บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cap-a-pie

cap-a-pie (แคพะพี-)
1. (มีเกราะ) ตั้งแต่หัวถึงเท้า
คำศัพท์แนะนำ
Comptroller General, tailpiece, เบิกทาง, กางเขน, object ball, punka, หน้าม่อย, senior service, quench, กราวนอก, snigger, chauvinist, อุตสาหกร, fry, matricide, abode, uniform, รวง, High Church, นายทหารอากาศ, mortuary, แน่ะ, carryings-on, inviolable, สลัก, shortcut, dielectric, Koran, บรม, mashed potatoes, ทักษิณาวรรต, inter-, พี่เลี้ยง, in a manner of speaking, ตัว, เกลื่อนกลาด, ขี้อิจฉา, Jerusalem, guesswork, dug, ทารุณ, millennium, instance, เธอว่ายน้ำไม่เป็น, ลับ, editress, pulsation, นขาดเม็ด, compassionate,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์