บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - card

card (คาด) n.
1. หน้าปัดเข็มทิศ
2. กระดาษแข็ง, นามบัตร
3. โปรแกรม, สูจิบัตร
4. ไพ่, อุบาย, ไม้เด็ด
คำศัพท์แนะนำ
ไพร, miminy-piminy, oversight, conspiracy, superlatively, วนิพก, อริยะ, hoity-toity, half mourning, geometric ratio, employment agency (bureau, exchange), the good people, hire purchase, สำนักงาน, มอด, irruption, conquering, princeling, เล่นงาน, clang, paroxism, marrow, Southampton, สากล, ค่อนขอด, all-American, ขอŽ, Thermopylae, อุปราคา, ผึ่งผาย, copyist, ซ่ว, simpleminded, ภูมี, กำเริบเสิบสาน , astigmatic lens, depressingly, ีเสียด, escapement, whiteness, majestic, วรรณยุกต์, ตีตรา, โคลน, suppurate, มะปราง, granulate, infusible, console,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์