บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - belabour

belabour (บิเล-เบอะ) vt.
1. เฆี่ยน, ด่าว่า, ทรมาน
คำศัพท์แนะนำ
ตงฉิน, laurel, beseemingly, text, ูนหลัง, piecrust, dram, ดำเนิน, กบดานอยู่ที่ก้นลำธาร, prominent conspicuous, ปืนเล็ก, หอนาฬิกา, ไวพจน์, everyone, the Fens, ลูกประสม, Italian, พระบรมวงศานุวงศ์, slender, ประทานโทษ, gymnastics, acid, oofbird, alarm, พลาย, stedfastly, ปรักหักพัง, อาชญาบัตร, ประดิษฐาน, confidante, clinically, มานะจองหอง, stumpy, หัวกะทิ, fittings, dyewood, เก้าสิบ, เหวย, โกงกาง, tourist class, time out of mind, หรือมิฉะนั้น, ศาสนาชินโต, ข้าพเจ้า, gonorrheal, corona, พร้อมใจกันอดข้าว, tubful, ลประโยชน์,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์