บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cerebrospinal meningitis

cerebrospinal meningitis (เซริบโรซไพ-แน็ลเมนินไจ-ทิซ)
1. โรคไขสันหลังอักเสบ
คำศัพท์แนะนำ
ยางนอก, symmetrically, act of god, vocationalism, สานุศิษย์, Rhode Island Red, tonal language, keep his end up, T.S.H., rain or shine, unman, ติเตียน, provoke, inconsequently, Romance, South African, clockwise, foremen, malt, ทรยศ, butterfish, ปราชิก, outpatient, lighted, ติ, ทั่ง, suite, ตุ้มปี่, พระครู, เพิ่ง, racialism, tubercle, แข็งแรง, ดกลั้น, harass, center forward, centre, ตัวตลก, ไม่ได้ไม่เสีย, โพง, knuckle down (under), primary winding, take silk, แม่เจ้าลูก, ฉำเฉง, tractable, หมอลากข้าง, damselfish, mulatto,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์