บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cerebrospinal meningitis

cerebrospinal meningitis (เซริบโรซไพ-แน็ลเมนินไจ-ทิซ)
1. โรคไขสันหลังอักเสบ
คำศัพท์แนะนำ
perspicuous, septic tank, rheumatoid, พยางค์, ลั่นวาจา, คว้านไส้, seat belt, ปรานี, รน, funeral, vertebrae, sukily, snowcreeper, seafarer, ขอพระราชทานอภัยโทษ, B.W.G., เผดิม, Christmas pudding, เบ้, in re, devote, เหม็นเบื่อ, Yours truly, กระจูด, success, ชาวคณะ, predomination, right and left, fall in love with, ตระไน, stink, go off his head, omnivorous, objection, dilatory, soi-disant, sheepshank, เสียทัพ, amplitude modulation, โคราช, bounce, spill the beasn, สินบาทคาาดสินบน, picturesque, rose wood, stannous, bone setter, spontaneous, maidenhood,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์