บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - au revoir

au revoir (โอเริฝวา-)
1. ลาก่อน
คำศัพท์แนะนำ
promoter, drunkard, , handy, chrome green, incoherent, spokesman, thrips, aquaplane, สนม, capital charge, พิลิปดา, ลยตามเลย, promenade deck, under repair, counterattack, jolt, กระยางแดง, แดงแปร๊ด, bight, joint, exalted, ซวน, to that extent, อำ, กระดึง, หลับ, cut no ice, กรมข่าว, reverend, exultant, breech action, ตรู, fingerboard, bush, fruition, waffle, ข้าไต้เข้าไฟ, สหัวไป, หลวงจีน, สิงหาคม, animation, with the best of them, delible, เผา, งมมะงาหรา, Asian Arcady, Prince Charming, gratis,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์