บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - birth

birth (เบิธ) n.
1. การคลอด, กำเนิด, ตระกูล
คำศัพท์แนะนำ
ำแนกแยกแยะ, Luang Prabang, คล้าย, at that, head over heels, ผ้าขาวม้า, outlying, ดึง, reed organ, น่ใจ, feat, Harrovian, foretaste, poetic life, peafowl, indirect lighting, โขกสับ, สีสุก, สงบ, leaden, incessantly, deductively, บุญฤทธิ์, anastigmat, รอบ, วิจัย, mordacity, โลหะผสม, ข้อบกพร่อง, concentration, backstage, แกลลอน, large intestine, yellow, charcoal black, เรือชะล่า, lowness, put on weight (flesh), collation, fatalistically, inundation, the lineup of political parties, solidarity, divest, ขนม, รบมือ, past perfect tense, ปริญญากิตติมศักดิ์, ผัว,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์