บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - birth

birth (เบิธ) n.
1. การคลอด, กำเนิด, ตระกูล
คำศัพท์แนะนำ
volatile oil, time book, sleuthhound, countersunk, เล้าโก๊, fancy ball fancy-free, เรี่ยไร, fruitfully, lady cook, เคารพ, กลับกลาย, คำสอน, cruiserweight, graphic description, bondwoman, gruff, anxiet y, eat her heart out, mentally unsound, turnstile, จีนคณะชาติ, transit, รัญจวน, inquisitorial, uninvited, crept, เฝ้า, abolishment, angel of death, โฉด, ผมมหาดไทย, morale, บัญญัติ, high seas, ameliorable, กะปลกกะเปลี้ย, โรคโลหิตจาง, ปรความ, phew, มไหศวรรย์, pastille, quoth, สั้น, counsel, testament, -ferous, batting, ก้ามกราม, glimpse,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์