บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - birth

birth (เบิธ) n.
1. การคลอด, กำเนิด, ตระกูล
คำศัพท์แนะนำ
agglomeration, tabby, monosyllable, visiting, เมืองอุตสาหกรรม, heathenish, สลัก, glamourize, booth, หนา, right, taste, ภาคทัณฑ์, ตุ้ย ๆ, narcotic trade, วิร, ตรียัมปวาย, คึก, Tokay, ใครมาที่นี่, alphabet, piddle, firearms, scalloped oysters, gluttonous, อิฉัน, hath, เซิ้ง, ohc, overpaid, kerf, เมฆา, พาย, waggon, migrate, ตีม้าล่อ, changwat, traveler's check, อาจเอื้อม, blasting gelatine, หวีเสนียด, ไกรทอง, middleclasses, slake my thirst, ขลัง, human document, click, Bridport, หมัน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์