บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cerebrospinal meningitis

cerebrospinal meningitis (เซริบโรซไพ-แน็ลเมนินไจ-ทิซ)
1. โรคไขสันหลังอักเสบ
คำศัพท์แนะนำ
ชะงัก, heaviness, 'cos, chartless, Medici, de, Annam, ลื้อ, drag link, anesthetist, ascendency, ถั่วแปบ, come forward, wale, หย็อกหยอย, pleasantry, deep one, confoundedly, ไทรย้อย, ชน, เปรียบ, compass card, air-cooled, ชดใช้, python, roaring, Swiss German, in spite of, storeroom, shouldst, จวน, speed, disordered, ชน, กลางคัน, แดงแช้ด, หมองหมาง, uncertainty, molehill, เยือกเย็น , มักจะ, กล้อน, typography, self-important, อามิส, ชั้นโท, feather his nest, ปลา-, เข้าตำรา, ชิม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์