บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cater

cater (เค-เทอะ) vi.
1. ขายอาหาร, ให้ความรื่นเริง, ให้ความพอใจ
คำศัพท์แนะนำ
ตะกรัน, น้ำมูก, Scotswoman, ถาม, cask, บานแผนก, State university, Mendelian, aware, blotto, ได้ที่, ขี้หนาว, ลูกเสือ, retina, power house, private, limiting factor, Alhambra, quittance, bevel gear, seafaring, สุเมธ, childless, สบู่, interloper, คู่เคียง, tiara, อะหม, creepy-crawly, สุภาษิต, เหม็นอับ, awake, dominance, canto, พฤฒสภา, นิทาน, extent, หมุน, bags, ยาว, หางกุด, ปิ่ม, ต้นผักกาด, liquor, dope, inky, ห้อเลือด, มาตรแม้น, ุ้งซ่าน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์