บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - banner

banner (แบน-เนอะ) n.
1. ธง, ร่มธง, ความควบคุม, นาม, ความเป็นประมุข
คำศัพท์แนะนำ
cable address, mentally, นัดพบ, รียบวุธ, homily, lens panel, ร.ม.ต., Mondayish, ซับใน, warm-blooded, entr'acte, overhead valve, ปอรามี, dispense with, adlesive, fitfulness, cockle, slaveholder, suavely, universally, longitudinal, sexuality, เยอะ, chronologically, a fortiori, Odin, Yosemite National Park, ับที่, qualm, evangelic, well enough, ลอดปลอดโปร่ง, Hampton Court, confident, dining room, on deposit, buoyancy, make or unmake, calendar, พระเนตรพระกรรณ, ฝุ่นละออง, ขั้นของสี, ทะลาย, Young Men's Christian Association, championship, retiring, งานก่อสร้าง, anathema, vacuum advance control,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์