บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - artlessly

artlessly adv.
1. ซื่อ, ไม่มีศิลป์, ดู art ศิลปะ
คำศัพท์แนะนำ
กระสัง, รุม, ศุภมัสดุ, old flame, พรมน้ำมัน, counsellor, คล้า, truss bridge, ประยุกต์, เหลียวซ้ายแลขวา, hiss, หน้าแง, backwater, partial eclipse, คันเบ็ด, farcical, storm petrel, have a finger in the pie, hold in check, hard lines, ปลอด, basketball, labyrinth, กิริยานุ่มนวล, ว่างมือ, level to the ground (in the dust), ลูก, half-tone, พูดป้อง, ข้าราชการฝ่ายใน, angelic, beaminess, ศาลเยาวชน, บรรทุก, ท้องเรื่อง, Xerxes the Great, F.R.C.V.S., พลิกหงาย, เข็มยาว, aroma, law of probability, ปืนคาบศิลา, use up, self-righteous, venereal, ส้ม, surrealist, ex steamer, manure,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์