บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - arms akimbo

arms akimbo
1. เท้าสะเอว
คำศัพท์แนะนำ
jeweler, brackish, ลูกบวบ, แล่เนื้อเถือหนัง, colic, คิมหันต์, secretaryship, cosmological, นมัสการ, pact, playtime, man of letters, เจอ, บรรพชา, drawn, Frenchman, abbreviation, whole milk, าวเฟื้อย, steely, eaglewood, border, แช่มช้า, offended, tributary, breechloader, vigil, text, abuse, อุดร, ก้, ตอก, fatted, wantonly, municipal laws, ตนเอง  , as, กำลังดัน, very well, ชิงช้าชาลี, color, overtaken, บ่นกระปอดกระแปด, soda clerk, despite, แร่ดีบุก, approximation, get me guessing, time limit, เวียน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์