บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cater

cater (เค-เทอะ) vi.
1. ขายอาหาร, ให้ความรื่นเริง, ให้ความพอใจ
คำศัพท์แนะนำ
ด้านหน้า, Neronian, exportation, ทั้งเนื้อทั้งตัว, from time to time, journal box, versatility, อุกฉกรรจ์, motherlike, ่วย, condescend, เอาอกเอาใจ, ศึกษานิเทศก์, อักษรศาสตรบัณฑิต, พวน, cupboard love, archaeological, กุน, odds-on, baby in arms, ขอยืม, รัดกุม, ทวยเทพ, granddaughter, duckling, autocracy, พระลอ, respondent, misconceive, metric system, เบี้ยน้อยหอยน้อย, strawberry, ตะคอก, engage his attention, ฉันรู้แกวเธอหรอก, money, ทศนิยม, neutrally, นายกราบ, เท่า, quaggy, คำหลวง, cube sugar, tarpaulin, หอไตร, zinc oxide, หนังสือแนะนำตัว, คบหา, พาณิช,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์