บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - capsicum

capsicum (แคพ-ซิคัม) n.
1. พริกขี้หนูและชี้ฟ้า
คำศัพท์แนะนำ
ตำรวจลับ, ุพอง, พระราม, technicality, thirtieth, อั๋น, ทั้งโขลง, dishcloth, mercer, เกรงขาม, rectangular, ยุบ, medicine doctor, electric chair, Pomerania, นิ้ว, fiction, banner, ปากกว้าง, ลุกคลีตีโมง, ว่นนูน, อกคราบ, laceration, ยอะแยะ , without, reverberation, cloth of gold, exportation, อุ่น, pressure suit, งมงาย, arbitrarily, waterline length, wring, ตีตัวไปก่อนไข้, ไปรษณีย์โทรเลข, -a, พ่ง, obloquy, mince, tartaric, เทา ๆ, เงินของเราหมดลง, ลุกลน, swimming bath, สงครามกลางเมือง, มุมป้าน, swim on my back, ระเบียบแบบแผน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์