บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cap-a-pie

cap-a-pie (แคพะพี-)
1. (มีเกราะ) ตั้งแต่หัวถึงเท้า
คำศัพท์แนะนำ
transformation scene, trench mortar, even-handed, ชอบสนุก, battalion, เจียระไน, interrupt, crankcase, งานลีลาศ, paleness, bear withness, post office savings bank, derivation, awash, frippery, Birmingham wire gauge, pay television, ขานตอบ, troth, Soviet Russia, chancellorship, neither here nor there, vamp, หล็อน, เที่ยงวัน, austerely, ไถง, encyclopedia, กลองแต๊ก, tea rose, child welfare, หมาหลึ่ง, demographic, tot, โว, viz., mustang, outlive, friction cone, roof of the world, non est inventus, บังเอิญ, hatefulness, ลมตะเภา, pants, โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ, brainless, กวี, กริ่ม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์