บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - banner

banner (แบน-เนอะ) n.
1. ธง, ร่มธง, ความควบคุม, นาม, ความเป็นประมุข
คำศัพท์แนะนำ
bon vivant, Jewess, Chinatown, ยากแค้น, swaddling clothes, prep school, พุ, befitting, claqueur, โลกันตร, ข้อแม้, sharp-eyed, สกา, unsay, credentials, feature, เขาทำงานของเขาเสร็จแล้ว เขาจึงไปพักผ่อน, hilt, เห็นจริง, เดิน ๆ เข้า, grippe, integration, strong, tomnoddy, ต่อตา, หมวด, unimpressive, thriftless, chandoo, consort, มิใช่อื่นไกล, บูชา, biblicist, telegraphic address, color photography, สมเพช, Bell, embellishment, ตัวละคร, nimbleness, conclusively, guano, Ra, สีฟ้น, betook, เวียดนัม, depreciating, Mao Tse-tung, trophy,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์