บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - bring about

bring about
1. ก่อ, เป็นเหตุให้, ทำให้เกิด, บังเกิด, ให้กำเนิด, คลอด
คำศัพท์แนะนำ
humpty-dumpty, ken, accord, insolvency, มประกอบ, watseful, cutlet, อัดใจ, top-knotch, ะ, ขมัง, ุบตี, manicure, Mother Goose, -ative, synonymous, sax, rob, , beamily, shortness, noticeably, หนหน้า, drongo, electoral law, อกสาร, lamentable, Friendly Societies, efficacy, torchlight procession, สามสิบสองหน้ายก, rusticate, granary, airsick, prosaicness, sight, กลม, finger plate, residential, rubidium, roast beef and Yorkshire pudding, longevity, ex-, ฟาง, ตับ, bestrewed, surgeon general, Tonkinese, ะพรั่งพร้อม ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์