บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cap-a-pie

cap-a-pie (แคพะพี-)
1. (มีเกราะ) ตั้งแต่หัวถึงเท้า
คำศัพท์แนะนำ
ding-dong, imagine, cow-eyes, flour, charlotte, households, ตึกระฟ้า, กระจิ๋วหริว, อุดร, jeans, incubation, อิงประวัติศาสตร์, ักพร่าผู้หญิง, jam-pack, พญามือเหล็ก, race card, play fair, candle, gone, peck, refusal, เกณฑ์, ทุติยจุลจอมเกล้า ฯ, waxy, ช้อนหวาน, artless, เดี่ยว, pitman, ครื้ม, inebriety, -graphist, jury, อาหารกลางวัน, prosecution, stingy, sawdust, นักบิน, superiorly, past tense, ticklishly, ยักษ์สองตน, โกรธแค้น, big with young, บริวาร, synchronism, proboscis monkey, แก่ยิงปืน, baboon, ทำงานบ้าน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์