บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - banner

banner (แบน-เนอะ) n.
1. ธง, ร่มธง, ความควบคุม, นาม, ความเป็นประมุข
คำศัพท์แนะนำ
botanic, ิด, presidential, คารวะ, plainsman, Wahabi, สันทัด, กระหมิบ, instructiveness, sing small, feasibility, doc, ึดใจ, ัวพิมพ์, ปให้พ้น, บุหงา, Phalaenopsis, with documents against acceptance, ชาวรุสเซีย, identity card, Raleigh, Sir Walter, rhino, chastise, in two minds, merchant ship, beatific, สะเทินน้ำสะเทินบก, กระเหม็ดกระแหม่, กรรมกรไร้งาน, -mental, elegize, ทำสัญญาทางพระราชไมตรี, สุวรรณภูมิ, ruled faint, disarrangement, nogging-pieces, แสดงคารวะ, gimlet, meteorological, สวนดุสิต, วิศวกรช่างกล, หอยขม, วานร, savoury, อ้ายวายร้าย, แลกเปลี่ยนซื้อขาย, indoctrinate, ประเพณีนิยม , hundredfold,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์