บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - au revoir

au revoir (โอเริฝวา-)
1. ลาก่อน
คำศัพท์แนะนำ
ครื่องมือ, มิตร, ข้าวตุ๋น, about, คห, Brutus, packet boat, Whistler, James A. M., filing, ออดแอด, gum benjamin, กาแฟ, stoically, ไฟพะเนียง, salvo, World Bank, glorification, adipose, altruistic, vituperator, งเข็ม, Mason-Dixon Line, เว้, toboggan slide, ปฎิทิน, great circle, Bengal quince, ปลาแนม, self-made, past perfect tense, sauciness, Eton, throw cold water on, guile, เบ้, learn by heart, assassinate, ้างเคียง, ผู้ให้ประกัน, ineffective, กล้อง, ไทย, copyist, ิดทอง, Neilson Hays, secondary winding, งัด, starlet, successfully,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์