บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - artlessly

artlessly adv.
1. ซื่อ, ไม่มีศิลป์, ดู art ศิลปะ
คำศัพท์แนะนำ
ีอันจะกิน, theosophist, Mount Everest, แบ้, baronage, esquire, clerkship, ด่วนได้ด่วนเข้าหน่อย, tine, annexation, plumb, รัดเกล้า, phrase, restrict, tomfoolery, screwed, นักหนังสือพิมพ์, duteously, battering ram, Furies, superabundance, paternally, calcify, overnight, century plant, separateness, budget speech, polite letters, louse, ข้าวเย็นเหนือ, organic, top secret, the maimed, self-preservation, public school, porky, หน้าแข้ง, cursh, parcel post, pregnant, sparingly, พุทรา, eat him out of house and home, off guard, ถือ, ทันท่วงที, buffoonery, convert, หนุ่มตะกอ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์