บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - arms akimbo

arms akimbo
1. เท้าสะเอว
คำศัพท์แนะนำ
orient, rhetoric, virgin birth, bunt, stay away (out), glissade, ลิ่วลอย, ท้า, ขยาย, ดิก ๆ, ข้อบกพร่อง, harmonic tones, เป็นใจ, mockingly, บังอร, four-wheeler, untidy, แม่ไก่, jean, กุณฑล, member, อนเอียง, โอ่ง, วจนะ, Trotsky, Leon, have no patience, air cargo, caddie, rescission, ฝากครรภ์, ริ่ม, trimming, พื้นเพ, traffic superintendent, วิษุวัต, successor, เทียนไข, tete-a-tete, awake, approval, ภาษา, suitings, leathers, decal, แกน, Kentish cousin, ุกซอกทุกมุม, bursar, clarification,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์