บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - birth

birth (เบิธ) n.
1. การคลอด, กำเนิด, ตระกูล
คำศัพท์แนะนำ
โอภาส, ถูกโรค, น้ำคร่ำ, peak load, หมวกไหมสับปะรด, soda pop, pass the time of day, เทวาลัย, rigorously, กางเกงใน, Buddha's tooth, tablecloth, mount (ride) the high horse, สารพัด, สัมผัสมือ, jeune premiere, ี่ไหนได้, stomachful, น้ำมะนาว, long odds, หมวกกะลา, ๙ นาฬิกา, amazingly, เกือบ, game of skill, eleventh, boot, ไม้เกาหลัง, มรณกรรม, jerkily, flywheel magneto, toilsomeness, fodder, third degree, ซื่อมะรื่อ, ปางนั้น, girt, tragicomedy, brood, สดงความยินดี, หลักทรัพย์, challenge cup, November, consignment, seating, magnificently, cob, martyrize, อาย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์