บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - capsicum

capsicum (แคพ-ซิคัม) n.
1. พริกขี้หนูและชี้ฟ้า
คำศัพท์แนะนำ
พรึง, แบหลา, ซักซ้อม, wedge, institute, อดด้าม, amour propre, resurrectionist, นักย่องเบา, ที่บูชา, แมงแกลบ, พ้นทุกข์, าเจียน, asperity, brogue, ญาติดี, idea, เด็กโค่ง อายุ ๕๐, equatorial, qualitatively, turn King's evidence, house-martin, comedy of manners, ก่อเหตุ, stock market, สามสิบสองหน้ายก, ความ, hoary, โต้ตอบ, fuzzily, ประมาณ, สะกัด, โล้งโต้ง, appellate jurisdiction, mend your ways, stockjobber, รุ่มร่าม, Aunt Sally, อุปโภค, แหวนวงหนึ่ง, canister shot, คหบดี, saloon bar, มะเรื่อง, ตากหน้า, momently, เจ้าชาย, บอมบ์, ห่วงใย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์