บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - baronial mansion

baronial mansion
1. คฤหาสน์ของบารอน
คำศัพท์แนะนำ
แม่น้ำเพชรบุรี, คว้าง, teleprinter, both, ปรีชา, flare skirt, bloodthirsty, drop bar, elected members, raise Cain, intonate, administration, floriculture, sage green, pulse, cynically, lull, acidulous, คลื่นไส้, propane, funky, ทหารประจำการ, licence, lame, so long, small arms, cajoling, trustbuster, citizenship, shakedown, ชะลอ, insultingly, rottenness, platform, buy a pig in a poke, plaint, nicety, saltpeter, darn, มัดจำ, semitropical, polity, กฎหมายแพ่ง, โมง, กอด, dish, walk the hospital, locket, mendacious,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์