บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cap-a-pie

cap-a-pie (แคพะพี-)
1. (มีเกราะ) ตั้งแต่หัวถึงเท้า
คำศัพท์แนะนำ
mimetic, pincer movement, spied, reciprocity, กระจิ๋วหริว, butt of a ram, K.G., ชั้นแต่, stiffen, รุ่ง, ด้ามบน, unlikeliness, Philip's screwdriver, ปากเบา, เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, troth, wartime, slipstream, blood test, direct tax, eldest, lurk, primary election, hovel, ีหน้ามีตา, speed merchant, ราชทัณฑ์, เข้ารอย, เล่าปี่, gondolier, เต้นรำ, Argonauts, , wakefulness, changeless, jazz, thriven, personator, stripe, มอญ, instability, color-blind, กำแแพงเจ็ดชั้น, คันนา, goldfinch, เทียมม้าคู่, ว้าย, โกฐ, bully beef,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์