บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - cabinet-council

cabinet-council
1. คณะรัฐมนตรี
คำศัพท์แนะนำ
หัวตะกั่ว, tapir, hartshorn, belch, หยื่อ, ลุกโพลง, deathlike, untoward, ambitiously, decoloration, ซ่อนเร้น, backward, แฉ่, โทรจิต, รุม, somewhat, Isaiah, unspoken, บัญชีแยกประเภท, เลวลง, พอก, gracefulness, lakh, therewith, dormice, mother of pearl, hydrographer, misfit, เล่นชู้, long odds, softie, VHF, die fighting, หามรุ่งหามค่ำ, rains, incomprehensible, paterfamilias, eye of day, animal heat, calorimeter, put into force, ball pen, เชาใช่คนเสียเมื่อไร, grudgingly, blackmail, strongly, ้นคว้า, combinations, spies,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์