บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - carriage-paid

carriage-paid adj.
1. เสียค่าขนส่งแล้ว
คำศัพท์แนะนำ
หีบศพ, creamery, ladder-proof, right dress, พอสมควร, sea holly, alder, ใส่, frame-up, fathead, angina pectoris, Queer Street, หอเอียงแห่งเมืองพิซา, skimpy, suitability, riven, outrageous, pamphleteer, ากรัก, C.G.S., กระวาน, Herodotus, ต่างหาก, summersault, ชำมะนาด, ล่วงเกิน, eightfold, dose, vindicable, plantation, tourism, cardinal points of the compass, สูจิบัตร, trice, Steinberger, twenty, mildness, พริกฝรั่ง, กุ, active voice, mike, โสดาบัน, ของสดคาว, ballistic, right, กลั่นแกล้ง, basket chair, promoter, fashionableness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์