บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - belabour

belabour (บิเล-เบอะ) vt.
1. เฆี่ยน, ด่าว่า, ทรมาน
คำศัพท์แนะนำ
excrement, programme, ใบเงินใบทอง, ผีตากผ้าอ้อม, guileful, น้ำบ่อ, twosome, เศษ, บมือ, on the right side of, sh, elevated, H.M., ของคาว, ภาคผนวก, เทโพ, pant for (after), mass media, pleasing, tadpole, อลังการ, sur-, up-and-coming, strait waistocoat, Faraday, ปีมะเมีย, Carlylian, redouble, ความร้อน, pensile, กระดูกก้นกบ, ลินิน, รีบเร่ง, ซัดเซพเนจร, in bad repair, frenchify, copyright, turquoise, กาเมสุมิจฉาจาร, pewter, family hotel, disagreeableness, ผ้ากาสาวพัสตร์, taint, interchangeability, รายคาบ, rotten borough, get his back up, อ่าวไทย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์