บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - calibration

calibration (แคลิบเร-ฌัน) n.
1. ขนาดลำกล้องปืน, วัด ขนาด, ขีดเส้นแบ่งออกเป็นส่วนๆ, ขนาดสติปัญญา
คำศัพท์แนะนำ
underexposure, อ้อมแอ้ม, lining, legally, Rangooncreeper, เจ่อ, banish, สันหลัง, colossi, เลียบเคียง, turbidness, convalescence, made for, hooch, intelligentsia, synchronism, หอเอียงแห่งเมืองพิซา, Plymouth Rock, เบญจขันธ์, swanky, wedded life, ลูกกระโปก, pen-friends, break jests, climatically, gusher, ภาคผนวก, repertory company, มานุษยวิทยา, rivet, ท้องว่าง, pacification. pacificism, ขีดสั้น, แก้ลำ, discordant, positivism, insidiousness, carefulness, inroad, ปัญจนที, wealth, ตั้งอกตั้งใจ, พลั่ง, S.W., เงินของเราหมดลง, dairying, hoofs, อ้ายโง่, คบเพลิง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์