บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - best man

best man
1. เพื่อนเจ้าบ่าวตามธรรมเนียมแต่งงานในคริสต์ศาสนามีคนเดียว
คำศัพท์แนะนำ
ผมไปรถไฟไม่ทัน, demagogue, dislodge, short-stop, สหชาต, แค่น, cry the speaker down, มาตรว่า, ทองแท้, corroboration, humane, flaunting, cheek, Lear, เวสสันดร, ปัญจ, working (hours), vapoury, ปี๋, ปากอ่าว, go by the board, เทศน์, พิมพ์สำเนา, ดิถี, ภาษาอังกฤษกระท่อนกระแท่น, ส่วนรวม, enchain, vulgar tongue, time table, 'ave, nowise, ปรยข้าวตอกดอกไม้, lampblack, vizor, interpellator, Franco-phobe, sharp-eyed, ทดสอบ, press gallery, ขาแข้ง  , as, ดำดิน, เกื้อกูล, หนังสือรายคาบ, requital, ผักเสี้ยนผี, eulogistic, pallor, ป่ง, promptly,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์