บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cap-a-pie

cap-a-pie (แคพะพี-)
1. (มีเกราะ) ตั้งแต่หัวถึงเท้า
คำศัพท์แนะนำ
Shakle bar, flurriedly, หมดจด, ผัวหลวง, กองทหาร, ต้นน้ำ, every day, ปรษณีย์ภัณฑ์, spanking, บ่งแยก, สังข์, cross rate, role, partial eclipse, Plymouth, วันธรรมสวนะ, ลู่, make head or tail of, ราชบาตร, loveliness, พรหมวิหาร, high ball, omit, for the life of me, รีม, ตะปิ้ง, ซังข้าว, Midlands, punctuation mark, feeler, dairyman, สวัสดิ์, resolutely, เลอะเทอะ, chivalrous, inflammability, นาคู่โค, retardative, doubtless, ชายชาติทหาร, vaporization, ฟอะฟะ, Coptic, ปฎิกร, geographical poles, covetously, labium, น้ำมันกานพลู, most-favored nation,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์