บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - calibration

calibration (แคลิบเร-ฌัน) n.
1. ขนาดลำกล้องปืน, วัด ขนาด, ขีดเส้นแบ่งออกเป็นส่วนๆ, ขนาดสติปัญญา
คำศัพท์แนะนำ
กร้าว, ขอตัว, ส่งส่วย, rhymester, ฟอน, prim, จริต, คิว, falteringly, แก้เกี้ยว, เบียดกรอ, พรายทะเล, pitch into his food, เนืองนอง, allude, contraction, crave, เหวย, สหชาต, scrimmage, legislative council, measurable, สาธก, สำมโนครัว, poke bonnet, setting, A.C.A., มี อายุได้ห้าขวบ, บท, sympathetic, arraignment, emancipation, civic, tuner, รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, มากหลาย, คั้น, fungible, กระโดดสูง, cream-wove paper, รำดาบ, ดินเผา, skyscraper, เปลี่ยนเกียร์, ติเตียน, ขึง, บรรยาย, low-browed, มันมือ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์