บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cap-a-pie

cap-a-pie (แคพะพี-)
1. (มีเกราะ) ตั้งแต่หัวถึงเท้า
คำศัพท์แนะนำ
terrorization, หม้อตาล, Blue Cross, objective, งู, prepossession, lugubriousness, tactical bombing, period, imaginatively, topidity, ซอกเขา, blood bank, deification, unbar, sordid, พลัน, verbalism, wist, partook, ใจป้ำ, brotherliness, กะปิ, heatstroke, ship of the line, sericulture, ม่เป็นอะไร, สงัด, terrestrial, มอบตัว, หล่น, baptism of blood, southwestern, กลัด, anglicization, อนุกรรมการ, ซักไซ้ไล่เลียง, monkish, aphoristical, vicegerent, ผู้ให้ประกัน, modernization, เจ้าขุนมุลนาย, breadstuff, พลตำรวจตรี, germ carrier, borrow, depend, M.P.,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์