บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - bilious symptoms

bilious symptoms
1. อาการท้องเฟ้อ
คำศัพท์แนะนำ
ผ้านุ่ง, convey, in quires, astronautics, นุบหนับ, ขอ, pleasantry, indelible ink, irregular, tog, น้ำประสาน, อินเดีย, ดวงวิญญาณ, jiff, ถุงเท้าสั้น, ลิงกัง, unconcern, epigram, docks, ใส่กุญแจมือ, indefinite article, ำขวัญ, baffle plate, equable, fit him to a T, หางเปีย, แว่นแคว้น, wroth, slacken, repercussion, temperance league, mandolin, แซก, ยิ่งยวด, the United States, matrimonial, all my eyes and Betty Martin, เอราวัณ, suborn, first wind, boat deck, ค่, disinfection, lumpish, โพรง, charter member, คิมหันต์, โดนสามีฟ้องหย่า, underlain,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์