บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - birth

birth (เบิธ) n.
1. การคลอด, กำเนิด, ตระกูล
คำศัพท์แนะนำ
รังสีแกมม่า, fracas, เครื่องทอผ้า, jaguar, at the threshold of, R.C.P., journal, petty, kitchenette, เอื้องแปรงสีฟัน, vector, out of time, -orium, คู่แข่งขัน, Christ, สะดึง, swear by, วช, ทันตแพทย์, ตะพาน, floral of fering, เทือกเขา, irritatingly, misinformed, guttersnipe, reboubt, ชมพู่ม่าเหมี่ยว, Valentine, ร้อยเอ็ด, ล่นใบ, ทุกฎ, putrescence, moody, regnal, โยกย้าย, firmly, humanize, กล้าย, recipe, spoonbill, otiosely, constrictor, อาคเนย์, แพร, swellhead, ต่อมาจากหน้า ๑, สำนวนโวหาร, สมคบ, coadjutor,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์