บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - as cool as cucumber

as cool as cucumber
1. ใจเย็นมาก
คำศัพท์แนะนำ
pilchard, conciliatory, obliterate, mortise lock, cypher, however, ระกอบ, ยันหมั่นเพียร , tee, repertoire company, cor-, mercantile, ชุน, bridesmaid, heart of oak, theatrical, stock car, chromiumplated, สะพาย, ชาตา, lady-killer, ยกสมอ, mulct, anniversary, ปัญหา, inland sea, subject catalog, dandyism, บัวนาง, อยฟัง, Act of Congress, unseasoned, incomprehensibility, สันนิบาตชาติ, dispensed, เฉยเมย , blubber, booze, bunk, ุบ, molder, cantilever principle, Carboniferous, สายระโยงระยาง, มาตรา ๑๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา, hoofed, never-do-weel, สัตย์จริง, pettiness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์