บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - businesslike

businesslike (บีส-เน็ซไลค) adj.
1. กระฉับกระเฉง, เป็นงานเป็นการ, เอางานเอาการ
คำศัพท์แนะนำ
ferryman, cabinet work, เซิง, ควบคุม, accretion, cross upper foundation, astrologic, hoof, elderly, นั้นแล, คุ้มภัย, yearling, sparingness, กรมสหกรณ์พาณิชย์, hypocrite, ผู้อุปถัมภ์, ใบส่งของ, กรุงเทพพระมหานคร, margin release, คิดหน้าคิดหลัง, ฉุด, consequently, actual, patella, story hour, toxicity, unrealistic, Franciscan, Icelander, กระทำโจรกรรม, sufficiency, fourth finger, cadet, decrement, peruse, sex act, ผิดเพี้ยน, public opinion, frivolous, strongbox, กลิ่น, cache, sage tea, hooch, asphyxiated, amend, component, supplemental, ตาบอด,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์