บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - artlessly

artlessly adv.
1. ซื่อ, ไม่มีศิลป์, ดู art ศิลปะ
คำศัพท์แนะนำ
เสงี่ยม, coffee, one and the same thing, diminution, ตาปลา, hatches, preparatory school, gundeck, กล้องยาสูบ, cofferdam, lanky, ากว่า, ชามกะลา, zirconium, -therapy, พัสดุไปรษณีย์, ีมูล, dispense with, ฝีลำมะลอก, sapphire, ค่า, ดิ่ว, ตะพายแล่ง, ไข่สามฟอง, ถ่อย, ท.บ., หนุนหลัง, dodder, tablecloth, regally, unfasten, prospective, Galahad, ฟิล์มสี, bran, shortcoming, ด้รับ, อาคาร, prankish, ลำแขน, off the record, misanthropical, put forward, stewing pear, ัญญาณปลอดภัย, exit from life, subsistence, intercept, ระดกกระดนโด่,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์