บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - au revoir

au revoir (โอเริฝวา-)
1. ลาก่อน
คำศัพท์แนะนำ
imperceptibly, fang, out of condition, hallmark, กระทาย, leave it unsaid, ข้างใต้, ไข่เยี่ยวม้า, ensured, ชอบธรรม, soda crystal, ผอม, valency, awny, get the mitten, pit-a-pat, โกรธ , titular head, crawl stroke, equip, unfavorable, legislation, ลักขโมย, malarious country, garret, จักรยานยนต์, Spenserian, อาวุธ, circumvention, สีกุน, อ.ย., whorled, square-toed, จริญงาช้าง, จับปิ้ง, prolificity, chain smoker, bashfulness, globefish, arm's reach, ฝา, ทอด, proforma, Richard, exertion, corkscrew, entertain, สันนิบาตชาติ, military engineer,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์