บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - au revoir

au revoir (โอเริฝวา-)
1. ลาก่อน
คำศัพท์แนะนำ
ปั้นลม, เอกสิทธิ์, dredge, แปล, mannerist, ธรรมสภา, sharpshooter, betterment, truism, mud crab, pot of gold, comparative anatomy, Chinese sausage, ตายโคม, legality, flux, roadster, Union of Soviet Socialist Republics, fundamental, Thibet, Ovidian, important, sexology, กริก, dale, ที่สาบสิบ, coaler, หตุสุดวิสัย, Irish Americ an, Esperanto, sensorial, บรรพบุรุษ, เพลิดเพลิน, ใจต่ำ, ปรักหักพัง, ตรองดู, ยง, necessary, heinously, first name, reincarnate, pistil, หง่าง, current meter, westward, sexy, กินได้, herbivora, ท่อ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์