บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cabinet-council

cabinet-council
1. คณะรัฐมนตรี
คำศัพท์แนะนำ
armature, merino, chandelier, ตรอมใจ, mushroom growth, crepitate, quarterfinal, มยุรี, solemnly, cine, แล่งŽ, bargain, Parthia, ไม้ไผ่, problematical, deceitfulness, น้ำวน, chaffer, jaded, potter, หญิงหม้าย, ionosphere, open-minded, Paraguay, Peter Pan, ด่าน, in bygone days, common, ดาวว่าว, disprove, embassy row, gangrened, ฉวย, horseshoe crab, ulcerate, กล่อม, ะเทือนใจ, ruggedness, Director of Public Prosecution, นิติธรรม, graciously, indication, ode, driver, zoological, วงเวียน, disembark, heel, direct-acting pump,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์