บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - calibration

calibration (แคลิบเร-ฌัน) n.
1. ขนาดลำกล้องปืน, วัด ขนาด, ขีดเส้นแบ่งออกเป็นส่วนๆ, ขนาดสติปัญญา
คำศัพท์แนะนำ
สามหาว, อาณาเขต, เขา, cathode-ray tube, mustard gas, boastful, cabinet minister, clawed, ทั่ว, determinable, sensitively, การันต์, hard-favored, กราบไหว้, hammock, stained glass, กำแหง, melodramatic, drizzle, impetuosity, conjugation, hallowed, individualization, whelk, greyish, sawmill, notch, extremism, inasmuch, เสวยราชสมบัติ, fecal, wind cone, tan, หมุนเวียน, infliction, อุตสาห, พากัน, เรียกเนื้อ, รักเร่, เรือน, กลางลำ, systematize, มาลายา, octo-, screw base, ประโมง, designedly, กริยา, Officers' Training Corps,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์