บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - boastful

boastful (โบซท-ฟุล) adj.
1. คุยโต, อวด, โม้, เรื่องที่พูดโอ้อวด, ของอวด, เครื่องเชิดหน้าชูตา, มีเป็นที่เชิดหน้าชูตา, คนเด่น
คำศัพท์แนะนำ
go on the stage, stand on ceremony, guttural, ประดิษฐ์, ตีแปลง, planimeter, triumphal, knuckle joint, enamel, รัฐศาสตร์, storm glass, พร้อมสรรพ, splice the main brace, อมฤต, Saudi Arabia, loggerheads, ขี้กะโล้โท้, hunger, leastways, garden stuff, accessibility, negative, talking point, เลี่ยง, bread, ปลอกมีด, โขกสับ, รับรอง, estimable, poorman's soup, dinosaur, คลุมโปง, cry wolf, sidelong, เร็ว, impetuously, ถูก, coarse-grained, วายปราณ, copy, าบเส้น, magnetic South, พริ้ง, couch, conserve, เหล้าโรง, chairman, นิกาย, อิ่มใจ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์