บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - burden

burden (เบอ-ด'น) n. vt.
1. ระวาง, บรรทุก, งาน), สุม(ภาระ, เป็นภาระหนัก, ภาระ, น้ำหนักที่บรรทุก, ขนาดบรรทุก, ขนาดจุ
2. ส่วนสำคัญ, ใจความ, จุดหมาย, หัวใจ
3. ลูกรับของเพลง
คำศัพท์แนะนำ
cushion, ทิฐิมานะ , phrase-monger, Vergil, rarebit, UNAC, fastness, run to, ภาพยนตร์, to the best of my abilities, ลายเสือ, toggle joint, มิหนำซ้ำ, เรือดั้ง, canny, articulated skeletons, ผลุดลุกผลุดนั่ง, ช้อง, ปวดตา, simba, adman, quiescence, assessable, sarecasm, unimpressed, therefrom, Persian cat, เรา, กรร-, fatigue, ร่อยหรอ, happily, คับขัน, departmental, twelvemile limit, กระด้ง, hypotenuse, late dinner, อิดเอื้อน, น่าเสียดาย, nirvana, พัดชัก, สีดอ, treacherously, สูด, throw on, ตาด, schism, fecundity,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์