บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - bream

bream (บรีม) n.
1. ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งคล้ายปลาตะเพียน
คำศัพท์แนะนำ
ชาวญี่ปุ่น, oxheart apple, เหรัญญิก, ภูมินทร์, ขอดกระเป๋า, -long, nationalist, sequester, วิวาหมงคล, มณฑล, nasty, laid, idiocy, ขอตัว, not a few, ปรือ, อนึ่ง, grassy, สี่, ตลบตะแลง, regularize, ติดสำนวน, chemical engineer, preponderate, persuasion, temperance hotel, on the nail, ข้าวหนมŠ, optional, Adonis, กลัดกระดุม, บาศ, สาธก, ภัตตาคาร, ทดสอบ, ชวด, heavy-lidded, คับขัน, พระราชนิพนธ์, ก้าง, อัง, เตรียม, พระจันทร์, โลน, pl., ะบายภาพ, prohibitionnism, หมาด, addle-brained,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์