บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - be it so

be it so
1. อย่างนั้นดีแล้ว, ขอให้เป็นอย่างนั้น
คำศัพท์แนะนำ
จรวดนำวิถี, convenient, เนิบนาบ, navvy, ลมพัดชายเขา, กำลังวังชา, lethargy, ดักแด้, blow up, คบ, Whit week, ตัดขาด, signature, redeeming feature, เปรอะ, ประหลาด, หัวค่ำ, ยึดŽ, วาท, bacon, rhomboid, เหยิบ ๆ, medieval architecture, ข้อบกพร่อง, หม่อมราโชทัย, stem from, assuring, bombast, มรรคนายก, socks, insertion, ขนทรายเข้าวัด, กระดาษอาร์ต, rapaciously, inconclusive, wind tunnel, สวนครัว, อุปัทวันตราย, extremity, ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ, monumentalize, anxiet y, fearsome, C.B.E., กระหืดกระหอบ, motherliness, p.n., สิบเก้า, มี,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์