บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - canyon

canyon (แคน-ยัน) n.
1. หุบเขาลึกมีแม่น้ำตรงกลาง เช่น Grand Canyon ในสหรัฐ
คำศัพท์แนะนำ
transcendent, ใจห่อ, pallor, have done, rousing, forcefully, Pandora, in the teeth of the wind, epitaph, rostrum, ั้งแต่ต้น, verile, shot, book-lined, ผลุดลุกผลุดนั่ง, ้อยกรอง, ignominious, สายเอก, gusher, พับเพียบ, humourous, carnage, landlady, ุพอง, lock the stable door, rickshaw, sanatorium, deadpan, อัณฑะ, beachhead, โชค, conservatory, M.B., remand, Madame Butterfly, vernal, อิ่ม, firm, โบ้, สวิงสวาย, faculty, indiscrimination, โพ, carry conviction, totalitarianism, Xm., ภาษี, เอกาทศรถ, step-,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์