บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - carriage-paid

carriage-paid adj.
1. เสียค่าขนส่งแล้ว
คำศัพท์แนะนำ
milk hedge, ลูกวัด, องค์, ล้าหลัง, mushroom, innkeeper, แม่ม่าย, กริยานุเคราะห์, radial engine, กรมกำลังพล, โร, บ้อหุ้น, nightchair, second wind, ผิดสำแดง, quirk, บรรทม, กวนอู, ประติดประต่อ, transfer case, กระด้าง, guiltiness, ตะวันตกเฉียงเหนือ, hack, come a cropper, recover heart, sodium, unbelievable, lanseh, ได้ผล, benefice, fulgent, thousandfold, ข้าวเย็น, prate, snap division, surprise, unknown soldier, นักย่องเบา, disk, SOS, hesitate, pumping of the barometer, pornographic, requital, Stalinism, rate of exchange, ship-breaker, ปลงชีพ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์