บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - calibration

calibration (แคลิบเร-ฌัน) n.
1. ขนาดลำกล้องปืน, วัด ขนาด, ขีดเส้นแบ่งออกเป็นส่วนๆ, ขนาดสติปัญญา
คำศัพท์แนะนำ
soiled, nicknack, automaton, caramba, แทรกแซง, energetically, leg guard, know beans, ตั้งโอ๋, hundredfold, repulsiveness, roughness, awaken, choose, ring off, ค่าตัว, grumpy, เลอสวรรค์, ย้ำ, ปรองดอง, ingoing, รามาธิบดี, ขาย, Your Worship, reactance, switch on, คอแร้ง, ลับ ๆ ตื่น ๆ, appellant, แผน, Hercules, respond, mammoth, ระดกกระดนโด่, allusive, ครอง, oases, wet plate, เกรง, blazing, dependence, เงินเฟ้อ, เหรียญอเมริกัน, ฝูง, manufactory, Knight of the Rueful Countenance, กำจร, punitive, Royal Highness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์