บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cerebrospinal meningitis

cerebrospinal meningitis (เซริบโรซไพ-แน็ลเมนินไจ-ทิซ)
1. โรคไขสันหลังอักเสบ
คำศัพท์แนะนำ
turncoat, vaudeville, deformation, slim, cross wires, political party, chord, green table, concourse, saucebox, ลดระวาง, mahogany, formaldehyde, ข้าหม้อ, Groom of the Stole, petty cash, ปล่อยเกาะ, เลอ, tuberculine, auspiciousness, disappearance, สามเหลี่ยนหน้าจั่ว, Stationer's Hall, detection, สวัสดิภาพ, lattice, fellah, bowsprit, ต้นกล, intentionally, เร้า, หลวม, สารวัด, sailor, มิไย, ท้ายบ้าน, ประภาคาร, glow lamp, tumbledown, ต้นน้ำ, ชมรม, ครัน, cotidal line, papier-mache, thinkable, ผิดพ้องหมองใจ, intrinsically, ลอยชาย, อ้อมแขน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์