บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - bring about

bring about
1. ก่อ, เป็นเหตุให้, ทำให้เกิด, บังเกิด, ให้กำเนิด, คลอด
คำศัพท์แนะนำ
มับ, ยาเขียว, kitchenette, prodigally, prominent conspicuous, handsomeness, flyier, โยน, hold together, ถาก, interim, emigrate, sterilization, soother, fluor, kinematograph, เช่นนี้, hanker, ลำพอง, ชื่น, tune, service depot, ensemble, sprain, topographically, แบบเรียน, How are you, calcify, in the womb of time, ตาก, transportable, wobble, ุล่วง, leaden, cornflakes, อกชาน, awnless, click, bush fire, paper knife, hugely, ingenuously, ทูตขรตรีเศียร, overtrump, ขวด, arbored walk, ำลาย, cherry brandy, homicidal,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์