บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cerebrospinal meningitis

cerebrospinal meningitis (เซริบโรซไพ-แน็ลเมนินไจ-ทิซ)
1. โรคไขสันหลังอักเสบ
คำศัพท์แนะนำ
tomboy, space age, polugynous, Germanophil, ซึ้ง, high color, thearchy, ระเชิญ, เสากระโดงระเกะระกะ, พลเรือเอก, ขัดขวาง, ลั้ว, มนเทียร, looking glass, twopence, reed mace, obviousness, nod, desiccator, fission, grumpish, สวยสุข, milk shake, MM, ยุทธวิธี, โอ้, กิดจากบิดามารดาที่ต่ำต้อย, protect, used, ขมิ้นกับปูน, blackberry, woolsack, distort, bondwoman, immodest, ถั่วแปบ, extensive, air chief marshal, racket press, เข้มแข็ง, fire tongs, outdone, MSS., anus, legible, ขัณฑสีมา, Sanskrit, attar, specific heat,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์