บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - arms akimbo

arms akimbo
1. เท้าสะเอว
คำศัพท์แนะนำ
speed, Eiffel, fashionable world, honey-suckle, แก้เผ็ด, คาคบ, สีฟ้น, martyrdom, นเรศ, healthy, freshwater sailor, hold off, hit it off together, ดาราศาสตร์, cheer, อยู่เป็นเพื่อน, ลิ้นไก่สั้น, Britain, กระดูกดั้งจมูก, disc brake, หลวง, electrolyze, stunted, drugstore, ฤา, topiary, ชรา, mamma, larcenous, นมนาม, excitement, run riot, knock the bottom out of, great-uncle, ชี้สองสถาน, decolorizer, ยืน, blamable, หมดมลทิน, ยวบ, สมุหพระราชพิธี, instillation, ทิศพายัพ, reinfect, ขอขมา, recurring decimal, spineless, good turn, hein,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์