บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - artlessly

artlessly adv.
1. ซื่อ, ไม่มีศิลป์, ดู art ศิลปะ
คำศัพท์แนะนำ
เนื้อมะพร้าว, ไม้ยืนต้น, shagreen, fruitfully, parallel bars, sell, พืด, thicken, Mao Tze-tung, apprehensible, เปลี่ยนแปลงการปกครอง, crudely, numerator, แคร่, defect, ตอบแทน, ขิงสองแว่น, produce, ทายิกา, นายพัน, hone, ชี้สองสถาน, เพื่อนร่วมชั้น, folksiness, blues, identification disk, น้ำมันมะกอก, do justice, ค้นคว้า, นุ่งผ้าม่วง, Mason-Dixon Line, วังสราญรมย์, ถูกเส้น, deprecasting, prerogative, งอบ, fast, ทรุดโทรม, proper noun, General Head-quarters, life and limb, warn off, หญ้าละมาน, ุกปลั่ง, ถวิล, ลอด, Great Day, lifelike, halitosis,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์