บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - carriage-paid

carriage-paid adj.
1. เสียค่าขนส่งแล้ว
คำศัพท์แนะนำ
เตือน, completely, อาราม, anxious, stethoscope, ราบคาบ, contrive, closely, solar system, ดูหมิ่นถิ่นแคลน ดูแคลน, research, embrace, ham, ฟักเขียว, รั้น, ทฎษฎีแห่งความสัมพันธ์, disembody, ัดกวาด, postgraduate, honeymoon, aristocratic, fatiguing, โครงการ, daren't, ลัดพราก, knarred, sit for, papaya, การะเกด, whistling, elocution, สาวเท้า, bandit, South Kensington, offbeat, terribleness, เจ้าแห่งขอทาน, เบี้ยล่าง, typically, sudden, ไส้ศึก, สุภาพ, เจ้าโวหาร, ungrammatical, love all, Bordeaux, กล่าวอีกนัยหนึ่ง, herring pond, ash pumpkin,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์