บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - businesslike

businesslike (บีส-เน็ซไลค) adj.
1. กระฉับกระเฉง, เป็นงานเป็นการ, เอางานเอาการ
คำศัพท์แนะนำ
ตะแหมะแขะ, pulled bread, All Fools Day, rocky, change-gears, อาศัยŽ, performing rights, punter, testator, mincing, commutor, serenity, savior, denudation, rummage, ชาวเรือ, ใจกล้า, migrate, first cost, array, free translation, tunefully, British Broadcasting Corporation, ขควง, disyllable, missionary, เครื่องเต็มยศ, prohibit, พลตระเวน, rude, กระดิ่ง, captivity, clubman, softy, prairie, ignobly, concealed, entertainingly, stomach, ไขว่ห้าง, drowsily, ุ่ม, oil magnate, ประยุกต์, เสวยทุกข์, dovecolored, sawtooth, undergrad, aeriform,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์