บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - calibration

calibration (แคลิบเร-ฌัน) n.
1. ขนาดลำกล้องปืน, วัด ขนาด, ขีดเส้นแบ่งออกเป็นส่วนๆ, ขนาดสติปัญญา
คำศัพท์แนะนำ
long house, ass, smooch, scorn, ขี้ยา, Wednesday, doggy, marquetry, sheeted, หึ ๆ, วาจา, magnanimity, R months, coralline, in the first place, Miao, supple-jack, ช่างเครื่อง, ยู่ดี ๆ, abandon, three halfpence, อ่อนปวกเปียก, ิดเมี้ยน, disproof, taproom, กระจัง, bloodsucker, demoralize, เสียกล, อีหลุกขลุกขลัก, bran, spot rubber, กระทบ, harvest festival, sleekness, arbitral, ฉบับพิมพ์, dogcart, ogress, spectral colors, atheneum, จิต, run to earth, แหยง, ผมต่อเรือลำนี้ด้วยตัวของผมเอง, subdue, gendarmerie, small hand, กราบลา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์