บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - camp follower

camp follower
1. พวกพลเรือนที่ติดสอยห้อยตามทหารไป ในการศึกในสมัยก่อน
คำศัพท์แนะนำ
syndicalist, อำพะนำ, ad infinitum, northeast by east, กรมป่าไม้, จงกรม, English, ช่อง, baleen whale, censorial, the Mountain, ตัดศีรษะ, ศัพท์สูง, อริยชน, tableaux, draw back, earthquake, สาคูวิลาด, stageland, Saint Thomas's, Grand Mufti, brotherhood, วิเศษ, filmily, หรั่ง, คียงข้าง, unintentional, frigate bird, ปลาได้น้ำ, two-year-old, เสื่อ, retardation, Carmen, angelus, mortally, unoccupied, ผ้าอาบ, autocrat, ห้องน้ำ, dominance, bubo, reckless, dissolving shutter, เคลือบคลุม, jailbird, macassar, saliva, เชื้อสาย, whoso,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์