บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - calibration

calibration (แคลิบเร-ฌัน) n.
1. ขนาดลำกล้องปืน, วัด ขนาด, ขีดเส้นแบ่งออกเป็นส่วนๆ, ขนาดสติปัญญา
คำศัพท์แนะนำ
streetcar, กราด, ทีนี้ทีเดียว, turbo-, shout, usage, franc, กลิ่น หอมตงิด ๆ, wildcat, depreciatory, ฟุตบอล, geometric ratio, sotto voce, referable, nauseously, all my eyes and Betty Martin, สุจิปุลิ, desk, มน้ำตาย, taproom, ink horn, เปรม, leastwise, ไมล์บก, motor vessel, May it please Your Majesty, สด, เชี่ยน, เด่น, boracic acid, Byzantine, amorphous, cress, ไฟธาตุ, lineman, ถนัดสองมือ, upstart, a few, leading, inscription, ดโกง, รู้เบาะแส, go in for, สนาม, กระดาษกอบปี้, prudently, คนโท, insulin, ั่นคำ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์