บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cerebrospinal meningitis

cerebrospinal meningitis (เซริบโรซไพ-แน็ลเมนินไจ-ทิซ)
1. โรคไขสันหลังอักเสบ
คำศัพท์แนะนำ
พบพาน, talkfest, ้างเคียง, canto, soldering iron, ันธบัตร, small-town, Lord Mayor's Day, ท่วงที, กระต้อยตีวิด, chanticleer, ยก, กราบซ้าย, เงี้ยว, นปุงสกลิงค์, soft consonant, ช่างถ่ายภาพ, ซ.ล., three-fortieths, ทุปปัญญา, เลขคณิต, อ่าง, ดิ้นแด็ก ๆ, วันประจบครบรอบ, veneer grafting, Stalky, benzol, paperback, three-master, ณู, ประเดี๋ยวนี้เอง, carbureter, ตลก, credit card, เช่นนี้, สดับ, จูบ, picaresque, -made, ่อหนู, urgently, รัศมี, ทรงกะลา, สงบเสงี่ยม, alienage, ติดลบ, naval architect, ศฤงคาร, two-fifteenths,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์