บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - be it so

be it so
1. อย่างนั้นดีแล้ว, ขอให้เป็นอย่างนั้น
คำศัพท์แนะนำ
white mangrove, เข็มขัด, B.A., subjective case, white meat, ballot box, กระสับกระส่าย, indigent, dainty, extrude, ท้ายครัว, meteorology, boron, faultlessly, frequently, อีกบ, whistle, demure, griffin, councillor, พำนักพักพิง , ออกหน้าออกตา, ลมจับ, road, disdainfully, outrival, จังก้า, unbending, astuteness, ฉายรูป, hydroxide, white paper, blacken, ลัทธิอาณานิคม, abroad, Ž, roughcast, ช้ใบ, carry him off his feet, department store, ุ่นวาย, fundamentalist, รัตนะ, ฉลอง, ภารยทรัพย์, idiotic, ยอก, าขาว, through and through,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์