บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cap-a-pie

cap-a-pie (แคพะพี-)
1. (มีเกราะ) ตั้งแต่หัวถึงเท้า
คำศัพท์แนะนำ
vice-consul, มีดโต๊ะ, stagnation, refuse, chicken farm, molten, bilious symptoms, ภาชนะดิน, กระหยิ่มใจ, ว่ายาก, tantalizingly, งานการ, enormousness, โสหุ้ย, wroth, querulously, tuberose, ทางลาด, sheet pile, ตาไก่, unhelpful, exchangeable, below, bloodberry, have no patience, kg., zoology, เหรียญฮ่องกง, rivet his eyes on, ปลด, earthworker, bear, stare, hid, ระเชิญ, คุณรู้ไหมว่าผมมีลูกแล้ว, Bantu, ้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้ข้างท้ายนี้เป็นสำคัญ, betide, โฉด, บมือ, ma'am, epochal, Kurd, upper case, ห้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๑, aluminium, แรกนาขวัญ, shirr,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์