บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - businesslike

businesslike (บีส-เน็ซไลค) adj.
1. กระฉับกระเฉง, เป็นงานเป็นการ, เอางานเอาการ
คำศัพท์แนะนำ
เลื่องลือŽ, meant, ผจัญ, blind, ขื่อ, out of the question, drip molding, jump his bail, ลูกป่า, delta wing, as yet, นงเยาว์, unpardonable, zoologically, อัณฑะ, หงับ ๆ, abacus, garrulity, pedlar, suppurate, เฒ่า, combatively, prefab, cf., ตะวันตก, tinder, carbohydrate, สะกัด, alms, ไข่จะละเม็ด, acoustician, commemoration, pitch-black, ancestor worship, literature, แขกเมือง, changwat, Haarlem, ดุด่า , ต้นกลั่น, ทาส, ชาวสวน, Reconstruction Finance Corporation, trunk, testacy, ไวพจน์, on a level with, pugilism, mowed,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์