บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - bilious symptoms

bilious symptoms
1. อาการท้องเฟ้อ
คำศัพท์แนะนำ
ตั๋วแลกเงิน, city, โคลนเลน, คู่หู, classic race, ประเดี๋ยว, meet him halfway, grammarian, commutor, ปราบดาภิเษก, ผ้าผ่อน, ปุจฉาวิสัชนา, tenuous, disservice, compose, hoar frost, canvass, auspicious, Telstar, done in, ถลึงตา, strike a bargain, subsonic, bleat, คร่งขรึม, farcy, บ่ายโมง, แข่งขันเทนนิส, ป็นครั้งเป็นคราว, ประโมง, สะเออะ, เคล้า, หมด, อย่างยิ่ง, septic, cornflower, rarely, Department of Irrigation, wind-chest, กาหัง, heron, unfitting, repetition, liege, morbid, past master, gave, at a snail's pace, องค์การโทรศัพท์,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์