บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cap-a-pie

cap-a-pie (แคพะพี-)
1. (มีเกราะ) ตั้งแต่หัวถึงเท้า
คำศัพท์แนะนำ
asleep, helical spring, rove, symbolic, apostolic fathers, dharma, ทุพพลภาพ, chain pulley, make or unmake, saga, quoth, darn, frankness, ถ่ายโลหิต, blinking, see off, chicory, ไพ่ผ่อง, lyric stage, hard row to hoe, ขนาด, scooper, ว่างงาน, เหรียญเงิน, dizzily, inferiority complex, shatterproff, dissident, ิด, jambool, hair-trigger, comparative sciences, combatant, sinned against, microorganism, ดหู่, นามปากกา, ขำ ๆ ขัน ๆ, ซวนเซ, ประสะ, encompass, baptize, อบเชย, pocket battleship, ล็กน้อย, across-the-board, คนที่แปด, Damocles, กฎแห่งการคาดคะเน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์