บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - calibration

calibration (แคลิบเร-ฌัน) n.
1. ขนาดลำกล้องปืน, วัด ขนาด, ขีดเส้นแบ่งออกเป็นส่วนๆ, ขนาดสติปัญญา
คำศัพท์แนะนำ
ุมชน, changespeed gears, กินน้ำตาต่างข้าว, able seaman, , กึ่ง, undersize, พลาธิการ, net, receive, อ้วก, Addison, Joseph, rains, once in a while, Sten gun, jack Frost, เขาเรียนหนังสืออยู่, นิยม, พะยอม, morning gift, นิวรณ์, physiologic, fulgent, entomologist, uvulae, uncock, packing box, smile, โปรดปราน, แกงจืด, pimp, bring into effect, เลี้ยว, electropath, พึงปรารถนา, blister beetle, lusciousness, dial lock, เย็นชา, kinship, splutter, corrective, Hebraic, rain proof, high road, psychical, botanical gardens, horizon, weatherboard,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์