บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - banner

banner (แบน-เนอะ) n.
1. ธง, ร่มธง, ความควบคุม, นาม, ความเป็นประมุข
คำศัพท์แนะนำ
ซวดเซ, Highlander, mortality, hot and strong, ชอบ, red nose, laconicism, sweetness, กระษัยกล่อน, คณะ ทันตแพทยศาสตร์, fuel injector, poseur, table lifting, angelical, ชายชรา, ปางนั้น, settle, venally, Chilean, ionosphere, scud, เลิ่กลั่ก, เข้าŽ, ศารทวิษุวัต, breadstuff, กระเดียด, ถึงแม้, เดินทาง, Customs Tariffs Act, tangerine, faultiness, paleolithic, มหาวิทยาลัยศิลปากร, president, caressing, ลำกล้อง, punctuation, สบประมาท, hell for leather, horse-marines, ดวงสมร ดวงดาว, Otto cycle, transform, klaxon, แก้มือ, observation car, cynically, disseminate, Finnish,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์