บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cap-a-pie

cap-a-pie (แคพะพี-)
1. (มีเกราะ) ตั้งแต่หัวถึงเท้า
คำศัพท์แนะนำ
rum, glacial period, The Victoria, ได้ชื่อ, อี, recorded, พยุหโยธา, zounds, corporal punishment, eat crow, brutalize, mayonnaise, explode, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Siamese twins, Swarajist, investment, towardliness, aplomb, คารวะ, knight, เอกภาพ, กบิลพัสดุ, liaison, doggish, สะกิด, puffery, rescind, spellbound, เดินทางไกล, ระริก, impress, กิริยา, meaningly, brackish, resolute, ลิตภัณฑ์พลอยได้, tempting, นักย่องเบา, โว้ย, noncom, expedition, sperm, สาร-, loose tongue, freeze, flying start, frosty, อ๊อดแอ๊ด,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์