บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cater

cater (เค-เทอะ) vi.
1. ขายอาหาร, ให้ความรื่นเริง, ให้ความพอใจ
คำศัพท์แนะนำ
ใจจดใจจ่อ, ึงดูด, unfeelingly, companion ladder, impinge, tantalum, carload, tradespeople, ลูกแกะ, พยอม, tradition, seclusion, free lance, auto, union, จีม, ugliness, ทิฐิมานะ , heptahedron, เป็นอริกัน, thumbprint, discreetly, faeces, gorse, from time to time, round up, pursuant, dissimilar, Thomas, law of probability, cyclone, signora, telephotography, intercalate, labourer, ล่าทัพ, ผ่อนหนักผ่อนเบา, commissioner, ungraceful, guardedly, screen grid, โต, คหเศรษฐศาสตร์, know by sight, harassment, ลมตะกัง, raillery, drilling lathe, LL.D.,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์