บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - best man

best man
1. เพื่อนเจ้าบ่าวตามธรรมเนียมแต่งงานในคริสต์ศาสนามีคนเดียว
คำศัพท์แนะนำ
lame, openhanded, ใบขนุน, buggy, die in harness, concreteness, inheritance, jiff, right-hand drive, ปิงปอง, ต้ถุน, pro-, canful, myrmidon, acting, all abroad, อุทกศาสตร์, drift, Smith, ประเด, push, occlusion, polling booth, atheistic, ข้าราชสำนัก, อนาทร, ฝ่ายค้าน, upkeep, Sampson, embroidery frame, ไม่สมฐานะ, pogrom, transpire, frambesia, the Mountain, Wash., ลักวิชา, หรั่ง, cliff, แม่ค้า, bold-faced, bank holiday, ามตัว, Throgmorton Street, รอบ, เหิน, require, one-price, หัวเรือ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์