บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - baronial mansion

baronial mansion
1. คฤหาสน์ของบารอน
คำศัพท์แนะนำ
windlass, cap of gown, labor toil, ขัน, construction, athlete's foot, horsy, copydesk, nought, โดยอนุโลม, ไขหู, ปริญญาโท, กระดูกนิ้วมือ, blast furnace, jauntiness, village, N, งอยู่, anything but, of age, พียงพอ, เสนียด, snip, regenerate, conversely, กระดากขวยเขิน , basil, ลับ ๆ ตื่น ๆ, กวาดเอาไปเกลี้ยง, submission, Christmas eve, เปีย, Children's Day, เป็นอันมาก, towpath, T.O., unkempt, ช่องท้อง, wheels within wheels, ะเอียดลออ, perpetual day, ครึ้ม, เสพสุรา, กแต่ง, get his back up, ถวายพระเพลิง, พักผ่อน, เปลี่ยนแปลง, lien,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์