บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - artlessly

artlessly adv.
1. ซื่อ, ไม่มีศิลป์, ดู art ศิลปะ
คำศัพท์แนะนำ
callow, ทะวาย, กระเพาะ, tying, เรือประพาส, outride, sheet sham, remittance man, กรมแรงงาน, bewail, quicken, กระโดกกระเดก, snare, pinkish, overdrive, คห, primordially, detonation, hippopotami, broadaxe, unenviable, tar, far from it, foretold, microphone, hairpiece, hank, ยืน, ชนบท, บงอับบงรา, burst, May it please Your Majesty, legal tender, ตีปีก, herbalist, impassibility, immoderate, thread, sago pudding, diurnal, จักขุ, สมัยหิน, astray, -logist, ศาลาลูกขุน, invincibility, interestingly, ภารจำยอม, piss,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์