บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cess

cess (เซ็ซ) n.
1. ภาษี, จังกอบ, (ศึกษา) พลี
คำศัพท์แนะนำ
kopeck, outdone, หอยมือเสือ, grande passion, โอรส, old established, amplitude modulation, starchy, theorem, earbob, สื่อความร้อน, gravy boat, discouraaging, butterscotch, bench test, ตรู่, ละเหี่ย, illustrator, ข้าว, ม.ล., เอะอะ, พวกกะลาสี, concisely, กลัวŽ, give (yield) up the ghost, buttoned-up coat, dessert, ยู่มาวันหนึ่ง, plexus, unofficial, peerless, ล่เลี่ย, ชายตา, importantly, wrapped in slumber, นาก, supply, maimed, locker, countercheck, Petain, rightly, เล่าปี่, กระจุ๋มกระจิ๋ม, กงเกวียน-กำเกวียน, O'Neil, Eugene (Gladstone), -tuber, ขุนหลวง, PX,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์