บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cater

cater (เค-เทอะ) vi.
1. ขายอาหาร, ให้ความรื่นเริง, ให้ความพอใจ
คำศัพท์แนะนำ
unilateral, พลี, uncongenial, talent, unopposed, อ่อนปวกเปียก, acoustics, canner, ยิ่งหย่อน, ลประโยชน์, uncouth, exemplify, forelock, intensive prefix, crtptograph, มืด, Oscar, cloistered walk, snore, Cobdenism, Africa, compote, radiant, moist, flickers, aerothermodynamics, กระเฉด, อลังการ, note of interrogation, ถ้า, Thespian, Leicester, exempli gratia, stopwatch, ฤดี, อัดบุหรี่, dung beetle, in a twitter, ่าทุเรศ , quadruplets, unwomanly, wittingly, dress suit, unreasoning, rigorous, หันหน้า, ะหว่างนั้น, civil state, ่มเงา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์