บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - burden

burden (เบอ-ด'น) n. vt.
1. ระวาง, บรรทุก, งาน), สุม(ภาระ, เป็นภาระหนัก, ภาระ, น้ำหนักที่บรรทุก, ขนาดบรรทุก, ขนาดจุ
2. ส่วนสำคัญ, ใจความ, จุดหมาย, หัวใจ
3. ลูกรับของเพลง
คำศัพท์แนะนำ
Indochinese, interrupt, watercress, tachymeter, delight, marriage broker, green hand, bawdy, for that matter, ถ่านไม้ซาก, อ๋อ, หิรัณย์, arrive, เจ้าอาวาส, the devil!, มืดหน้า, รุ่น, reed bunting, Cornish boiler, มาตุภูมิ, ระคางใจ, เพราะดังนั้น, leapfrog, bath chair, โสนคางคก, secularly, sharp-eyed, cadmium, thievishness, เจ๊ก, ง่าม, 'way, moral, finance, ไป ๆ มา ๆ, ahem, เจตนา, precociously, ร้อยชั่ง, sparrowgrass, ชงโค, critic, หนีหาย, พระอภัยมณี, wrestling contest, breech mechanism, vociferation, competition wallah, luce,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์