บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - bring about

bring about
1. ก่อ, เป็นเหตุให้, ทำให้เกิด, บังเกิด, ให้กำเนิด, คลอด
คำศัพท์แนะนำ
หญ้า, granary, incubative, breed, accent, have a maggot in the brain, rectilineal, ฟูดฟาด, haze, steady-going, มหาดเล็ก, Committee of (on) Ways and Means, Romanian, commercial college, สังคีต, เวทนา, caretaker government, antithetic, staff of life, หนียว, ี้, ตามใจท่าน, eartrumpet, westing, wishing ring, condiment, ahimsa, กุด, suitor, red man, ตีนถีบปากกัด, เด็กโค่ง อายุ ๕๐, south by east, rather, legislator, ักลาก, pursue, เม่น, basil, male, timekeeper, default, interrogate, torpidity, ขรัวยาย, กล่าวแกล้ง, sudatory, ย้อนหลัง, ไม้หมอน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์