บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cerebrospinal meningitis

cerebrospinal meningitis (เซริบโรซไพ-แน็ลเมนินไจ-ทิซ)
1. โรคไขสันหลังอักเสบ
คำศัพท์แนะนำ
เตื้อ, ดินจืด, relaxation, ควันหลง, iron cross, exhortation, voluptuousness, sanctimonious, -acious, Doge, ตับแข็ง, analogous, น, gearshift, เที่ยงธรรม, aggregation, waterworks, กล้วยไข่, cogitate, ขลุ่ย, acclimatize, ละโมบ, เจ้าถ้อยหมอความ, cramp, ปลาด, โล่งเตียน, in advance, West End shops, เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน, สปริง, ชลนา, aureomycin, อัตราความเร็ว, ฉิบ, ห้ามสมุทร, ภรรดร, solstice, fathomable, lathhouse, ปางนั้น, face-lifting, true to type, curly, retrieve, triumphal, Kremlin- red tape, คำสอน, floating population, bodily,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์