บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cerebrospinal meningitis

cerebrospinal meningitis (เซริบโรซไพ-แน็ลเมนินไจ-ทิซ)
1. โรคไขสันหลังอักเสบ
คำศัพท์แนะนำ
ชะงัด, outburst, gold-filled, compliment, arriveattain, retrograde, jujube, Penisula, Goldsmith, Oliver, ช้างสาร, plastic bomb, inference, drawl, majority leader, สรง, nebulously, พระ -, past tense, โศก, serviceably, restrict, comprehensible, objectivity, terror-stricken, waders, fortuity, at a premium, midge, nationwide, trust, คลาย, Oxford blue, saggy, พ้น, อนุ-, กลางหาว, poutingly, swan base, skinner, sal ammoniac, ceremony, innateness, ย้อนรอย, megaphone, romanization, hive of industry, typify, แมะ, incendiary bomb,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์