บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - bilious symptoms

bilious symptoms
1. อาการท้องเฟ้อ
คำศัพท์แนะนำ
ดอกไม้, air power, สุวรรณภูมิ, เพรา, moveables, เฉไฉ , เชน, laminar, semblance, road gang, dislodgement, reverse, skylark, Marble Arch, bedrock, สาเหตุ, amazingly, wale, รัฐมนตรี, deflagrate, ประดับ, ally, thermal equator, overage, carried, ขรม, putrefaction, throw out, navigable, enroll, rip, pass the hat, สมัย, mean, Damon and Pythias, dismal, impasse, ผู้วิเศษ, sensibility, obtusely, อายุรแพทย์, occupy my attention, หาเรื่องลำบาก, goofy, เสียขวัญ, octroi, leer, knob, ruined,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์