บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - bream

bream (บรีม) n.
1. ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งคล้ายปลาตะเพียน
คำศัพท์แนะนำ
ต้นเหตุ, ransom, garish, inflation, serial rights, wee, doer, motorman, playful, fluently, อิดออด, withal, blues, ฟังได้, แพรเพลาะ, at odds, judiciary, exactness, boyish, เห็ดร่างแห, ่อสู้, saltiness, eight-hour law, racketeering, acridness, imitatively, at times, แต่วัน, สว่าง, เกลอ, dietitian, senility, rural, post exchange, plywood, trapeze act, gross national income, chloral hydrate, northeast by east, ุลพินิจ, มีเงินมากถึงดังนั้น, musician, หล, American Legion, ลิขสิทธิ์, inattentiveness, นักประพันธ์, ก.ม., ค่ายกักกัน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์