บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - baronial mansion

baronial mansion
1. คฤหาสน์ของบารอน
คำศัพท์แนะนำ
mineral, split pulley, pneumatic dispatch, conjunction, กระมัง, ตะแบงมาน, many-headed, ่างเหยียบ, traditional, displease, เหล่ากอ, airworthy, the seventies, booklet, mamma, อก, earsplitting, luscious, World Court, เส้น, explicitly, pockmarked, chain pulley, bolt upright, กะหล่ำ, servere, หนังสือเดินทาง, ุลพินิจ, ตบะ, heavies, intend, pros, ภูมิฐาน, eviscerate, in a large way, geometric progression, คลาดเคลื่อน, Meiji Era, talon, thro, อาใจใส่, ทหารนอกราชการ, vendee, MacArthur, ติดลบ, euphoric, hind, vision, jack towel,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์