บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cajolement

cajolement (คะโจล-เม็นท)
1. คะยั้นคะยอ, ยกยอ, โอ้โลม, อ้อนวอน
คำศัพท์แนะนำ
น้ำมันแร่, คุณได้ยินผมหรือเปล่า, pornography, Marxist, มณี, violently, ประโมง, especially, stagger, gin shop, รุขระ, ไม่มีที่เปรียบ, competent authority, ทะเลทราย, ผมเอาบันทึกนี้มาให้คุณพิจารณา, My dear Jones, เมี่ยง, โน้ม, แขนขา, สิบแปด, precipitation, Indra, ตาราง, vice-admiral, ั่นคง, เชื่อง, ับใช้, surrounding, singles game, ๒๑ นาฬิกา, attenuating circumstances, red hat, อีเก้ง, ตาปี, aperitif, Philistine, help, captive balloon, สังข์ทองถอดรูป, กรมการสื่อสาร, groundlessness, ผลิ, ลูกตะกั่ว, จิต, ลกเปลี่ยน, Women's Auxiliary Fire Service, อบปีก, ซึ่งหน้า, เฉดหัว,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์