บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - arms akimbo

arms akimbo
1. เท้าสะเอว
คำศัพท์แนะนำ
stern tube, loose tongue, wasteful, my, X rays, with documents against acceptance, ลประโยชน์, acclimate, sylphlike, to a fault, scramble, ม.ล., the whys and the wherefores, labor under, gene, ขี้เหล็ก, ระเกะระกะ, ชื่อตัว, ยุงลาย, department store, ประธานาธิบดี, puzzling, irresistible, บ่ายโมง, watchfulness, greybeard, pester, intangible, พระยากลาโหม, กระเชียง, วิปริต, informally, ิดแผก, มูลฝอย, คุณหญิง, chandler, queue, เสื้ออาบน้ำ, เกียวโต, fiction of the mind, sting, Hazlitt, อนุศาสนาจารย์, วิ่งวิบาก, ต้อง, pistil, เข้าปิ้ง, the few, Wedgwood ware,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์