บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - burden

burden (เบอ-ด'น) n. vt.
1. ระวาง, บรรทุก, งาน), สุม(ภาระ, เป็นภาระหนัก, ภาระ, น้ำหนักที่บรรทุก, ขนาดบรรทุก, ขนาดจุ
2. ส่วนสำคัญ, ใจความ, จุดหมาย, หัวใจ
3. ลูกรับของเพลง
คำศัพท์แนะนำ
pocket-money, หนังสือ, ตลาดเงิน, Bennett, Arnold, embellishment, foresee, mountain dew, German-made, administrator, vinegarish, intelligence office, megaphone, ผ้าดิบ, cubic content, รอกท้อง, tapir, สมคบ, mountain goat, ultimate, treadle press, herb, nuptial, new look, sleepwalker, notion, Fourth of July, ในเวลาอันควร, fledgeling, ปึ่ง, exorcism, apogee, discomposure, vale of years, โอนเอียง, ทารุณ, พิสูจน์ได้สมจริง, vernal breeze, armpit, commissionaire, sonorously, flavor, ุนหัน, valur, empisicism, bombastic, น้ำแข็ง, กะโหลกซอ, bedevil, มุกดา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์