บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - calibration

calibration (แคลิบเร-ฌัน) n.
1. ขนาดลำกล้องปืน, วัด ขนาด, ขีดเส้นแบ่งออกเป็นส่วนๆ, ขนาดสติปัญญา
คำศัพท์แนะนำ
fatwitted fool, ตู้นิรภัย, คฤหบดี, supposing, errand boy, calumniation, พิมพ์หน้าราบ, counterweigh, ถุงเท้ายาว, on the scent, bypaths of history, อุกฤษฎ์, พร้อมใจกันหยุดงาน, anniversary, Women's Royal Naval Service, น้องชาย, armored train, ทรัพยสิทธิ์, rotunda, overflowing, teetotal meeting, orator, scoreboard, คลัง, heavy, แหวนสปริง, nunky, brief, timeserver, die in the last ditch, donation, ballistic, wakened, York-shire, steep, extradite, เลว, Paradise Regained, ร่ำลา, Tartary, หายใจออก, rotten, ขี้ไคล, retch, comfusion, ับได้จับเอา, suit me down to the ground, เหนอะ, heft,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์