บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - bilious symptoms

bilious symptoms
1. อาการท้องเฟ้อ
คำศัพท์แนะนำ
ลุ่น, military engineer, บัญชรชีวิต, resort, magisterial, out of straight, motionless, ที่นี่, cedar, alehouse, necromancy, ฉุก, intrigue, the Directory, แต่น้อยคุ้มใหญ่, apologetic, cafe, wedded life, up against, บาดเจ็บ, im-, cryogenics, acreage, หมวก, sodium hydroxide, dripping, บ๊า, kneecap, binder, eager, penetrate, อำนาจตุลาการ, bigot, would't, calorific, ชัย, shine, โด่ง, จุนสี, เลี้ยง, งอ, turn of speed, ฟื้น, parakeet, ละเมียดละไม, go so far, คู่มือ, หัวน้ำลง, impatient,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์