บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - au revoir

au revoir (โอเริฝวา-)
1. ลาก่อน
คำศัพท์แนะนำ
Pitt, เข้าตาจน, ขนัด, ครั้งที่สอง, ยอดผัก, between, suet, อาญา, ครุ่นคิด, off-hand, ผัวน้อย, wagoner, แข้ง, snuffbox, โทรศัพท์, Tyrolese, belfry, communique, later, superbness, ขนาดเท่าคน, ไปรษณียากร, rubidium, cheese-cake, pause, draw a parallel, ทะยอย, squareness, arsenite, ดขยี้, sickle, ถ่านเถ้า, debutante, โรงเรียนสาธิต, ทนคุณ, assail, crepitate, rancor, wintertime, chopping block, unparalleled, wet, sign of the cross, working party, พระพุทธเจ้าค่ะ, letters patent, empower, insincerity, detective agency,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์