บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - calibration

calibration (แคลิบเร-ฌัน) n.
1. ขนาดลำกล้องปืน, วัด ขนาด, ขีดเส้นแบ่งออกเป็นส่วนๆ, ขนาดสติปัญญา
คำศัพท์แนะนำ
potato, แหน, ย้ายŽ, ีฝ่อ, hanging-committee, เงินตรา, กระทืบ, type cutter, ซึมกะทือ, asp, กระโดกกระเดก, ผ้าเตี่ยว, แก่ง, humanly, henna, black lead, imbue, Port of Si Racha, waterline, delve, mass, reviver, ผู้หลักผู้ใหญ่, หนักหนา, convertibility, lingerie, Deutschland, intangible, เจ้าหน้าที่, ยึด, lioness, bazaar, pitilessly, mental, จัตุรัส, reliant, on every account, อย่าล้นไปนักเลย, thiefdom, เพลงสวด, Memphis, เถือเนื้อ, blare, upper-cylinder lubrication, tuf club, purity, island, flauntingly, await,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์