บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - bilious symptoms

bilious symptoms
1. อาการท้องเฟ้อ
คำศัพท์แนะนำ
autobahn, obvious, amazement, visibly, handicraft, Gascony, principle, violence, syntax, dago, author's proof, demobilize, cumulation, แม้Ž, thong, patentee, camphor, ศรี-, osmunda, เอ๊ะ, seismic, culinary, Croat, opal, last straw, bake, ภายหน้า, sportsmanlike, anticipatory, pickles, รันทด, crest, ของกระจุกกระจิก, overshot, ีกหรือ, atop, roundabout, catch sight of, ้าวนาสวน, room, bored, Harrovian, phrase-monger, ตะบึง, ึดมั่น, navel orange, ซื่อ, ฉวย, กามราค,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์