บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - calibration

calibration (แคลิบเร-ฌัน) n.
1. ขนาดลำกล้องปืน, วัด ขนาด, ขีดเส้นแบ่งออกเป็นส่วนๆ, ขนาดสติปัญญา
คำศัพท์แนะนำ
ถึงขัย, ปวดศีรษะ, alignment, barrister-at-law, อบรู้, sister-in-law, determinable, ขอประทานโทษ, by jingo, perennially, habitation, เลขานุการิณี, Lord's, adversely, บำนาญ, down-hearted, comptroller, มดหมอ, ราชบัณฑิตยสถาน, ขู่คำราม, กลบท, with a view to, disembarkation, Royal Automobile Club, building society, obstinately, fireclay, ประเวณี, molten, ระกอบการพิจารณา, cloudlessness, twosome, เหรียญทอง, ย่างเท้า, wind up, อีกนัยหนึ่ง, pelican, วานิช, yellowness, ศาสนาคริสต์, ูกคิ้วนิ่วหน้า, sporadic, do myself proud, pricelessness, บ้า, บรรจง, human being, brogue, ่าเริง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์