บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - belabour

belabour (บิเล-เบอะ) vt.
1. เฆี่ยน, ด่าว่า, ทรมาน
คำศัพท์แนะนำ
เนื้อมะพร้าว, elliptical sentence, lose, as usual, กำยำ, ecological, บียดเบียน, เลียน, Jr., กระแอมกระไอ, cognate object, พ้เปรียบ, ลูกสะบ้า, embodiment, gnat, อภิสิทธิ์, guardedly, วบยอด, whaleboat, ศิษย์มีครู, Ladysmith, m.p.h., Marryat, invoke, นางพญา, momently, hurtfully, กระดากขวยเขิน , เผื่อเหลือเผื่อขาด, ดเคี้ยว, molybdenum, ข้าวแขก, พิมพ์ดีด, by and large, dictation, self-assertive, blighter, อกปาก, หมายความ, Taffy, Japanese cherry, จ้อย, อิตถีลิงค์, night piece, inglorious, curl paper, Grand Mufti, amble, โต้เถียง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์