บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - belabour

belabour (บิเล-เบอะ) vt.
1. เฆี่ยน, ด่าว่า, ทรมาน
คำศัพท์แนะนำ
saucebox, พรหมบุตร, มาตรา ๑๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา, คนเขลา, thermoelectricity, saddletree, strength, double crosser, superfluity, เพิ่มพูน , สถานีอนามัย, ย็นชืด, ระกับ, adjective clause, ion, ชมพู่, yearningly, pygmy, ับไม่ถ้วน, แช่มชื่น, หืน, Rule Britannia, hoofed, ประสาท, direct-vision finder, photochemistry, ห้อยโหน, ตัวจี๊ด, เวร, tape recorder, บัตร, in the old days, style book, เหตุร้าย, marchese, หักหลัง, กองพลน้อย, compound interest, วนเวียนไปมา, ducky, ขยำ, dilatation, เงินนอน, odiousness, red book, fustian, unkempt, nickel, ันธบัตร,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์