บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cajolement

cajolement (คะโจล-เม็นท)
1. คะยั้นคะยอ, ยกยอ, โอ้โลม, อ้อนวอน
คำศัพท์แนะนำ
ท้า, กายบริหาร, shindy, benzene, pulsation, หลีก, tax-exempt, Oh, no, harangue, tall, exist, accordant, itinerary, ตำรา, saving, ชัฏ, bonfire, show a clean pair of heels, ร่มไม้ชายคา, enlarger, ราชบัณฑิตยสถาน, Terry, Ellen, Czechoslovak, รักษาการณ์, throw up, เอ๋ง, corruption, ผู้สำเร็จโทษ, strike it rich, remake, monotype, IBM, hermit crab, โรงหมอ, bit of mutton, เสือกสน-กระเสือกกระสน, เกี้ยว, empirically, titmouse, Emerald Buddha, เหมียว, streamline, แหล่ง, กลุ่มคอมมิวนิสต์, indiscriminate, stream} present, teleprinter, intensify, gable,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์