บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - artlessly

artlessly adv.
1. ซื่อ, ไม่มีศิลป์, ดู art ศิลปะ
คำศัพท์แนะนำ
ถั่วฝักยาว, sufficiently, manageability, ก่งวิชาคำนวณ, ติเตียน, beauty queen, invalid, cramped, subhuman, microphone, -ulent, มั่งŠ, มหิมา, epic, argue, ราชาภิเษก, bullet proof, ตะไบสามเหลี่ยม, oversee, blubber, disappointing, ape of Good Hope, in either case, vigour, rattan chair, lord, three-forked, เสือกสน-กระเสือกกระสน, หิมาลัย, ship canal, Red Cross, ลวด, เบิก, speak up, Supreme Soviet, paper currency, แก้คุย, รับสั่ง, มะนาวกลมเกลี้ยงไม่มีใครกลึง, ศิวลิงค์, bleary, culture, money market, signal box, ระลึก, Wilkie, rectory, coaling station, introductory,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์