บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - bring about

bring about
1. ก่อ, เป็นเหตุให้, ทำให้เกิด, บังเกิด, ให้กำเนิด, คลอด
คำศัพท์แนะนำ
iso-, coke, ลั้ง, โฮ, coconut milk, variety entertainment, addenda, preselector, คดี, open letter, extreme, dissipate, through and through, artificially, air commodore, biceps, protein, ad lib, คิดคด, heave the gorge, ponderously, office hours, ไม่รู้ภาษีภาษา, เพียว, acid, อดิเรก, hasten, deer lick, มดเขต, ขยุ้มหลังคา, บหัวลูบหลัง, universally, ีนเกลียว, order of the day, Leninist, de luxe, pessimist, ware, เนื้อหา, extirpation, อินทรีย์, microwave, ยี่หอ้, อิสตรี, compensating, ผายปอด, Indian corn, straphanger, พอก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์