บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - au revoir

au revoir (โอเริฝวา-)
1. ลาก่อน
คำศัพท์แนะนำ
ข้อแก้ตัว, chime, วุ้ย, ขยะแขยง, ตะเฆ่, ๙ นาฬิกา, เยี่ยม, glace, overhead valve, พุกาม, วิถีทาง, ้าวนาสวน, กระเดื่องใจ, admirableness, R.N., verb used in a causal sense, โมง, on accout, contention, stainless, Gorgonzola, เสมอ, volt, เบ่งเสียง, agrarian, laborious, strangely, ภาค, psalmist, cold-shoulder, โรงเรียนหญิง, ridiculous, aristocrat, coaxial, ภายใต้บังคับกฎหมาย, uprightly, สิทธิ์, clockwork, tar and feather, คุ้มภัย, horizontal hold, output of a tin mine, พู่กัน, jeans, incisively, rusticate, wine grape, Heralds' College, พยาบาล,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์