บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - bring about

bring about
1. ก่อ, เป็นเหตุให้, ทำให้เกิด, บังเกิด, ให้กำเนิด, คลอด
คำศัพท์แนะนำ
ระแวง, anal leakage, ึ้นปาก, แปลกตาแปลกใจ, เปราะ, tortoise, take order, ประสิทธิ์, ขนาบ, duplication, quadrangle, ฤทธิ์เดช, formalin, Amnesty Act, ผ้าพับไว้, Palm Beach, Jacobin, commercial college, บุรุษสรรพนาม, pangolin, ม้าน, waspishness, socks, Litt. D., quagmire, whites, reverberate, funk hole, สงบเสงี่ยม, ย่อม, ห่าม, proud roof, เชาวน์, พระยม, South African, สุเมธ, importunate, เจตนา, ทะนง, watch word, เปรียง, ผลุบเข้าผลุบออก, มาดร้าย, ถมึงทึง, divisible, showily, Kachin, เจ็บ, ปรานี,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์