บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - bilious symptoms

bilious symptoms
1. อาการท้องเฟ้อ
คำศัพท์แนะนำ
gas chamber, ถูกกระทำ, Tyrolienne, สมัชชาสหประชาชาติ, นาดำ , ข้าหู, togetherness, picnic, ืนยาม, หมุนเวียน, auction, saith, ค่ายเชลย, gonorrhoea, wholehearted, sister-in-law, half-witted, landscape gardening, แปล, courage, ทั่ว, ชนช้าง, constabulary, ลิปดา, powerlessness, groveling, le, ฟก, เอน, ประดับ, monkeyish, ใจเดียวกัน, etymological, dotard, solar oil, ไสย, smote, platoon sergeant, ีความ, Romeo, ไม่ได้สติ, sliding door, show-down, communicative, Arcady, เหม็นเขียว, proxy, workable, ลีกย่อย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์