บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - carriage-paid

carriage-paid adj.
1. เสียค่าขนส่งแล้ว
คำศัพท์แนะนำ
zone, inexperienced, Una, Borstal system, godfather, มอบหมาย, dermatology, รม, องฉบับ; pair, ซื่อมะรื่อ, negotiable, A.W.G., sidetrack, Greco-Roman, paralyzation, federated, helmsman, bowman, maladjustment, burbot, หมากเก็บ, ป็นหูเป็นตา, แน่ว, Nelson, Horatio, มีค่าควรแก่การจดจำ, abeyance, ยอแสง, complication, rate, boathook, ลัทธิเผด็จการ, ไข้ส่า, print hand, ต่ลวด, warrant of search, สิ่ง, กระมล, ผ้ามุ้ง, ช้อนถ้วย, dog, ก่แดด, หลอกล้อ, พ.ต.อ., forehead, โลมเล้า, sculptural, ไข้การเมือง, carmine, ยู่กับ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์