บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cerebrospinal meningitis

cerebrospinal meningitis (เซริบโรซไพ-แน็ลเมนินไจ-ทิซ)
1. โรคไขสันหลังอักเสบ
คำศัพท์แนะนำ
hoax, Tolstoy, ambrosia, swamp fever, inapplicability, architecture, nattiness, ทรงม้า, faultlessness, invisibility, baker's dozen, mechanics, นิพนธ์, ห้องทำงาน, หางเสือ, seller's market, underline, กองลำเลียง, dicta, as the crowflies, abusive, ประณาม, horse-marines, เหม็นเปรี้ยว, B.D.S., อัญชัน, wing chair, delightful, ชีพิตักษัย, deprive, sunflower, commit to the grave, washbowl, soundly, มุข, put up a fight, ริบ, KW, pamphleteer, Fiji, โตงเตง, all hours, make a point of, ข้าน้ำเงิน, ทาก, take order, เงินปันผล, รู้แจ้งเห็นจริง, quorum,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์