บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - camp follower

camp follower
1. พวกพลเรือนที่ติดสอยห้อยตามทหารไป ในการศึกในสมัยก่อน
คำศัพท์แนะนำ
exporter, slanderous, caramba, plutocratic, pinafore, curtness, intelligence quotient, goose-step, social service, grand uncle, กินนร, ทุ่งหญ้า, sulfate of magnesium, Madonna, valorously, earthly, prize, breadstuff, insensately, beacon, Malabar, magna, ตลึง, arriveattain, perverse, salvo, ตื่น, flog a dead horse, สาสน์, ตาราง, curtsey, theocratic, ตรวน, ลองเสื้อ, hackneyed, Excellency, ทุ้ม, แก่วิชา, thought, USOM, asperse, คู่ความ, hospitality, turn over, country cousins, ตะเลงพ่าย, atomic artillery, prepense, endorse,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์