บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cabinet-council

cabinet-council
1. คณะรัฐมนตรี
คำศัพท์แนะนำ
naturel, rinse, power pack, หัวเรี่ยวหัวแรง, prickle, เบือนเรื่อง, ชานเมือง, passer, ค่ายเชลย, อิสริยาภรณ์, indirect speech, part-song, โล่งโถง, ranker, concert grand, ร้องขอ, musketeer, ช่างวิทยุ, inverse, whole-blooded, ไปถึง, round game, point, เสียม, วัน, inferior, โครง, spryness, plea, ต้อกระจก, เรือกัญญา, in the fullness of his heart, quash, court astrologer, battle royal, ฝึก, verso, ามตัว, take the plunge, match race, fluid ounce, กุญแจเลื่อน, provisions, many-splendored thing, skin friction, เทียมม้าคู่, เลขาธิการ, rifleshot, self-conscious,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์