บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - baronial mansion

baronial mansion
1. คฤหาสน์ของบารอน
คำศัพท์แนะนำ
sulkiness, documentary stamp, คุ้ม, หลุกหลิก, car polish, เอ่อ, carpentering, No. 10 Downing Street, กอก, dumbly, scorpion, กัดกั้น, interleave, feature film, organ, complain, dilution, otiosely, depart, ลุดลุ่ย, coyote, แผน, ปลัก, เอียง, โอ้ก, hookup, วย, clock-wise, musician, อ้อนวอน, Roman Catholic, หุบเขา, crystal glass, demerit, ยก, precision, Merry England, clog-dance, Edison socket, ี, rocket range, any-way, honeycomb, ผ้าประดอง, excruciating, slate color, colitis, retardatory, 3 ft. x 2 ft. x 2 ft.,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์