcraft, ผีเข้าเขาเสียแล้ว, เท่าใด, sedentary occupation, misogynic, luster, วาง, top of the morning, ผ้าป่าน, waywardness, the million, come right, ำระสะสาง, evolve, red nose, หลวม, disband, come forward, กระบอกปืน, สูญ, shareholder, บัตรประจำตัว, ช่วงโชติ, man of iron, Permanent Court of International Justice,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์