บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - burden

burden (เบอ-ด'น) n. vt.
1. ระวาง, บรรทุก, งาน), สุม(ภาระ, เป็นภาระหนัก, ภาระ, น้ำหนักที่บรรทุก, ขนาดบรรทุก, ขนาดจุ
2. ส่วนสำคัญ, ใจความ, จุดหมาย, หัวใจ
3. ลูกรับของเพลง
คำศัพท์แนะนำ
blue jeans, บ้านเรือน, trip, gunman, single-loader, supernaturally, paradoxically, letter of credit, gonorrhoea, amends, gestation, play gooseberry, เออออ, sward, forthright, staff of life, hair, indefatigably, forty, เครื่องเล่นจานเสียง, tonic, touching, วันจ่าย, have done with it, comrade, coyness, clinical, Carmen, ฟ้อน, ระบำจ้ำบ๊ะ, denunciation, ผักแว่น, pyramids, แผลงศร, anachronistic, custard apple, caries, dry cooper, เตือน, วุ่นวาย, figurative, เต๋า, ลั่นวาจา, have forty winks, enviable, ยี่โป้, brigadier general, intelligence office, พระเยซู,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์