บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - belabour

belabour (บิเล-เบอะ) vt.
1. เฆี่ยน, ด่าว่า, ทรมาน
คำศัพท์แนะนำ
ปล้ำผีลุกปลุกผีนั่ง, conceivably, fled, perseveringly, doddering fool, กนกนารี, joss, คลื่นไส้, temporariness, argus-eyed, ostensible, dominantly, vitiate, tipsy, appellate court, มิลลิเมตร, disestablishment, น้องเมีย, bracer, herd instinct, ขายของรุสต๊อก, geranium, หนาว, sudden, scrutinize, imagery, ไพ่ไฟ, narration, blond, กระบือ, libelous, ปริญญา, plump, urine, ภัตตาหาร, ใจป้ำ, retina, นพ, proficiently, furred, pom, palpitation, suit me down to the ground, กุศลกรรม, once-over, ตะเข้, brown, ๘ นาฬิกา, come into his own,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์