บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - birth

birth (เบิธ) n.
1. การคลอด, กำเนิด, ตระกูล
คำศัพท์แนะนำ
balsam apple, ว้าไขว่, โหน, carry conviction, มั่วสุม, tricar, sap, undersize, colonnade, ปรษณีย์ภัณฑ์, อุตส่าห์, carve, ักด่าน, phthisis, mayonnaise, ระยะยาว, unchaste, predominantly, townsman, to begin with, วิวาท, sharp practice, swop, relentless, พระโอษฐ์, inverse ratio, shiver, bereave, wedge, cave, choose, อาการเอางาน, predicate, อานิสงส์, cockneyism, International Labor Organization, anal fistula, virology, editorialize, blessedness, vilely, คราวก่อน, sigh, autograph hunter, sen, productive, nylon, distillery, ยุ่งยิ่ง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์