บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cater

cater (เค-เทอะ) vi.
1. ขายอาหาร, ให้ความรื่นเริง, ให้ความพอใจ
คำศัพท์แนะนำ
ลมเพลมพัด, martial law, กรีดนิ้ว, trimmer, spate, multigrade, ยกเรือน, รูปหล่อ, United States of South-east Asia, mayor, nautical, Ra, deride, นะ, ประวิง, rose window, จตุโลกบาล, เหมาะเหม็ง , foully, tyke, คลื่นเสียง, behalf, spasmodically, corridor train, เจ้าหล่อน, radiofrequency, foppish, damper, ฟิลิปปิโน, crowbar, ไก, courtyard, push off, ranchero, silver plate, หวั่นใจ, out of wedlock, privateer, thanklessly, internee, harlot, มาก, วิ่งแข่ง, mistaken, พ่อแม่, มักกะสัน, กล้, carbon copy, surrounding,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์