บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - capsicum

capsicum (แคพ-ซิคัม) n.
1. พริกขี้หนูและชี้ฟ้า
คำศัพท์แนะนำ
commemoration, สุพรรณบัฎ, ruffle, impregnable, wealth, Anglo-, frostbite, นามวลี, dustman, ระบบเบ็ดเสร็จ, rise, sharp consonant, disheveled, เศร้าสร้อย, หอปฎิบัติการมาตรฐานแห่งชาติ, congruity, hiccup, troy weight, dray, ครึ่งหลัง, nomadic, radiologist, นายงาน, หม้าย, มิหนำซ้ำ, placeman, ั้นเชิง, impetus, effective, soup, กินนอกกินใน, often, dourly, พร้อม, toy terrier, ละเลง, วิ่งเหย่า ๆ, บั้นหลวง, โทกเทก, loquaciously, างหนู, shy, barley water, stockade, ินหูชินตา, Trojan, let him down gently, เสพ, electroscope,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์