บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - belabour

belabour (บิเล-เบอะ) vt.
1. เฆี่ยน, ด่าว่า, ทรมาน
คำศัพท์แนะนำ
อธิบดี, wanted, กัดกั้น, หน้าดำหน้าแดง, foothill, diverse, get on with you, cyclopaedic, แจ่มชัด, crack jokes, West End, dashily, ตาทัพ, พลุ่มพล่าม, aspire, promptly, government house official, sparerib, ับไม่ถ้วน, มหาสมุทรแอตแลนติก, ขาวม้า, test pilot, culpabiltiy, apparatus, บ่อนทำลาย, philosophy, brake lining, sling, in his shirt-sleeves, หงองแหงง, younger, communistic, นัยน์เนตร, lax morals, ยุให้รำตำให้รั่ว, pshaw, พอฟัดพอเหวี่ยง, ซ่อม, polite society, ิติบุคคล, บ้องไฟ, พรวพราว, ธูป, แคว้น, novelette, แจ, เต็มแประ, โงน, field magnet,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์