บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - capsicum

capsicum (แคพ-ซิคัม) n.
1. พริกขี้หนูและชี้ฟ้า
คำศัพท์แนะนำ
vista, วสันตดิลก, habit, buntings, The Jungle Book, ตรวจราชการ, Louis Napoleon, acclimatization, road weight, ราบ, forgetfully, sotto voce, กระดูก, intrigue, lovers' knot, จูงใจ, ป้าน, air power, หลงตา, artfulness, mutatis mutadis, spinsterly, mercerized goods, บึ้ง, ค่ายคูประตูหอรบ, badger, whereabouts, preferred bond, หัวเทียน, บัตรผ่านประตู, jackanapes, ดิ้นด่าว ๆ, Magna Charta, jobber, filter cigarettes, ข้าวปัด, ข้น, ณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, cordite, ต้นหน, กลีบเมฆ, พิพัฒนาสถาพร, stake-boat, หุน, permissibly, nightstool, cream puff, branch, widow,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์