บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - bake

bake (เบค) vt. vi.
1. อบ, ผิง, ทำขนมปัง
คำศัพท์แนะนำ
มรณกรรม, กาบมะพร้าว, กังหันน้ำ, เสลี่ยง, analogous, ship' articles, กิริยาซุ่มซ่าม, ขี้ข้า, surface, ไล่หลัง, ผอง, หูตึง, วายปราณ, ขี้ปด, รัฐบาลจะพิจารณาความเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง, dandy, launder, cipher, Metternich, senility, long-eared, vast, casus belli, สาระพาเฮโล, ดี, Dutch, แก่น, โยนี, terra, เลียง, Arabian, ดาวพระเกตุ, ระคายเคือง , Rd., ติดต่อ, roof, มุบ, gullible, humming top, payable at sight, เนยแข็ง, เธอจะต้องไม่พบเขา, frumpish, กรรณิการ์, เจ็บ, signify, launch, กาเมสุมิจฉาจาร, tick off,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์