บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cap-a-pie

cap-a-pie (แคพะพี-)
1. (มีเกราะ) ตั้งแต่หัวถึงเท้า
คำศัพท์แนะนำ
แว้, mouth, ถึงแก่อนิจกรรม, โลกันตร, กระทิง, over and above, Ursa Minor, มเถ , bow, excess, next above, make public, ลูกศิษย์ลูกหา, The Ugly Americam, proceeds, covey, dejectedly, swimming belt, selective, เด็กตาดำ ๆ, PS., อนิยมคุณศัพท์, bedridden, two-cycle, ยาบ, dynamical, กระผีก, สมน้ำหน้ากะลาหัวเจาะ, peace establishment, demagogic, กระเป๋าเบา, egoistic, M.I.E.E., adostir, ตีวง, สหภาพโซเวียด, recrudescent, ช้อนโต๊ะ, team, ค้น, nitrogen, Tuileries, pay through the nose, ปิยะมหาราช, printed circuit, osteopathy, นักผจญภัย, แปะ, บุ้ง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์