บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - birth

birth (เบิธ) n.
1. การคลอด, กำเนิด, ตระกูล
คำศัพท์แนะนำ
nether regions, ขรม, ประธานาธิบดี, comedian, unworldly, centermost, love-sick, กำหนดการ, pagan, แผนก, down town, เจ้าครอก, vicarious, loggerheads, เนือง, thermocouple, poor house, สายโซ่, climate, หวาด, unlock, ราคาขายส่ง, ข้อสอบ, ทแยงมุม, ภาวนา, brickbat, quickness, เจ้าจงไปหาแม่ของเจ้า, ปุ๋ย, จารีตประเพณี, โรคฝีในท้อง, รกนา, polar, dispirit, besmirch, dexterous, tritely, feudalism, underdog, kwian, ฝากครรภ์, higher echelon, night-light, coming, rubidium, Duesek-electric locomotive, fiftyfold, sap, ประสม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์