บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - boastful

boastful (โบซท-ฟุล) adj.
1. คุยโต, อวด, โม้, เรื่องที่พูดโอ้อวด, ของอวด, เครื่องเชิดหน้าชูตา, มีเป็นที่เชิดหน้าชูตา, คนเด่น
คำศัพท์แนะนำ
heatstroke, แฟ่, for good, ผุด, take a photo, cumbersome, ฉีด, รี้ริก, pretension, stories, tissue, bird-lore, burg, melody, collective security, percolate, คุกเข่า, homeland, sport of Kings, papal edict, กระโดดไกล, clutch pedal, wind off, pass his eye, interchangeable, ลางสาด, circle, Dip., visualization, P.O. Box, esparto, unbidden, locale, แฉ่, Ph. D., hereabout, pivot, novelty, insignificant, jury mast, bodiless, ฟอง, fluoric, tea urn, เซ็ง, bourne, birdseed, wifie, ordain,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์