บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - be it so

be it so
1. อย่างนั้นดีแล้ว, ขอให้เป็นอย่างนั้น
คำศัพท์แนะนำ
vegetable, uneven, สับปลับ, reactor, sterling, ปร๋อ, Royal Automobile Club, ตังเกี๋ย, overturn, owe him a grudge, discord, กล้ม, sovereign contempt, gundeck, balance sheet, germanium, ชำมะนาด, casting vote, พันตำรวจเอก, electrically, เดาถูก, shortcoming, สลักสำคัญ, gnosticism, จีนคณะชาติ, ฝนแล้ง, แมว, กลับลำดับคำ, colon, volume, บนที่สุด, เซิ้ง, liegeman, มัชฌิมประเทศ, house of call, wheedlingly, stilted, เอาแต่ได้, priest-ridden, Shah, brocade, Bolivia, chewing gum, at first blush, รัก, cobblestone, frozen limit, conjugal, Congo,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์