บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - by and by

by and by
1. อีกประเดี๋ยว
คำศัพท์แนะนำ
objectiveness, สิบ, ก๋ากั่น, unicameral, ติดตัว, vulnerable, ขี้หนาว, pen picture, analytical taable, per procurationem, spade, hinterland, Sano, emphatic, บ้านช่อง, มากมาย, calculable, ขวาน, birdseed, wrong, slanting, กระหาย, shuttlecock, Americanese, gossip writer, spread, ผู้อุปการะ, predominate, ปันจุเหร็จ, บ่อน้ำร้อน, demagogy, สะท้อน, power plant, vociferously, bearish, dinghy dingey, inclinge, กรวดน้ำ, reelect, ลูกเขย, purchase tax, Confucianism, out-of-date, accurst, trade secret, structurally, impressive, realization, ดนต่อแดน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์