บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - burden

burden (เบอ-ด'น) n. vt.
1. ระวาง, บรรทุก, งาน), สุม(ภาระ, เป็นภาระหนัก, ภาระ, น้ำหนักที่บรรทุก, ขนาดบรรทุก, ขนาดจุ
2. ส่วนสำคัญ, ใจความ, จุดหมาย, หัวใจ
3. ลูกรับของเพลง
คำศัพท์แนะนำ
Wells, Herbert G., ดูใจ, aptly, รุงรัง, ไฟฟ้าสถิต, มิตรใจ, ยศ, love-sick, Upanishad, pneumonia, symbolist, pronouncing, obligation, solicitously, black death, screw, ประสพ, pleasure boat, yes, ammunition boots, stock exchange, festal, ขี้ปด, stingray, particolored, กุลา, หวิด, take up the cudgels, ข้าม, สอบไล่, carnival of bloodshed, conveyance, trimly, -fashion, magnify, county, reposeful, forelegs, morphologically, ปั้นน้ำเป็นตัว, ด้วน, human interest, auger, อาวุธ, ที่ฝังศพ, ขอแสดงความเสียใจ, ไล่ตะลุมบอน, white Russian, holy communion,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์