บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - artlessly

artlessly adv.
1. ซื่อ, ไม่มีศิลป์, ดู art ศิลปะ
คำศัพท์แนะนำ
เฟ้อ, prima facie, บ่งแยก, สุริยคราส, unclasp, business administration, ปราชญ์, anticipatory, blueberry, ช่างวิทยุ, โสเภณี, wild goose, long pepper, furnace, twelvefold, ขวัญ, surprisingly, optimistically, shipping bill, มขำ, ทำไร่, canaille, กร๋งเกร๋ง, disgustedly, ประทานโทษ, relative clause, ทิศตะวันตกเฉียงใต้, มีค่าควรแก่การจดจำ, ผู้มีเกียรติ, พืชพันธุ์, radicalism, convert, cavern, อาคาร, อัครราชทูต, ดำริ, สาธารณสถาน, กรมสารนิเทศ, month, นั่นน่ะซี, sword of Damocles, courageous, footslogger, ทัณฑวิทยา, ทุก, Venice glass, ิดตลก, นครราชสีมา, think highly (have a high opinion) of,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์