บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - boastful

boastful (โบซท-ฟุล) adj.
1. คุยโต, อวด, โม้, เรื่องที่พูดโอ้อวด, ของอวด, เครื่องเชิดหน้าชูตา, มีเป็นที่เชิดหน้าชูตา, คนเด่น
คำศัพท์แนะนำ
pervasion, เจ้ากระทรวง, throw a party, past praying for, dire, marry a fortune, ก้ามเกลี้ยง, generously, Diesel, preciousness, indescribably, redundant, โฉนด, look daggers, compact car, ยาน, groundman, vis-a-vis, fruitful, ราสี, ปฎิวัติอุตสาหกรรม, วายปราณ, สังหาริมทรัพย์, ร่ร่อน , ดุ้งดิ้ง, thank my stars, หมุบหมับ, spelling reform, ป่วย, โผเผ, inside, trudge, turncoat, sagacity, laughter, flown, salver, ช่วยชีวิต, ฌาปนสถาน, theatergoer, ับลี้, overflow, incendiarism, ต่อมา, chaffinch, whinny, German-made, อย่างนี้นี่เล่า, flimsily,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์