บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - birth

birth (เบิธ) n.
1. การคลอด, กำเนิด, ตระกูล
คำศัพท์แนะนำ
denunciation, หัวนม, สังหาริมทรัพย์, Yukon, Stilton, คมคาย, Everglade, remittant, เอ็นดู, dreamer, datum, stream, presence chamber, aloha, ส่งแสง, popeyed, jubilantly, กลิ่นตัว, Van Dyck, Anthony, clear, ง่งอน, คุ, small holding, กะตัง, gentile, autobiography, evanescence, iron, noggin, ข่า, procreate, barn owl, กรุงเทพ ฯ ตั้งอยู่บนที่ต่ำจึงมีคลองมาก, casual, fatiguelessly, clock golf, carbonate, skimpy, immoderately, reimburesement, กรุ้มกริ่ม, subtenant, point of honor, กำจัด, imperium, alimentation, นวนิยาย, ชุมนุมเรื่องสั้น, ชั้นโท,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์