บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - bake

bake (เบค) vt. vi.
1. อบ, ผิง, ทำขนมปัง
คำศัพท์แนะนำ
colouration, changeably, Chrismas box, heretical, alchemist, ไม่มีใครเต้ยที่นี่นอกจากฉัน, canton, ฉิบหายวายป่วง, collard, joviality, เวิ้ง, พระบรมราโชวาท, สหรัฐอเมริกา, trinitrotoluene, commutation ticket, misguided, ต้องอาญา, แตรเดี่ยว, cabin passenger, nucleic acid, disposable, study, กระโดดร่ม, sunglasses, Trotsky, Leon, not up to much, winning card, nest of mice, with the best of them, ตติยจุลจอมเกล้า, pettiness, intenseness, sounder, โจงกระเบน, ลินนิน, polar bear, bill broker, จับไม้สั้นไม้ยาว, mischance, waffle iron, incision, singles court, วิ่งรอก, กราว, โรงรถ, พลรบ, อารี, ประจำตรา, กรมสหกรณ์ธนกิจ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์