บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - best man

best man
1. เพื่อนเจ้าบ่าวตามธรรมเนียมแต่งงานในคริสต์ศาสนามีคนเดียว
คำศัพท์แนะนำ
if at all, premonitory, รวงผึ้ง, destination, แม่เหล็ก, wrath, affray, watering pot, workhouse, winter, ลอบฆ่า, glutinous, นักท่องเที่ยว, Sun Yat-senism, สวมเครื่องแต่งตัว, sewing machine, blameless, spidery, in olden days, สิงคาร, oratorical, น้าเสีย, literal, หันต์, tartly, เวตาล, มกราคม, tracing, สังหาร, underset, changespeed gears, run into debt, รับสมอ้าง, เจอพระเจอเจ้า, consent, scaffolding, protrusion, shellproof, วุ้ย, bemadam, hangar, shove, rehabilitate, กาบมะพร้าว, veritably, Assyria, rancour, ำพา, public servant,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์