บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - be it so

be it so
1. อย่างนั้นดีแล้ว, ขอให้เป็นอย่างนั้น
คำศัพท์แนะนำ
กลืน, ขาวม้า, picnicked, pun, extemporaneously, blaze, dissentious, make capital, เวิ้งนาครเกษม, choppy, appraise, brass band, disparity, ข้าม, Panjabi, blowpipe, ฝีฝักบัว, ข้าวเม่าทอดแพหนึ่ง, pincer movement, cemtralize, dissymmetry, defray, policy, นั่งเป็นเบื้อ, pensioner, region, virus, เครื่องอุปโภคบริโภค, เดี๋ยวนี้, สิ้นเนื้อประดาตัว, อนุกูล, cultivable, incipient, ุดคู้, ก้มหน้า, away back, abstention, คมนาคม, พุทธกาล, tube, ดกดื่น, เตาเผาอิฐ, centrifugal pump, ายวันหายคืน, ทรงพระพิโรธ, turbine car, บะหมี่, make a bid for, obsoleteness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์