บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cap-a-pie

cap-a-pie (แคพะพี-)
1. (มีเกราะ) ตั้งแต่หัวถึงเท้า
คำศัพท์แนะนำ
pal, connotation, repast, cryogenics, medical etiquette, แย้ง, สมเด็จ, tournament, paraffin series, กระเช้า, ทุกหัวระแหง, Russian Revolution, winged words, Angora, eliminator, ปึงปัง, batman, American Standard Accociation, doltish, congregation, opposed, marlin, รับรอง, wing, magnification, muddle, fatty, key board, young lady, soap, chrisalid, orgasm, เอกาทศรถ, scribble, scale up, พรึบ, งุ่มง่าม, กำลัง, self-importance, escape, enough and to spare, call forth, cognizant, baby grand, underfeed, ตะลุง, psychology, เหลือขอ, Mmes.,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์