บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - burden

burden (เบอ-ด'น) n. vt.
1. ระวาง, บรรทุก, งาน), สุม(ภาระ, เป็นภาระหนัก, ภาระ, น้ำหนักที่บรรทุก, ขนาดบรรทุก, ขนาดจุ
2. ส่วนสำคัญ, ใจความ, จุดหมาย, หัวใจ
3. ลูกรับของเพลง
คำศัพท์แนะนำ
titlark, แพะ, ตีงูให้กากิน, สมเด็จพระรามาธิบดีที่หก, ไยดี, -decker, stick shift, awkwardly, errant, mode, manse, indisputably, custody, mischievous, seem, แผก, ตะลึงพรึงเพริด , considerate, shingle, cried, give him a bit of my mind, warm-blooded, คร่ำครวญ, species, unlucky, fatiguelessly, matted, insensibility, notoriety, pipe his eyes, band discount, ledge, janitor, ที่สาบสิบ, rose water, harvester, inconvincible, ductility, semiofficial, เศษส่วน, คราวก่อน, saxifrage, cocked hat, สภานายิกาแห่งสภากาชาด, Fourth of July, reprint, พิมพิสาร, furnace, จงเกลียดจงชัง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์