บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - businesslike

businesslike (บีส-เน็ซไลค) adj.
1. กระฉับกระเฉง, เป็นงานเป็นการ, เอางานเอาการ
คำศัพท์แนะนำ
leaned, ฝ่าย, wet nurse, ครัน, judder, secretary-general, fine-grained, Don Juan, แก่งหลวง, gather, modulation, servicedoor, on high, ถอย, ireful, abridge, code of honor, magnate, easting, Nantes, คณะอักษรศาสตร์, Zeno, ฉับพลัน, constancy, thirst, treble, AM., greeny, มอบหมาย, prettiness, การาจี, บรรดาศักดิ์, run high, limpidity, smiling, ตอบแทน, screw shell, กลอน, deep-laid, พูดจา, จับไม้สั้นไม้ยาว, irreconcilable, เครื่องดนตรี, ลูกสวาท, minim, unemployment benefit, conquistador, all in, สาคร,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์