บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - au revoir

au revoir (โอเริฝวา-)
1. ลาก่อน
คำศัพท์แนะนำ
falcon, ให้ผมจูบคุณสักที, combing, sit up, able, understudy, Field Marshal, undiluted, solar system, wall cabinet, ธรรม, เป็นกันเอง, budget holiday, foreshore, Saturnalia, in consideration of, วกกลับไปพูดเรื่องเดิม, ต้นเค้า, จดจ่อ, ปากร้าย, discus, churchman, browbeat, หลักกฎหมาย, partnership, rage itself out, สงครามเย็น, Dickensian, มัชฌิมวัย, หมีขอ, the straight and narrow path, ต่อนัดต่อแนง, tighten, rolling pin, ดินจืด, ปัสสาวะ, ำลังใจ, ordinary, ขับต้อน, savannah, ไม้ดัด, ธรรมจักษุ, epiphany, horse tamarind, ผลัด, memorable, jambool, worthy, eke,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์