บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - au revoir

au revoir (โอเริฝวา-)
1. ลาก่อน
คำศัพท์แนะนำ
Romeo, endanger, astonishing, objectivity, Good Hope, B.Mus., ร่วมโต๊ะ, สะเดา, gallinaceous, frilling, mercurous, unbending, แหย, emery wheel, lugubrious, กรด, The Ugly Americam, ีบคั้น, ตีไก่, โรคฝีในท้อง, embark, hastiness, กระโห้, กระวีกระวาด, pretty much the same, premiere, donee, Owen, าศัย, shambles, overalls, packet boat, ขายปลีก, ปราบ, hearthrug, sateless, ประเดี๋ยวเดียว, reversible, incipient, sampler, pant for (after), C.I.O., go a long way, bombast, พ้น, พัฒนาสถาพร, heaven, photomicrograph, Politburo,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์