บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - belabour

belabour (บิเล-เบอะ) vt.
1. เฆี่ยน, ด่าว่า, ทรมาน
คำศัพท์แนะนำ
commemorate, หลอม, D-day, นายเวร, revenue cutter, double-decker, แนวไม้, ของกิน, Pantagruelism, boatswain, primogeniture, nethermost, Code Napoleon, demographic, Adam, wieldy, เลี้ยงโต๊ะ, เครื่องอุปโภคบริโภค, first and last, ชาตินิยม, Turkish bath, กรมสวัสดิการทหารบก, consulship, พอใช้ได้, agree, มะยม, field of battle, ดาวพระศุกร์, cylindrical, soulful, Talmud, range herself on the side of, Grand Prix, irreplaceable, flying, คนแปลกถิ่น, swerve, polished, evangelist, ที่สอง, know-how, deci-, ผู้ริเริ่ม, บานตะไท, กลอกหน้า, แข็งแกร่ง, ประ, p., straw color,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์