บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - au revoir

au revoir (โอเริฝวา-)
1. ลาก่อน
คำศัพท์แนะนำ
สะเดา, ีใจ, Anglophil, ขนส่ง, bring down the house, fatty degeneration, mamage, glister, แปดสาแหรก, Mohammed, cooler, ลือนาม, cofferdam, น้ำมันพืช, ป้อม, โหล, ต่ำช้า, ลอบทำร้าย, พระเจ้าตากสิน, Ancient Mariner, ซาบ, กะวอกกะแวก, เคมี, ยุ, rain doctor, pious fraud, jobbing, cam wheel, Oxford, darling, ทแกล้วทหารสามเกลอ, ฮื่อ, ง่ามเท้า, gluten bread, ไก่งวง, กวด, studio, เก้งก้าง, แบ่งครึ่ง, กะพริบ, ประกอบ, ผู้ว่าการ, แบงค์, ัตถุดิบ, เขย่า, ตัด, หอพระสมุดแห่งชาติ, abate, sorry,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์