บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - arms akimbo

arms akimbo
1. เท้าสะเอว
คำศัพท์แนะนำ
เมียน้อย, cobalt blue, รรมธาดา, graduate, superior, volubly, เสื้อใน, inaptitude, B/l, คล่องแคล่ว, ผนโบราณ, ด่านตรวจโรค, โพธิ, setting lotion, multimillionaire, มัชฌิมา, วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, noncooperation, e'er, mass communication, รรณนาโวหาร, ตีหน้าตาย, contagious, tatter, vim, childishness, เรียนหนังสือ, บรรณาธิการ, หวาดกลัว, nard, restitution of conjugal rights, เข้าพระเข้านาง, ก้าว, birthmark, กระพง, railhead, เลวทราม, าก, boobyish, osmium, aport, หมดอายุความ, drummer, preventible, volume, report, ellipse, ตระหลบ, ับเปลี่ยน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์