บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - bullfight

bullfight
1. กีฬาในประเทศสเปน ใช้คนต่อสู้กับวัว
คำศัพท์แนะนำ
open-mouthed, าเก, death rattle, วิพากษ์, Thailander, ะลุกลางปล้อง, เวียดนาม, carburetter, reflective, ละเลียด, รงไปหา, ห้องเครื่อง, insidiously, ประหาร, ถี่, adulterer, bid defiance to, pay off, กินกับนอน, condonation, กะตัง, obsequious, พรรคการเมือง, catch sight of, match book, assiduity, trefoil, Punic Wars, เข้ารูป, break silence, Livy, rascally, Jesus Christ, พรรณ, toe dance, Lear, ขายผ้าเอาหน้ารอด, awhile, perpetual motion, พี, iron cross, , cheroot, chamber counsel, ประทาน, conservatism, rhyming dictionary, bruise, ปีโน้น,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์