บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - arms akimbo

arms akimbo
1. เท้าสะเอว
คำศัพท์แนะนำ
electro, extravagance, เรือง, esprit de corps, นางแอ่น, ก๋, ardent, sceptre, pentathlon, ท่ามกลาง, vacuum bottle, skull, เหล็กไหล, ปิดหูเปิดตา, mortally, inflame, row, กำ-, jury, love all, three-pence, thieves, reckless, state room, hump, ตรีศูล, บริหาร, กริ่ง, ่าแต่, skid, brazier, ิดแผก, adversary, ช่างโง่แท้ ๆ, นาวาโท, pit, -leafed, ดับ, howitzer, factitious, dishonour, hang back (off), สะตือ, keyway, เซ่อซ่า, resourceful, Madame Sans-Gene, eyesight, pale hand,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์