บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - au revoir

au revoir (โอเริฝวา-)
1. ลาก่อน
คำศัพท์แนะนำ
Ravana, repayment, changespeed gears, industrial revolution, sherry, เขยน้อย, biscuit, mawkishness, โว, นุญาต, ่อหนังสือ, เลี้ยงดู, Sunday best, Ye Old Inn, Tom Sawyer, hermit, ที่ไหน, improvisation, Fitzgerald, achromatic, grab, ทรงตัว, propitious, กระชอน, deformed, กลับลำดับคำ, เคี้ยวคด , inward, แซ่ว, appetizer, shoeblack, spellbound, harangue, snotty, อำนวยการ, เปิบ, กระตุ้น, beware of train, กระดาษคาร์บอน, laughing stock, ล่มจม, relent, frump, เทิบ ๆ, กระถิน, deshabille, Committee of (on) Ways and Means, solitary confinement, พยาธิ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์