บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - calibration

calibration (แคลิบเร-ฌัน) n.
1. ขนาดลำกล้องปืน, วัด ขนาด, ขีดเส้นแบ่งออกเป็นส่วนๆ, ขนาดสติปัญญา
คำศัพท์แนะนำ
cremate, assume, arm in arm, improper, stick up to, goofy, pitch-stone, บหลา, solar system, นาวี, ทุ่มเถียง, greenroom, ใกล้ชิด, scarlet runner, เภท, swathe, explain, prime minister, give vent to, overstrain, บัปผาสะ, magnetic field, blister, face cards, แบหลา, have a good (great, have half a) mind, จงรักภักดี, happen, fuss-budget, sea bees, incontinently, ่าย, ปิตุลา, บัว, เดซิกรัม, ักชีโรยหน้า, amenable, southeasterly a, เปลือย, lady-help, B.W.G., mid, เขลา, ตัวตลก, ducat, C.B.E., Lord of Session, synonymous, strike up an acquaintance,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์