บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - as cool as cucumber

as cool as cucumber
1. ใจเย็นมาก
คำศัพท์แนะนำ
undreamt of, ever and again, flush, ดันทุรัง, Fascist, reparable, Midsummer Night's Dream, คุ้งเคี้ยวเป็นคุ้งเป็นแคว, lashing, desolateness, ชลประทาน, West Point, oratorize, coeducational, กลยุทธ, แก้, สมควร, ประตูน้ำ, กินรวบ, หัวเลี้ยว, loll, validly, foreman, signalize, รงกับทรุด, bah, camp bed, header, short of breath, fuss, smokeroom talk, หมุบหมับ, digestion, พอเหมาะพอเจาะ, officer, fadeless, immobilize, Edwardian, lunacy, stoical, unmanly, citizen of the world, เบือน, biweekly, cloakroom, crackjaw, proficiently, หือ, drape,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์