บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - bream

bream (บรีม) n.
1. ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งคล้ายปลาตะเพียน
คำศัพท์แนะนำ
illiterate, กบราง, misogamy, ห้ามล้อจาน, สาวิตรี, placidly, ที่ดอน, เรี่ยวแรง, exit from life, รัศมี, lay low, entrust, caper, จตุรงคสันนิบาต, plate-roll, คุณจะต้องไป, undid, demimondaine, Johnsonian, แข่งขันรักบี้, abstinent, กระโปก, แคร่, fauteuil, vowel, นั้นแหล่, ตั้งต้น, cicatrix, กราวใน, vide, horologer, Portland cement, Here's how, ตาทิพย์, uncommunicative, contestant, นาคา, lonely, second distance, hood, เรียงลำดับไหล่, valve, blotch, cuckoldom, competent, milkmaid, หยอด, เสียม, ต่อมา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์