บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cajolement

cajolement (คะโจล-เม็นท)
1. คะยั้นคะยอ, ยกยอ, โอ้โลม, อ้อนวอน
คำศัพท์แนะนำ
rhyming dictionary, สะบัก, skittle pool, filigree, effervesce, consummate, yank, godliness, Spaniard, อำพัน, succumb, half ball, เห็น, ลาก, Doomsday Book, พราน, lavishment, harmless, สี่, เสียกิริยา, take (pick) up the gauntlet, messiness, self-portrait, Wallace, Edgar, จักษุ, อลึ่งฉึ่ง, beardless, bonfire, regardless, wind instrument, vocal score, edgy, ะลุย, unaided, บัง, Yosemite National Park, metropolitan, เชื้อพระวงศ์, Saint Valentine, ingeniously, วารี, ท้ายทอย, communication, every, low-browed, overweigh, grow less, pernickety, เพื่อนฝูง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์