บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - be it so

be it so
1. อย่างนั้นดีแล้ว, ขอให้เป็นอย่างนั้น
คำศัพท์แนะนำ
cursed, mandible, ratepayer, นวย, คารวะ, หล่อน, กระแอมกระไอ, roadable, warble, unimpaired, proud chisel, ทักษิณ, แขนคอก, selfish, cobaltiferous, mutiny, paprika, space, เบญจกัลยาณี, ดาบทองหลาง, narcissus, showy, กลอกหน้า, buyer's market, รถลา, บางกอก, The Divine Comedy, Eton collar, citrous, fine-grain developer, ไข สือ, Mus. D., sensitivity, ธุช, เอว, friut salad, disadvantage, globefish, inoperative, untouched, hee-haw, หมิ่นอำนาจศาล, ทา, kaleidoscopic, idyll, cattleya, ฉลาด, vivisect, twelvemonth,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์