บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - birth

birth (เบิธ) n.
1. การคลอด, กำเนิด, ตระกูล
คำศัพท์แนะนำ
watercourse, แประ, royal family, run into debt, tubercle bacillus, หีเต่า, oaf, hold on, protrusion, สมถะ, Julian, อบกล, กระบุง, overdrive, attribution, Indonesian, sixfold, The King and I, Ash Wednesday, อภิบาล, วิ่ง, pundit, ขอทาน, Highland fling, pt., abate, ช้อยนางรำ, ัวยง, agnostic, firing order, ระโหย, คั่ก, cohesively, ลุ่ย, spurious, waggishly, ray, leafage, กรณี, ลำคลอง, temperature, ารประชุมหนังสือพิมพ์, ปลาต้มยำ, assiduity, garret, pugilistic, ซน, ดึก, โฉด,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์