บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - burden

burden (เบอ-ด'น) n. vt.
1. ระวาง, บรรทุก, งาน), สุม(ภาระ, เป็นภาระหนัก, ภาระ, น้ำหนักที่บรรทุก, ขนาดบรรทุก, ขนาดจุ
2. ส่วนสำคัญ, ใจความ, จุดหมาย, หัวใจ
3. ลูกรับของเพลง
คำศัพท์แนะนำ
skate over thin ice, coiffeur, beach, Viking, drop press, mockery, sound, delicious, topgallant, ท่า, รุงรัง, ำคุก, intrenchment, quitted, ironstone, สัมฤทธิ์, ถูก, sandal, กระลา, กักตุน, แสกหน้า, จำนวนตายของทารก, ปืนพระรามหก, ศาสนาพราหมณ์, ปากตะกร้อ, ค้าน, inflexion, ่างเหิน, pacifically, deal, fatigue, Aristotelian, กู้, improvisator, Noah, หัก, biological warfare, frivolousness, file, acidity, เสม็ดขาว, straying, show of hands, shower, easting, thriller, ล่ม, ายใน, load waterline,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์