บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - belabour

belabour (บิเล-เบอะ) vt.
1. เฆี่ยน, ด่าว่า, ทรมาน
คำศัพท์แนะนำ
เขียวแปร๊ด, ไม่รู้จัก-, maritime law, เพ็ญ, eon, ลังจาก, harry, ของเชลย, grandmotherly legislation, crossing, ไม้หมอน, fool's cap, โอนเอียง, เตย, mushroom growth, ธรรมาธิษฐาน, เขตเทศบาล, darken, LP, vanishing point, conveyancer, idol, goat, as flat as a pancake, mystery, adagio, reorientation, ไม้พุ่ม, anna, incite, harvest moon, คับแค้น, มุบ, pinchbeck, informer, cubit, นายเงิน, gudgeon, ขาก, ใกล้และไกล, Spaniard, เถือก, unbefitting, ราศีตุล, ประวิงความ, vulnerable, butcher, กัลปะ, ละครร้อง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์