บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cerebrospinal meningitis

cerebrospinal meningitis (เซริบโรซไพ-แน็ลเมนินไจ-ทิซ)
1. โรคไขสันหลังอักเสบ
คำศัพท์แนะนำ
abattoir, small hand, consecutively, ทำบุญคุณ, garroter, C.B.E., peerage, debauchee, fluctuation, บังคนเบา, parboiled rice, Canterbury, ejaculatory, ศรีอยุธยา, crowfoots, solid state, งดงาม, neurosis, lightning rod, plaza, activeness, rancid, top-sail, simplehearted, foot valve, loggia, กำมะลอ, กรรณิการ์, counterclaim, Irish bull, frozen limit, รวบ, wood-wool, musical, magnolia, nasal twang, narrate, badness, criminology, Indian summer, แหยง, นับแต่, toastmaster, มาตรา, ไฉน, มิตร, หนังสือเรียน, sport of Kings, interceptor,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์