บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - banner

banner (แบน-เนอะ) n.
1. ธง, ร่มธง, ความควบคุม, นาม, ความเป็นประมุข
คำศัพท์แนะนำ
รัชสมัย, gn., great gun, stager, net ball, doghungry, raggedness, จันทน์แดง, ขี้โอ่, symbol, refulgence, Her Excellency, seeming, ใจ-, city, declaim, lay great strees(weight, emphasis) upon, Union of Burma, อร่าม, เสื้อผ้าสำรับหนึ่ง, you, แกส, flesh, เสากระโดงระเกะระกะ, Sparta, Trotsky, Leon, Last Inquest, soppingwet, หมูแผ่น, ากสว่าง, showroom, ไม้หันอากาศ, ไข่เยี่ยวม้า, bully, สารบรรณ, สายระโยงระยาง, verbal inflexion, Stygian, water hen, ศรีอยุธยา, escalation, แย่, ุนหมุนเวียน, bacillus, fritter, ultimate, bullock's heart, rocket range, poverty-stricken,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์