บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cater

cater (เค-เทอะ) vi.
1. ขายอาหาร, ให้ความรื่นเริง, ให้ความพอใจ
คำศัพท์แนะนำ
house-hold, sob, ลมพายุ, ammoniated, executive editor, Greenwich mean time, obstinate, thoughtlessness, fleece, lambently, -es, หินชนวน, เหรียญกล้าหาญ, ปาราชิก, ครั้งคราว, copycat, beche-de-mer, signora, พันธนาการ, deviser, ทุพภิกขภัย, stage direction, inscrutably, stamp duty, ยุติธรรม, canine tooth, staffer, ส้อง, ทอดกฐิน, arrest, sincerely, expend, interrupt, coral tree, -principled, story, เชื่อมซึม, ฉงน, laconic, German measles, borneol, ช่องทาง, wipe, profligate, waylaid, ลมารค, well-, ป.ล., knowing,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์