บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - baronial mansion

baronial mansion
1. คฤหาสน์ของบารอน
คำศัพท์แนะนำ
succinctly, ordinance, ประกันไฟ, Jack, กรมทางหลวงแผ่นดิน, ซอกซอน, Korean, salable, กิ่งอำเภอ, สังเวช, mourning, ช่างอากาศ, ผง, quiz show, เป็นห่วงเป็นใย, ทุเลา, scull, microscopy, general, efficacy, แรงม้า, carrier pigeon, น้มน้าว, ชาวเขา, rosette, earmark, stuffed shirt, think, convulsive, ผมไปรถไฟไม่ทัน, อนารยชน, enthronement, ประจำเดือน, rubidium, numerator, mankind, warm-blooded, financier, เสมียน, ivory black, ประลอง, มุขบุรุษ, scantily, bunghole, บทบัญญัติ, หวังดี, rhomboid, misanthropical, tusk,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์