บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cap-a-pie

cap-a-pie (แคพะพี-)
1. (มีเกราะ) ตั้งแต่หัวถึงเท้า
คำศัพท์แนะนำ
weird, wort, probable, กองทัพบก, waterworks, คราง, รามา, the Eternal, grub, -pounder, ประกายพรึก, intercalation, exasperated, ทึดทือ, goodness, ตำรา, hard-and-fast, speed, German silver, ratlin, batsman, หง่อม, กระวนกระวาย, syncopation, misguide, Selangor, mutilation, ถม, เทิ่ง, ถ้าหากว่า, behalf, coulter, spring fever, ้องทุ่ง, firearms, expressible, เหนี่ยวรั้ง , draw up, หมุบหมับ, แหมะ, offish, unwilling, go, piscatorial, funeral, ราชอาคันตุกะ, สือปลา, คบหา, nutmeg,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์