บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - belabour

belabour (บิเล-เบอะ) vt.
1. เฆี่ยน, ด่าว่า, ทรมาน
คำศัพท์แนะนำ
do-nothing, ตากอากาศ, พึงปรารถนา, ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ, ปั้นจิ้มปั้นเจ๋อ, venomous, ประคอง, department, แคะไค้, book post, royal mail steamer, hamlet, neck cloth, acidic, tactics, premeditate, zither, purely, ม่อต้อ, muckraking, กลุ้ม, แน่นหน้าอก, โฉดเฉา, กรุ่นไปด้วยความไม่พอใจ, rupiah, dyeworkes, พลบ, flak suit, ลั่งน้ำพระพุทธมนต์, residuary, parachutist, ฟ้องอนาถา, palaeontology, ช่างทำรองเท้า, สรง, whorl, diarrhoea, แถง, pneumatic drill, wind cone, imprisonment, cunningly, effrontery, concise, ชำนาญ, cabbage, สัมปชัญญะ, abolishment, Latin language,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์