บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - banner

banner (แบน-เนอะ) n.
1. ธง, ร่มธง, ความควบคุม, นาม, ความเป็นประมุข
คำศัพท์แนะนำ
pipeful, เซ็งแซ่, parchment, warren, Jeffersonianism, noncommissioned, คริสต์ศาสนิกชน, egg flip, สัตว์ป่า, ลูกศิษย์ลูกหา, ลดเลี้ยว, วิหาร, bedevil, specter, เจ็บปวด, roguery, วังจรเข้, incoherent, เริ่ม, sonata, pipal, เล่ห์, indestructible, Czarina, urinate, มักใหญ่, กรุณา, rosehued, ดิ้นรน, interpreter, แกน, spying, ชุมนุมนักประพันธ์, antacid, annals, Johny, เวท, Treasury Department, ตะบัน, คานหาม, rhodium, เอ๋ย, -graphic, ธรรมจารี, Jekyll and Hyde, prolificness, กระดูกขากรรไกรบน, headphone, box metal,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์