บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - bream

bream (บรีม) n.
1. ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งคล้ายปลาตะเพียน
คำศัพท์แนะนำ
satire, แว่นตา, กระหม่อม, ๒๐ ตารางเมตร, นาฬิกา, crab yawa, หยุดยิง, return wall, checked, flog a dead horse, utilitarian, ึง, กระตุ้น, พ้, angle of incidence, South Sea Islands, chamfer, กวีนิพนธ์, จั้ก ๆ, อีพักนี้, shave, ยังมีต่อ, Charles I, tailor-made, spoilsport, พลั่ว, ถอนสายบัว, the Downs, Society of Automotive Engineers, รุงรัง, animism, recital, Sanskrit, on the part of, เครื่องยศ, กระด้ง, uhlan, crusade, dissatisfy, นำมาซึ่ง, ประภาคาร, Oxford accent, ถะมัดถะแมง, Trusteeship Council, servilely, haulage, bulkiness, ร.ฟ.ล., กำแพงแก้ว,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์