บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cap-a-pie

cap-a-pie (แคพะพี-)
1. (มีเกราะ) ตั้งแต่หัวถึงเท้า
คำศัพท์แนะนำ
put on weight (flesh), แผน, matchwood, metaphorical, leguminous, fight windmills, extend, ฟันปลา, พวงทอง, bacteria, มะเร็งกรามช้าง, jodhpurs, lowest, ต้องห้าม, บรรจุ, vegetble ivory, functional disease, หลอกหลอน, toreador, rampart, intriguing, fork, ศาสดา, ล้อหน้า, encyclopaedic, กลัว, cajolingly, ตรุษไทย, สนับเพลา, geisha, pain, คามือ, วิศวกรรมบัณฑิต, จ่าปี่, อัสสาสะ, onset, ague, วิจารณ์, tithe, shuttlecock, triplex, หมอลากข้าง, ผจญ, round-table conference, achievement, จ่าอากาศเอก, pantheist, amenable, under my nose,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์