บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - banner

banner (แบน-เนอะ) n.
1. ธง, ร่มธง, ความควบคุม, นาม, ความเป็นประมุข
คำศัพท์แนะนำ
แก่กล้า, anastigmat, pettishly, on coming, นาภี, slopwork, unimportant, stringed in struments, facial, diving apparatus, cloven, Petain, pass the buck, imam, conciseness, แป้งข้าวหมาก, tinkle, foot-page, picturedrome, kite balloon, Asian, quarantine flag, coat of mail, activation, นุ่ม, ferro-concrete, serviceability, the Commonwealth, respondent, life table, brigandage, plaudit, commodity, ยิบ ๆ, proprietress, negotiate, secularize, spike, เคอะ, ิ้นปลามัน, มิไย, mispronunciation, ลอยหน้า, asset, statistically, โสด, undreamt of, terrify, เจ้าเนื้อ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์