บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cabinet-council

cabinet-council
1. คณะรัฐมนตรี
คำศัพท์แนะนำ
traveler's tale, sensual, ติเตียน, verile, enjoin, Their Britannic Majesties, equivocate, woodwork, โรงสวด, หางกะลวย, Jupiter, spinner, piratically, eradicate, Sevres ware, instinct, envisage, palm sugar, ready money, used to, Vesuvian, สวนลุมพินี, heave for breath, exacerbation, มีดเล่มนี้, sward, bellow, Gay-Lussac, morbidity, firewater, succeeding, strongheaded, ขั้วโลก, floor show, print hand, daddy, สาใจ, employ, ข้าพเจ้า, off his head, ช้องนางรำ, การบ้าน, pilch, ผ้าตาหมากรุก, chilli, Recruiting Department, แฟบ, enamel ware, tallow tree,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์