บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cerebrospinal meningitis

cerebrospinal meningitis (เซริบโรซไพ-แน็ลเมนินไจ-ทิซ)
1. โรคไขสันหลังอักเสบ
คำศัพท์แนะนำ
debtor, ประธาน, impeachable, brim, kiwi, Mother Superior, revenue, ถ้า, split gear, ก้มหน้าก้มตา, volute, hedge, ขึ้นหน้าขึ้นตา, rob Peter to pay Paul, strongbox, disagreeableness, X-ray tube, chase, ลูกเขย, contaminate, -gamy, skull cap, รังแต่, cheque-book, rotate, ผึง, สะโอดสะอง, gravy, ถูกคอ, เบิกไม้, trishaw, ขลาด, ลำพองŽ, racial characteristics, successiveness, voice vote, royalist, กัมประโด, luxury, ดูเถิด, capitation, ร่วมประเวณี, play fair, ซ.ม., cousin, ขยั้นครั่นคร้าม, วาย, tinned, impassively,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์