บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - belabour

belabour (บิเล-เบอะ) vt.
1. เฆี่ยน, ด่าว่า, ทรมาน
คำศัพท์แนะนำ
มิถุนายน, น้าว, คุณงามความดี, carnivore, overpower, กรมอัยการ, argument, pigweed, Keynes, John Maynard, boggle, blank verse, crepe, flinty, duck-billed, young one, ลอยแก้ว, ปุโรหิต, bother, granny, subornation, sight draft, beauteousness, overgrown, unthinkable, expostulate, diligent, เทียวไปเทียวมา, petty offenses, joystick, wield the scepter, baronetcy, hereditament, comparative anatomy, fleshing knife, บ่าย ๒ โมง, ลึงค์, ringtail, เวชกรรม, tun, heat of battle, cinerary urn, Master of Misrule, lawlessness, แก่กล้า, moot, จำเป็น, joiner, บทลงโทษ, go in,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์