บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - beggar

beggar n. vt.
1. คนขอทาน, ทำให้เป็นคนขอทาน, คนขอทาน, ทำให้จน(ปัญญา), ดู beg ขอ
คำศัพท์แนะนำ
ออด, หัวสูง, แต่ผู้เดียว, telecommunication, ภมร, อธิกมาส, บรรพ-, ง่วงนอน, extrovert, วิจารณ์, ทัดทาน, ธงเหลือง, fundamentally, preeminent, come out, thwartships, น้ำหน้า, rotary, epidemic, Common Bench, ยามหนึ่ง, legalization, โปรดปราน, aforethought, gimmick, lift a hand, stick pin, บุตรนอกสมรส, innovator, ไม่เคยรู้จักสบู่, on foot, virology, กินใจกัน, Balmoral, libertinism, depot, rapid train, ครืน, plumage, เหล้าโรง, แกม, แสรก, แทยง, turncoat, อิสตรี, envy, soda fountain, morphology, ปลากรอบ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์