บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - baronial mansion

baronial mansion
1. คฤหาสน์ของบารอน
คำศัพท์แนะนำ
sur-, not at home, feudal law, กระทรวงทบวงกรม, dockage, at ease, diploma, ลงรอย, เรือ, Banks of New Foundland, การสอพลอ, adulteration, รองกงสุล, goings-on, Chaucer, ัดเจน, magnetism, ไล่เลี่ย, unwitting, ทำลาย, dependent, color photography, marina, คันชั่ง, Wolf's comet, sou'wester, ปลิวไสว , dilettanti, มื้อ, semielliptic, sky, ตลอดรอดฝั่ง, astuteness, สำออย, diabolic, ft., Prince of Denmark, destine, satirically, ว่างเว้น, กรรตุการก, match maker, eligibly, awnless, ึ้นศาล, nosethumb, Rumanian, sinew, wakefulness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์