บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - bream

bream (บรีม) n.
1. ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งคล้ายปลาตะเพียน
คำศัพท์แนะนำ
strife, badly off, ผสมพันธุ์, แม้ว่า, ตูบ, legislative council, วิโยค, Sandhurst, -โรค, delude, flux, gravy boat, air commodore, รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า, pincers, friable, cold snap, ประกาศิต, ตรัส, โบสถ์พราหมณ์, Pte., adjutancy, fragrant, แต่น้อยคุ้มใหญ่, arrest attention, resemblance, สงครามเส้นประสาท, กระดานดำ, chutney, for pity's sake, fir, cheerlessness, tamarind, watercolor, ขี้ตา, dollarfish, propimquity, observantly, โอกาส, albeit, ostensibly, uncertain, chronologically, agalloch, forge, stockiness, Aryan, ชื่น, กัมพุชา กัมพูชา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์