บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - bream

bream (บรีม) n.
1. ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งคล้ายปลาตะเพียน
คำศัพท์แนะนำ
Yours faithfully, ทำนอง, gear train, as thin as a lath, Committee of Supply, ถมึงทึง, Asia, chequer, his, double chin, บ้าจี้, impiety, candle-ends, doctoring, pin wheel, inaugurate, sitter, underground, แก้, สลักหักพัง, Polo, Marco, lieutenant colonel, voiced consonant vocabulary entry, fence season, the Wash, in the end, ผุดลุกผุดนั่ง, สร็จเรียบร้อย, limply, สาธารณสุข, มูลฐาน, capoc, tin, birthday suit, irefully, กาว, hail, กนกนคร, helices, excursive, ประชิด, rudder, resilience, ุก ๆดิบ ๆ, bring to book, เจ้าอยู่หัว, มองดู, ร้านค้า, welter-weight,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์