บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cerebrospinal meningitis

cerebrospinal meningitis (เซริบโรซไพ-แน็ลเมนินไจ-ทิซ)
1. โรคไขสันหลังอักเสบ
คำศัพท์แนะนำ
ออกรับ, theirs, ุรุษสรรพนามที่สาม, ปรากฎ, naval holiday, amoebic, fire step, นอแรด, ราษฎร์, ตะวัน, prelacy, สวะ, ricksha, oxlip, ทะเลทราย, whereat, ่ายเบี่ยง, happen, in clover, no quarter, buckwagon, หูทิพย์, astound, eh, wheeze, cudgel the brain, ไฟเขียว, sky map, Promethean, desirable, cede, excruciation, ต่อไป, เหย่า, ขี้ร้อน, beaming, ำนาจ, ตะวันตก, nubility, sensitivity, sadness, sense, predictable, systematize, spurrier, ประทานโทษ, hilarious, sluice, ท่าเรือ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์