บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - as cool as cucumber

as cool as cucumber
1. ใจเย็นมาก
คำศัพท์แนะนำ
หมบ่มิได้, lascivious, effeminately, ฐานทัพ, compactness, งูขว้างค้อน, carbohydrate, strain every nerve, แล้วกัน, sectarianism, wet plate, puss, mahjong, เชียงใหม่, ashen grey, abaft, ซุ่มซ่าม, camelback, save the situation, undecipherable, fetter, quarrel, photochemistry, perimeter, ประมวญ, sumptuous, Great Inquest, most-favored nation, ผ่อง, ashtray, separable, Armenian, hydrometer, บริบาล, spying, ไหล, กล้องถ่ายรูป, Parsi, whip andderry, dynasty, นึกคิด, the Yard, กุฏฐัง, hunting knife, นาปรัง, ปรู, watercress, free port, indices,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์