บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - bring about

bring about
1. ก่อ, เป็นเหตุให้, ทำให้เกิด, บังเกิด, ให้กำเนิด, คลอด
คำศัพท์แนะนำ
drawing pin, ตัดหญ้า, seaworthiness, bad egg, ลูกช้าง, เชื่อม, gloss, ฮังการี, Vis., larrikin, บาทหลวง, นิราศ, frangipane, ลนลาน, อินทรีย์, fast, fetlock, hail, informatory, รีต, vacuously, ฉะนั้น, turn the scale, hit the nail of the head, wartime, verso, รรณยุกต์, คลุ้ม, cathartic, initiatory, scholastic, confessor, Tibetan, สุภาพบุรุษทุกกระเบียดนิ้ว, catastrophe, Vanda, condense, a la, กาน, หลัก, ประเชิญ, ติสัมปชัญญะ, mind, white-collar, pinky white, ช่ำชอง, abort, rev, กระสง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์