บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - bream

bream (บรีม) n.
1. ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งคล้ายปลาตะเพียน
คำศัพท์แนะนำ
physical, off the record, ตฤณมัย, apostleship, embrasure, porky, Cesarewitch, solubility, sugar beet, toilfully, ยาฉุน, impregnable, vaporization, -size, พระราชไมตรี, cinematograph, cooperate, ทีฆสระ, ของที่ระลึก, กรมสัสดี, fructose, เปี้อน, chick-pea, unfairly, ง้างนก, francolin, token money, superintendent of traffic, inspect, tamely, tempt, ประทับ, kitchenette, make things hum, ก่อเรื่อง, white meat, Aristotelic, ล้อมคอก, Whitworth, lead to the alter, เรือนเบี้ย, แอฟริกัน, lose ground, battle cruiser, เห่อ, หยัง, intelligentsia, swoop, คลอ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์