บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - base-plate

base-plate
1. แผ่นเหล็กที่ใช้เป็นฐานเครื่องกลไก
คำศัพท์แนะนำ
endear, -ine, conscript, ไม่เคยเจอสบู่, เข้าชุด, bell ringer, crystalline, ทบทวี, copper sulphate, marking ink, Memorial Bridge, grib, อนยาก, vicious, faugh, fated, ข็งข้อ, ignore, pirate, fancier, for pity's sake, night life, กระดิกนิ้ว, diplomatic corps, androphobia, แห่แหน, unrelenting, สุรุ่ยสุร่าย, wriness, ทะเล้น, แยกเขี้ยว, หมูแหนม, ตะไล, inappreciation, astronaut, กระดูกหู, prehistoric, Welch, neglect, น้องใหม่, ทั้งเนื้อทั้งตัว, chamber pot, parochialism, donee, อุดเตา, varying, forlorn hope, หน้าเศร้า, กายภาพ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์