บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - birth

birth (เบิธ) n.
1. การคลอด, กำเนิด, ตระกูล
คำศัพท์แนะนำ
-worth, เพลาะ, $, ตวาด, miss the bus (boat), อัฌชาสัย, juniority, lessehold, lady's slipper, beehive, งดงาม, มหวัง, periodic, all set, ซับใน, โรงเรียนนายตำรวจ, วัดแดด, dullard, บากบั่น, สนมเอก, gantry, ฤดูฝน, warder, หันตโทษ, เจียมกะลาหัว, stiffening, evening, Charybdis, effusively, irritatingly, instrument board, peremptoriness, โขยง, kilt, get up to kill, kilin, ฐานะ, -iest, blacky, patchwork, outwardly, taint, oppose, sodium chloride, pod, dry cell, cor-, contrast, cine,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์