บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - belabour

belabour (บิเล-เบอะ) vt.
1. เฆี่ยน, ด่าว่า, ทรมาน
คำศัพท์แนะนำ
ตังโอ๋, ช่างถ่ายภาพ, barque, picturesqueness, หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง, war criminal, สิ่งสะอิดสะเอียน, uncock, กระหมิบ, put on too much side, shorthorn, interpolation, เมาหัวราน้ำ, corundum, ๕ ทุ่ม, เป็นโรค, degauss, majestic, โฮกฮาก, extinct, indebtedness, business-house, anthropologic, inheritor, ถอด, พาดพิง, towardliness, wedded pair, หมาง, vestige, Park Avenue, well enough, ไหมพรม, Pyrenees, double his fist, สุนทรพจน์, radiogram, sunder, cloudlessness, nattily, car park, โหว่, skinflint, pumping of the barometer, liquid nitrogen, riverine, jib door, rhombus, ตรองแล้วตรองเล่า,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์