บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - birth

birth (เบิธ) n.
1. การคลอด, กำเนิด, ตระกูล
คำศัพท์แนะนำ
dreamily, penny-in-the-slot machine, to all intents and purposes, force fit, off-side, schoolgirl, submen, ผมแกละ, แสดง, ี่แน่ะ, commodiousness, cloudiness, บ่ม, indulge, ผู้วิเศษ, overestimate, contrast, ืนมุง, กระดาก, Their Majesties, cider press, bosh, War of Austrian Succession, garnish, discerning, horned owl, rescind, ยายชี, inlet bay, law of nations, ลูกหนี้, ช่างเรียง, พะวง, prednisolone, karat, ฝัน, petite, hor pillow, ภัตร, ไล่เลียง, ทำไมไม่พูดเล่า, detectaphone, ยำสลัด, ตั้งต้น, electromagnetic wave, ปรัมปรา, crossbones, croupier, without a wrinkle,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์