บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - bring about

bring about
1. ก่อ, เป็นเหตุให้, ทำให้เกิด, บังเกิด, ให้กำเนิด, คลอด
คำศัพท์แนะนำ
Canterbury Tales, jerky, ้ำยุค, ปี๋, fardel, rest cure, เวิ้งนาครเกษม, scurry, อนาคต, wayside, น่าชม, อลังการ, bumpy, outwore, expensively, นายทหารชั้นสัญญาบัตร, obtrusiveness, prevue, keep up appearances, claptrap, pessimist, fuzzy-wuzzy, ลั่น, beret, shindig, biblicist, white way, unfed, copious, พอประมาณ, take the floor, contrary, thanklessness, king of arms, methylated spirit, ultimatum, doting, ตบ, rat's tail, เรือเป็ด, Uruguayan, ล่นหัว, sovietization, lowly, krait, adorn, faugh, unsex, zest,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์