บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cabinet-council

cabinet-council
1. คณะรัฐมนตรี
คำศัพท์แนะนำ
มหา พระชนม , รคศิลปะ, house-martin, prearrange, เคือง, shindy, แผนก, egoistic, สุริยคราส, familiar, worried, cheese straw, birdseed, collective security, Children of Israel, vent plug, ไกรลาศ, case knife, เจอะเจ๊อะ, disguise, พระบรม-, คำบุพบท, minx, flexible, obey, สัปคับ, summary, เจียว, จัก, perihelion, ออกนอกหน้า, summit conference, สรตะ, bargee, ประชาชน, laughter, corruption of blood, ด่าง, likely, safety match, teak, หิว, Uranus, ทนต์, the Embankment, shear stress, โศกเศร้า, diffidently, สายใจ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์