บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - base-plate

base-plate
1. แผ่นเหล็กที่ใช้เป็นฐานเครื่องกลไก
คำศัพท์แนะนำ
kopec, ฉับ ๆ, งอนง้อ, exposed, calligraphy, ingot, อดีต, หม่อมเจ้า, hold the field, เกวียนหลายเล่ม, erosion, สุดสิ้นกันทีระหว่างเรา, ชุม, ีชีวิตชีวา, genially, ร้านขายยา, พระพันปี, Slovak, abnormally, equipoise, roadhouse, get the better of, Anglo-Saxon, Siberian, hovel, กระดังงา, cavalryman, สารเคมี, อัศเจรีย์, นาดกลาง, planimeter, Sunnah, นายทหารฝ่ายเสนาธิการ, easiness, pronounce, oil refinery, Krupp, ออกทุน, amphibology, admission free, anent, นิพพาน, springboard, frivolousness, Indian liquorice, Australasian, coadjutrix, High Commissioner, molestation,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์