บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - banner

banner (แบน-เนอะ) n.
1. ธง, ร่มธง, ความควบคุม, นาม, ความเป็นประมุข
คำศัพท์แนะนำ
county council, dude, sword dance, Don Quixote, sharkskin, grease-box, soda bicarbonate, ปุบปับ, ปลุกปล้ำ, premedical, per cent, สามเกลอ, ปา, disastrous, Theory of Relativity, สุม, มรส, acoustician, swept-back wings, National Gallery, cramfull, vacillating, nitrous acid, landmark, วินิจฉัย, spur wheel spur gear, holiness, รงราชย์, commandenjoin, พล่าน, pro tanto, get on with you, Olympus, elucidation, hang his head, Asiatic, เค้าแมว, กีฬา, flamboyant, กหวีด, weaken, เจ๋อเจ๊อะ, excisable, กระโปก, trolley car, industriously, คล่องคอ, จารีตนครบาล, Balmoral,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์