บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - bilious symptoms

bilious symptoms
1. อาการท้องเฟ้อ
คำศัพท์แนะนำ
กลียว, absorption, rolling pin, tatterdemalion, eventually, ไร, ชันสูตร, rebellion, กค้าง, catechism, warmhearted, theoretical, encouraging, F.R.G.S., disuse, ascendancy, gal., make his way, obduracy, สภา, exobiology, unaccountability, frilled, common carrier, return address, คณะเภสัชกรรมศาสตร์, เดินเที่ยว, กลางคืน, crupper, restraint of marriage, public company, later on, coalblack, pledgee, nevermore, excited, กิโลกรัม, braggadocio, พืช, custom, Macca, ศานติสุข, บอกบุญไม่รับ, เล่นพรรคเล่นพวก, reallytruly, หอการค้า, ยานยนต์, rectangular, jerry-built,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์