บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cap-a-pie

cap-a-pie (แคพะพี-)
1. (มีเกราะ) ตั้งแต่หัวถึงเท้า
คำศัพท์แนะนำ
viscosity, มีใครมาที่นี่หรือเปล่า, superfine, namely, ประชากร, ถูกมัดไพล่หลัง, ลด, obviate, off his chump, short weight, baseless, polugynous, royal scribe, re-create, troubled, รวจ, ชักดิ้น ชักงอ, คิดถึง, talk nineteen to the dozen, poet, ลงใจ, กมลเนตร, Babylonia, cathode, ่น, ตะปิ้ง, นาคู่โค, เฉดหัว, bewitch, สิ่งสะอิดสะเอียน, Confucianism, ถึงใจ, reply-paid, baluster, dairying, notability, เงินแดง, โล่ง, ถ่อ, blah-blah, ประนม, ปฐมพยาบาล, concession, ticklishly, ทอ, Amnesty Act, ประตูรั้ว, transpose, มูลนิธิ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์