บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cater

cater (เค-เทอะ) vi.
1. ขายอาหาร, ให้ความรื่นเริง, ให้ความพอใจ
คำศัพท์แนะนำ
indirect lighting, ภาคผนวก, wheat flour, สมัชชา, harmful, ring the knell of, หม่อน, เคห, snap division, windshield-wing, หมัน, valence, เขื่อนน้ำพอง, เขย้อแขย่ง, dump, พอสมควร, ก็อ, freon, ฝา, Great Commoner, yolk, หัวขั้ว, conviviality, lower deck, เครื่องใน, sign and countersign, rhetorical question, Vaisya, easeful, ลูกบาศก์, เปลือยกาย  , mirthfully, salt-flat, feudalism, สันนิบาต, yep, relulgently, halt, frostily, ungula, แผ่น, psychiatry, month, ชี้น, intrepidly, warrantee, throb, take offense, immiscible,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์