บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - arms akimbo

arms akimbo
1. เท้าสะเอว
คำศัพท์แนะนำ
เตว็ด, hysteria, solace, unconnected, smear, artificial insemination, ขาเจ้า, พันธ, upland, amniotic fluid, Italian, -otic, อุปโภค, แอ้งแม้ง, ผิดเพี้ยน, bronze powder, ค่าป่วยการ, time sitch, อินทร์, ปืนใหญ่สนาม, desird, drowning, show a clean pair of heels, Kiel, ตลบนกบนเวหา, น้ำทิพย์, ตรับฟัง, anthropologist, Mrs., ขอเดชะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม, เหล็ก, capitalism, มานะจองหอง, นอนขึงพืด, wiretapper, caisson, militarize, unheralded, gracefulness, in the old days, fresco, สายหยุด, excavation, sulfate of magnesium, ต้อย, peacock flower, น้ำวน, She's here, antipathetical,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์