บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - au revoir

au revoir (โอเริฝวา-)
1. ลาก่อน
คำศัพท์แนะนำ
หมดอายุความ, Zion, อดคล้อง สอดคล้อง vi. to be in line, pensively, do my damnedest, เจียด, avatar, preference, โน้มคำนับ, anthill, balefulness, สมุหราชองครักษ์, civil liberyty, informally, ปุจฉา, ปากเสือปากหมี, ื้นเมือง, bring an action, สารเลว, แขยง, อนุญาต, castigate, โรงละคร, paratyphoid, tap bolt, business replycard, majestic, mournful, chloride, สมุฎฐาน, uncompanionable, chimera, gouty, เกลียดชัง, เหลือล้น, interallied, forthwith, เนื้อคู่, ักษา, -es, ้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้ข้างท้ายนี้เป็นสำคัญ, my dear, lo, amount, tallyman, ตรง, for all that, fruitfulness, เอาใจ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์