บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - bring about

bring about
1. ก่อ, เป็นเหตุให้, ทำให้เกิด, บังเกิด, ให้กำเนิด, คลอด
คำศัพท์แนะนำ
เพื่อนร่วมชาติ, Ž, leaves, exculpate, royal sail, อ้วนมักคั่ก, hydrant, outbalance, พิกล, ดอน, diplomat, ratling, เกรียม, bailey, for preference, ต้องกัน, ศาสนูปถัมภก, forborn, laugh, historic, lightly, ประทัง, Tibetan, who, second lieutenant, bow, intern, ี่ไหนได้, desirous, หลอด, presage, Little Russia, บุรณะ, คุณควรจะต้องไปเดี๋ยวนี้, congruously, E. by N., perambulate, coffee spoon, weather stain, ardour, bon ton, เลี่ยนโล่ง, loch, wedding breakfast, Methuselah, get the strawberry leaves, nebulously, โบสถ์พราหมณ์, อาสัญ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์