บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - baronial mansion

baronial mansion
1. คฤหาสน์ของบารอน
คำศัพท์แนะนำ
boiled shirt, G.M.T., modulation, grantor, obdurately, ทิศตตะวันออก, compot, foam rubber, สมาชิกรัฐสภา, harmfulness, ธุลี, วางหู, ill-, กาลิง, กวาดเอาไปเกลี้ยง, Banzai, ill-gotten, globefish, boredom, -ty, hippy, ซื้อเทียมขอ, throw a party, บัดซบ, transparent, elemi, comme il faut, man of, Light of the World, tern, glacial epoch, unaccountable, Tangier, เหนือลม, หญ้าแพรก, โกดัง, outdoors, life span, ข้อน, ชุบ, whimpering, กก, monitor lizard, ขนหน้าแข้ง, ตะลุย, เป่า, wear well, สีน้ำตาล, pendant,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์