บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - birth

birth (เบิธ) n.
1. การคลอด, กำเนิด, ตระกูล
คำศัพท์แนะนำ
writing, , benumb, complicate, แม่ผัว, วนเร, whopping, infirmly, benedictory, กระเท่เร่, overthrown, sister-in-law, improviser, ฉมวก, spasmodic, mother-in-jokes, ถังขยะ, sidecar, letter-perfect, cosiness, interestingly, oil engine, handbag, trolley wire, รองผู้จัดการ, precautionary, lucidity, outgrew, เชื่อดี, แล่เนื้อเถือหนัง, แพ้, เหลี่ยมคู, มู่, rotundity, ตกหนัก, monkey allowance, Arabic numerals, ticklishness, พะพาน, foster mother, telescopic shock-absorber, snob appeal, longevity, inaccuracy, ขี้ตะไบ, Memorial Bridge, require, pretext, นานาประเทศ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์