บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - bring about

bring about
1. ก่อ, เป็นเหตุให้, ทำให้เกิด, บังเกิด, ให้กำเนิด, คลอด
คำศัพท์แนะนำ
showboat, secondary, cannily, steeple, device, คันชั่ง, จักจั่น, ลดา, estuary, have not a shirt to his back, bishop archbishopric, หนังกลางวัน, ครองตัว, ขโมย, sedimentation, Nov., ติ๋ง ๆ, เฟือง, อับจน, befuddled, commissioner, yachtclub, enthralment, หัวอ่อน, where, นักเลงโต, คนเขลา, mattress, saga, ประหัตประหาร, venally, siesta, manuscript, เซื่อง, องค์การรถไฟ, ริษยา, ทอดทิ้ง, glandular, disyllabic, it, whip ray, inquiry, endmost, legislature, angular velocity, หัวการเมือง, recondite, clerk, bring home,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์